Půl hodiny po Canale Grande

 

 

Seděl vedle ní a díval se zoufale na vody Velkého kanálu. Do „Canalazzo“, jak mu říkají Benátčané, právě naproti němu lila špinavá a rozcuchaná Italka mastnou špínu z okna nějakého starého paláce. Mastnota se rozšiřovala na zelenavé vodě, spojila se s pruhem jiné husté tekutiny, hrála do perleťová a panu Kalistovi dělalo se špatně.

Tohle má být svatební cesta! Cítil zápach smažených mořských ryb, žaludek se mu obracel, zatím co jeho žena s nadšením rozeznávala dle mapy některé stavby paláců podél Canale Grande.

„Palazzo Labia!“ „Palazzo PendraminCalergi!“ „Palazzo Pesaro!“

„A vidíš, Karle, tu nádhernou pozdní gotiku naproti na Cá ďOro! Ach! Teď jsme pod Ponte di Rialto! Karle! Proboha! Všimni si té fasády na Palazzo de Camerlenghi, víš, tam kdysi kontrolovali podle baedekra tři přísedící státního eráru veřejné příjmy republiky.“

„Nu, dobrá, milenko, ale co je vlastně na tom divného? Někdo musí kontrolovat příjmy. To máš jako u nás v bance. Tam to dělá kontrolor Vaniček.“

Utřel si pot s čela. Od rána nemít v ústech sklenici piva nebo vína! Zatracené paláce! Co je mu do toho, že naproti vypíná se Fondaco dei Tedeschi, bývalý obchodní dům německý a nyní finanční intendantura, a že ta budova byla vystavěna roku 1228. Jako by kromě paláců nebyly v Benátkách také pivnice a vinárny. Vypsal si je hezky všechny do notesu. Vytáhl ho z kapsy a těšil se tou popsanou stránkou: Restaurant Bauer-Grünwald (mnichovské a štýrskohradecké pivo). Mnichovská Pschorrova pivnice na Campo S. Angelo. Plzeňská zahradní restaurace na Fondamenta del Balino Orseolo za starou prokuraturou.

Pan Kalista podíval se do slovníku a vykřikl na gondoliéra: „Stará prokuratura, Procuratia vecchia!“

Žena podívala se srdečně na něho. „Nu, vidíš, miloušku, konečně tě to začíná zajímat. Ale dříve než prohlédneme si starou prokuraturu, pojedeme podívat se na dožecí palác, na chrám sv. Marka, projdeme se po náměstí před chrámem a nakrmíme holuby. Víš, miloušku, já se už tolik těším na ty mučírny v dožecím paláci, na olověnou komoru a na most vzdechů, po kterém odváděli k smrti odsouzené...“ Tak klidně a něžně se při tom dívala na vody kanálu, až se on zachvěl. Vzpomínal na Brno, na Špilberk, kde ten něžný tvor velmi se zajímal o strašná vězení. Hodinu ho vláčela v těch chladných dírách a několikráte po sobě dala si vykládat od průvodčího historii Trenka, barona, a kam házeli mrtvoly umučených vězňů. Vzpomínal, že jsou již přes týden na svatební cestě a že se na její podnět stavěli vždycky tam, kde někoho za starých let zabili nebo mučili. Všude ho nutila navštěvovat lidomorny, ‘strašná vězení, mučírny, interesovala se o hrdelní práva, v museích první její cesta byla podívat se na španělské boty, palečnice a popravčí meče.

„Milé dítě,“ dodal si konečně odvahy po delší úvaze, „pokud se mne týče, mám prozatím hlad a žízeň. A myslím, že dožecí palác s olověnou komorou, mučírny a most vzdechů mohli bychom si nechat až po obědě.“

Zavrtěla hlavou. Odpůldne věnují prohlídce chrámů. Devětatřicet kostelů se tak lehce neprojde. A hned z „Průvodce“ četla hbitě jména světců, jejichž chrámy navštíví: San Bartolomeo, Santa Caterina, San Donato, Santa Maria Elisabetta, San Fantino, San Giacomo di Rialto, San Giovanni e Paolo, San Marcilliano, Santa Maria dei Frari, Santa Maria dei Miracoli, Santa Maria della Pieta ...“

„Ne, miláčku,“ přerušil ji žertovně, „tolik jsme dosud nezhřešili, abychom lezli do všech kostelů. Vždyť jsme teprve osmý den na cestě.“

Počala se zlobit a červenat. Její obětování se slouží mu za terč k choulostivým vtipům. Už před svatbou jí nosil oplzlé anekdoty a bavil ji jimi. Tenkrát už bála se budoucnosti a nyní se vybarvil brzy. Přijedou do Benátek, a už si jí přestal vážit. Co bude, až přijedou do Říma? To všechno ale dělá alkohol. Poví mu, kde se opil nebo podnapil. V Brně, ve Vídni, v Lublani, v Terstu a na palubě parníku z Terstu do Benátek. To nebyla mořská nemoc, to byly následky těch pěti lahví „Lacrimae Christi“. A což když se v Prateru pral u koníčků s tím starým pánem! Pročpak ho v Mariboru zpolíčkoval ten buršák? Prokurista banky, zeť ředitele banky, dělá takovou ostudu. A to má být svatební cesta. Stydí se za to, že posílá pohlednice domů s takovou lží, jako: „Karel je roztomilý. Zde je překrásně.“ Ve Štýrském Hradci sotva udržel pero v ruce, aby tu lež podepsal. Počala plakat a tím jedině dostal se on ku slovu.

„Představuješ si všechno příliš černě, miláčku,“ pravil rozvážně, „tu a tam dal jsem se strhnout jen k obraně své cti. Oblékla jsi se na cestu trochu výstředně, a pak se nediv, že na tebe v Prateru pokřikovali. Přiznávám, že jsem též trochu více pil. Ale kdo byl tím, milenko, miláčku, vinen? Jedině ty, žes mne bez náležitého občerstvení tahala po všech památnostech. Před každým oblázkem stála jsi hodinu a dala si vykládat, kdo ten kamínek tam postavil lidem do cesty. Tak je to, drahá duše, pak se nesmíš divit, že ze zoufalství... Já si to představoval jinak. Já myslil, že tu celou čtyřnedělní dovolenou strávíme jako novomanželé někde v lesnatém zátiší nebo v lázních ...“

„Abys na mně ušetřil, viď,“ vybuchla hněvivě, „a co ušetřil, sám utratil. Kdo ví, s jakou. Kdo ví, jestli nemáš ještě nějakou jinou. Ale já ji zabiju, zabiju sebe, tebe...“

„A koho ještě?“ tázal se jizlivě.

Dala se do nového pláče.

Vzal jí z ruky baedekra, listoval, a aby ji upokojil, pronesl: „Podívej se na tu krásu naproti. To je Palazzo Dario, jeden z prvních paláců starší renesance ...“

Neodpovídala chvíli a pak řekla: „Dej sem baedekra.“

Podal jí ho a tu ona hodila ho doprostřed vod Velkého kanálu a zaťala rty:

„Co děláš, miláčku?“

„To, co ty se svým kloboukem, když jsi se opil koňakem ve vlaku přes Semmering.“

„Nu,“ řekl dopáleně, „pošilhávat jsi včera také nemusela po italských důstojnících v hotelu d’Italie-Bauer.“

Pohodila hlavou, setřela si slzy a řekla: „Ať! Jeden z nich vypadal jako pan Marek, co jsem s ním tančívala v tanečních hodinách.“ A nevinně dodávala: „Víš, ten, co na mé svatbě tolik plakal.“

Kousl se do rtů a neodpovídal. Co jí má na to říci? Kdyby jí řekl, že jsou Italky hezké, vypadalo by to hloupě, poněvadž jí včera říkal, že se mu žádná nelíbí. Co dělat? Zavolal na gondoliéra a lámaně italsky mu řekl, podávaje liru, aby zazpíval nějakou píseň. Gondoliér počal zpívat v nářečí gondoliérů:

„Vu xě caro e xè belin; ma xè tanto scarmolin. Che una mumia mi pare! Vu xè belo e xè grasset! Via! Sclargemose, destachemose, e passemola cosi! - Ty jsi milá, ty jsi krásná, ale tolik tenká, hnedle jako mumie ... Hle, my se rozejdeme, my se vyhneme, každý bude žít pro sebe ...“

A oba mladí manželé, nechápajíce obsah písně tak něžného nápěvu, která se odrážela od paláců a nesla se po vodách v Canale Grande, podívali se vlivem té něžné melodie na sebe.

Che una mumia mi parè. - Hnedle jako mumie.

„Miláčku,“ řekl pan Kalista, líbaje jí ruku, „miláčku, když já jsem takový protiva. Víš, drahoušku, když myslíš, prohlédneme si ještě před obědem v dožecím paláci olověnou komoru i mučírnu a na náměstí sv. Marka nakrmíme holuby ...“

„A k obědu budeme jíst mořské ráčky,“ pravila ona vítězně, dávajíc si líbat ruce.

„Zajisté, miláčku,“ řekl pan Kalista, pociťuje kroucení žaludku.