První april pana Fabiánka

 

 

Gordián Matěj Fabiánek byl starý mládenec a Ubalda Jenoféfa Treterová, jeho hospodyně, starou pannou.

Tak žili v bázni boží dlouhá léta, on kouřil z dýmky, a kam přišel si se svou dýmkou sednout, tam sypal popel. Ona pak popel obětavě sbírala a po dvacet pět let zoufale říkala: „Prosím jich, co pořád mají s tím popelem, kam sednou, tam vyklepají dýmku.“

A po celých dvacet pět let říkal na to pan Gordián Matěj Fabiánek: „Už je to takový, slečno Jenoféfo Treterová, už si to neodvyknu, vždyť on mne beztoho pánbůh k sobě brzy povolá kvůli vaší vejřečnosti, slečno Ubaldo, aby mě na nebesích odměniti ráčil za ten očistec v tomhle bytě.“

Ono totiž nezůstalo jen při tom popelu. Byly toho hned celé litanie:

„Prosím jich, když se ani ten popel nemohou vodnaučit rozhazovat, jakpak to dělají s botama. Když je venku nejvíc bláta, tak nanesou do kuchyně, do pokoje, až bůh brání. A já ubohá abych pořád chodila za nima se smetákem, a bůh mne netrestej, pane Gordiáne Matěji, dyť já i někdy začnu sakrovat a hřích si valím na svou ubohou duši, smrtelnej hřích, poněvadž začnu říkat: Zatracený bláto, copak si voni nemohou utřít boty venku! Ale voni si ty boty neutřou, voni všecken marast přinesou z ulice, voni si leda kapesníkem boty utřou, a já nešťastná abych pořád jen ty kapesníky prala, a když je s prádlem mandluju dole u hokynáře, tak říká hokynář: ,Ten váš dědek umí ale s těma kapesníky zacházet. Když prší, tak si vždycky v průjezde boty utírá kapesníky.’„

„Když jsem já dědek,“ říkal dopáleně pan Gordián Matěj Fabiánek, plivaje na zem, „tak jste vy stará baba!“

„Aby jich bůh netrestal! Já bych se mohla od hodiny vdávat, a to by koukali, jak by mne muž nosil na rukou.“

„Leda k řece, aby vás tam někde utopil. To já jsem jiný fešák; když jdu po ulici, točí se za mnou slečny, paničky, tenké, štíhlé, baculaté, a často slyším, jak říkají: Tohle je hezký pán . . . Nesmějte se, Jenoféfo Treterová.

Za vámi se neohlídne nikdo, aby neřek: Tohle je ta stará Ubalda, tohle je ta stará Jenoféfa, tohle je ten hastroš stará Tretete-tete-rová.“

Tohle už její srdce nesneslo. Podepřela si boky a spustila: „Tak já jsem u nich, když poctivě jim sloužím tolik desítek let, ňáká Tretete-tete. Já u nich jsem ňáká stará Ubalda, stará Jenoféfa, hastroš? Od minuty se jdu utopit, voběsit, skočím z okna, voni Fabiáne, voni Matěji, voni Gordiáne bez srdce. Jich by si někdo namluvil, vždyť se rouhají Spasiteli, vždyť nevědí, co mluvějí. S tou jejich pleší, s těma nohama, kterýma sotva pletou, těma jejich zvyky, že plivají, kam si pomýšlejí, boty nepucujou, bláto utírají kapesníky a jsou ukrutnější než král Herodes, co ta neviňátka betlémská pomlátiti ráčil, s tím myslejí, že udělají na někoho dojem, že se po nich nějaká vopice zblázní? Voni by chtěli lítat za ženskejma? Dyť nedojdou na Václavský náměstí, a kdyby měli vosumdesát ajropliajnů, tak nechytějí ani jednu ženskou, leda ňákou takovou sůvu, s dovolením, která by jim jejich groše rozházela a pak jich připravila na Volšany.“

Slečna Ubalda propukla v hořký pláč, bouchla dveřmi a zamkla se v kuchyni.

Pan Gordián Matěj Fabiánek vždy třikrát zhluboka oddechl, pak se něčeho napil (kromě vody), dvakrát přešel přes pokoj, pak zaklepal na dvéře kuchyně a plačtivým hlasem volal: „Ach můj bože svatý, už zas na mne jde mrtvička, milá zlatá slečno Ubaldo! Nohy mně stydnou, vidím modrý, zelený, červený, žlutý, fialový a před očima se mně dělají elipsy. Buďte sbohem, já vám odpouštím, já se na vás už nehněvám, já už docela nic nevidím, jenom samý černý, samý mlhy a rakve.“

Za chvíli otevřely se dvéře kuchyně a slečna Ubalda vyšla uplakaná a starostlivá, opatrně uložila pana Fabiánka do lenošky, zapálila má dýmku a bylo po sporu. Jinak plynul klidně jejich život, až takhle letos před prvním aprílem do pana Gordiána Matěje Fabiánka něco vjelo. Slečna Ubalda s hrůzou pozorovala, že pan Fabiánek „větří“.

Kolik dnů hovořil jako zamilovaný člověk, sedě u otevřeného okna, kterým vnikal do bytu jarní vzduch.

Mluvil o samých ženách, s nebývalým nadšením. O tvorech s roztomilými hlavičkami, které zdvihají se pěkně na krásném krčku, o bytostech s čistě bílou pletí a hnědýma očima, z nichž září veselost, o tvorech něžných s krásným poprsím, o jich roztomilých nožkách, o mladých tvorech vesele štěbetajících, bez ustání a bez únavy. Ano! Kdyby slečna Ubalda byla k čemu, seznámila by ho s takovou bytostí, bílou jako anděl, švitořivou, veselou, s hnědýma očima . . . zkrátka s andělskou bytostí.

A poznovu roztouženě opakoval, že musila by být mladá s úbělovým krčkem, roztomilou hlavinkou a s takovým zobáčkem, který pořád švitořil by: „Můj zlatý Gordiáne, Matějíčku, Fabiánku!“

Slečna Ubalda byla celá zoufalá, až konečně den před prvním aprílem, kdy popisoval jí pan Fabiánek poznovu svůj ideál, ozvala se: „Tak vědí co, já jim zítra ráno zrovna takovou jednu představím!“

*

Bylo ráno prvního apríle. Pan Fabiánek netrpělivě se díval na dvéře. Konečně tedy uvidí svůj ideál, který si vysnil a který zjevoval se mu před zrakem. Již slyšel kroky na chodbě, a vtom - - Dvéře se otevrou, vstoupí slečna Ubalda Jenoféfa Treterová, na ruce má košík, z kterého vykukuje hlava, krk, poprsí krásné, bílé, živé husičky, štěbetající vlídně panu Fabiánkovi . . .

A se zlomyslným úsměvem volá vstříc slečna Ubalda panu Gordiánu: „Zde ji mají, pane Fabiánek, tu andělskou bytost. Ráčejí se jen podívat na ten úbělový krček, na ty roztomilé nožky, na to mládí, na tu hlavičku, na ten zobáček, na to bílé tělíčko; to je pleť, co, pane Fabiánku? A ta očička hnědá, a jak štěbetá: Můj zlatý Gordiáne, Matějíčku, Fabiánku . . .“

„Andělskou bytost“ snědl pan Gordián Matěj Fabiánek s ukrutnou rozkoší, a do večera nemluvil na pannu Ubaldu.