Rabočije polky

Dělnické pluky

 

Proletariát dokazuje své odhodlání bojovat až do konce s bílými bandami ne slovy, ale činy. Když rudá vojska obsadila Ufu, přísahal ufský proletariát, že bude bránit sovětské Rusko do poslední kapky krve. Když se rudá vojska octla ve svízelné situaci, opustili ufští dělníci své továrny a závody a postavili se do řad Rudé armády. Několik tisíc ufských dělníků se na první výzvu sešikovalo v rudých plucích a dalo se k dispozici 5. armádě. V neděli 23. března cvičil v hlubokém sněhu za zvuků kapely první ufský dělnický dobrovolnický pluk. Při pohledu na ně bylo člověku teplo u srdce. Ze všech pevných dělnických tváří se dalo vyčíst jedno přání - co nejrychleji projít školou vojenského umění a odejít na frontu. Všechny tváře planuly přáním dostat se co nejdříve do bojů a rozdrtit nenáviděné Kolčakovy bandy. Téhož dne dvě pěší roty z 1. ufského pluku odjely na frontu na pomoc svým bratřím krasnoarmějcům.

Čest a sláva ufským dělníkům, kteří povstali na obranu sovětské moci se zbraní v ruce, čest a sláva hrdinům práce.