Protokoly schůzí plukovního výboru

Haškovy zápisy ze schůzí plukovního výboru 1. čsl. střel. pluku Jana Husa

 

Rukopisy těchto zápisů uložené ve Vojenském historickém archivu ofotil Břetislav Hůla a kopie jsou uložené v Památníku nár. písemnictví > Lit. archiv > Fond Břetislav Hůla .   Zatím nikdo neprovedl transkripci, zřejmě proto, že z hlediska literární tvorby Jaroslava Haška nejsou důležité. Mají hlavně historicko - vojenský význam.

Jedná se o tyto protokoly:
 • XXV    z 26. srpna 1917 v městečku Labuni asi Łabuń, dnes Polsko
 • XXVI  z 29. srpna 1917 na zámku ve Velké Berezně,  asi  Великий Березний; Velykyj Bereznyj, dnes Ukrajina
 • bez čísla   z 30. srpna 1917 v Labuni
 • XXIV  z 2. srpna 1917 v Labuni
 • XXV   z 6. září 1917 v Labuni
 • XXVI  z 9. září 1917 v Labuni
 • XXVII z 12. září 1917 v Labuni
 • XXVIII z 15. září 1917 ve Velké Berezně
 • XXIX z 16. září 1917 v Labuni
 • XXX z 19. září 1917 v Labuni
 • XXXI z 20. září 1917 v Labuni
 • XXXII z 27. září 1917 v Labuni
 • XXXIII z 11.10.1917 v Labuni (pouze nadpis)

Na první pohled je patrné nelogické počáteční číslování protokolů. Protokol z 26. srpna měl původně číslo XXII. proč to Hašek nebo někdo jiný, přečísloval na XXV, a proč je protokolol z 30. srpna neočíslován, asi nezjistíme.