Reputace v lázních

 

 

Když konečně manželé Zappovi ocitli se v pokojích, které si přímo pronajali od lázeňské správy, ocitli se na vrcholu vší blaženosti, neboť jak byla již učiněna zmínka, oni měli pokoje sice jen dva, ale ne jako ti ostatní v lázních jen jeden.

Pan Zapp právem mínil, že je to reprezentuje, a později, když paní Zappová mluvila s ostatními lázeňskými hosty, nikdy neopomenula zmíniti se o tom, že má pokoje. Také se o tom vědělo, že jistě do své rozmluvy ty pokoje zaplete a řekne: „To je zvláštní, jaký pořádek mám ve svých pokojích, ačkoliv lázeňská kúra vyžaduje mnoho času,“ nebo: „Srovnala jsem zde v našich pokojích nábytek tak ...“

Přesto těšili se manželé Zappovi v lázních vážnosti a stýkala se s nimi dokonce i rodina báňského rady. Báňský rada není sice žádné velké zvíře, ale pana Zappa to slovo báňský uvádělo do jakéhosi úžasu a extáze. Paní Zappová ráda chodila promenádou s paní radovou a hlasitě ji při koncertu lázeňském titulovala: „Paní báňská radová,“ ačkoliv ji tato prosila, aby ji tak nejmenovala, aby jí říkala jen paní radová.

Rodina báňského rady těšila se též velké vážnosti a pak se chtěl do jich společnosti vetřít jeden obchodník s obuví.

Podařilo se mu to, teprve když si dal říkat lázeňskými zřízenci hodně hlasitě: „Pane továrníku.“

Mezi ně vstoupila i paní hejtmanova.

Když tak všichni chodili společně, tu bylo slyšet stále říkat a volat paní Zappovou: „Zajisté, paní báňská radová, „Ovšem, pane továrníku,“ „Paní hejtmanova má pravdu.“

A pan Zapp, člověk bez titulu, mající jen domy, což je lepší než titul s hubeným obročím, chodil s nimi a zářil radostí nad tou společností.

Jednou se stalo, že v lázeňské restauraci spustil se léčivých minerálních vod a pustil se do plzeňského piva. Neví se, co tam o sobě vykládal číšníkům, ale rozneslo se, že prý se ví určitě, že je milionář.

Druhého dne měl pan Zapp, pravda, kočku, ale jeden majitel automobilů nabídl mu svůj automobil k dispozici, a když odpůldne vyprávěla paní Zappová: „Víte, paní báňská radová, že nám úplně stačí naše pokoje,“ tu paní radová řekla: „Ó, o tom pochybuji, vy byste si přece mohli koupit celé lázně.

Jejich reputace stoupala velmi rychle. „Nedej bůh,“ pomyslil si na vrcholu vážnosti pan Zapp, „aby nastala nějaká katastrofa,“ a velmi se snažil, aby neřekl nějakou sprostotu nebo hulvátství.

„Hlavní věcí je zachovat reputaci,“ říkal k sobě, vraceje se ku společnosti. „Buďme rádi, že si nás váží.“

Člověk bývá často potěšen, uvidí-li známou tvář nebo někoho, který jde k němu se vzkazem od osoby jemu známé.

Bylo to tedy milým překvapením, když pan Zapp od svého bratra, známého obchodníka, dostal dopis, ve kterém mu sděluje, že poslal svého účetního na zotavenou a že týž patrně přijede i do lázní, kde je pan Zapp. On že ho dokonce i sám žádal, jen aby tam jel, a že doufá, že u svého bratra Zappa Františka jeho účetní nalezne srdečného přijetí. Není to již žádný mladý člověk, nýbrž usedlý muž, dobrý a hodný.

Doporučený host skutečně přibyl do lázní, a když byl vyhledal pana Zappa a jeho choť, tu oba uznali, že jest to distingovaný muž v prostředních letech, který je samé rukulíbám. Také mu pan Zapp řekl, že jest jeho tajemník, aby tomu rozuměl. On tomu nechtěl nijak rozumět a napřed myslil, že se pan Zapp zbláznil. Mínění lepší o něm nabyl, když pan Zapp nabídl mu jeden pokoj ze svých dvou.

Odpůldne šel s nimi do jejich společnosti a choval se tam velmi roztomile, když byl představen.

Paní Zappová mu neříkala: „Pane tajemníku,“ ale důvěrně: „Tajemníku“. On se červenal.

Říkalo se ještě k večeru, že má s ním poměr, ta vážná, usedlá paní Zappová.

Paní báňská radová dívala se na účetního s velkým nadšením.

Tajemníci se jí vždy líbili a také o nich četla ve všech možných románech. Upustila také před ním kabelku a on ji nechal ležet. To se jí ještě víc na něm líbilo.

Mluvili o něm a říkali si, že jest opravdu velmi distingovaný, a manželé Zappovi měli radost z hosta, který se chová tak pořádně. „Proboha,“ pomyslil si účetní, uléhaje večer na lůžko, „už nevydržím pít tu minerální vodu.“

Druhého dne byl pořádán výlet do okolí a pan účetní se vymluvil, že jest unaven prvními dojmy a že zůstane doma.

Když se společností odešli jeho hostitelé, šel dolů do lázeňské restaurace a tam se dal do pití piva, aby zbavil se té nemilé příchuti po minerální vodě.

Když pak bylo odpoledne, tu vypravil se na koncert lázeňské kapely a počal obtěžovat kapelníka, aby mu zahrál: „Modré oči, proč pláčete. . .“ Jak mu to vymluvili, to sami dnes nechápou. Křičel prý, že ho posílá pan Zapp.

Pak šel do lázeňské restaurace, kde v kuchyni vyklepal si dýmku do hrnce s polévkou, vykládaje, že ho to navedl pan Zapp.

Nato šel do lázeňského parku a tam v kolonádách štípal jednu Rusku do nohy, vymlouvaje se, že pan Zapp ztratil špendlík.

Nato potkal paní báňskou radovou, která též nešla na výlet a toužila setkati se tu s panem „tajemníkem“.

Objal ji veřejně a chtěl ji políbit, přičemž hulákal, že sice tím sebe kompromituje, ale že ho navedl pan Zapp, aby se jen dvořil té staré ochechuli.

Sběhli se lázeňští zřízenci, na které křičel, že si to vypijí od pana Zappa, a když ho vlekli pryč, řval, že chce kořalku, že ho pan Zapp pro ni posílá a že se musí s panem Zappem zase ožrat dnes večer.

Museli ho odnést domů do pokoje, přepuštěného mu panem Zappem, kde rozbil zrcadlo, a vypáčiv dvéře druhého pokoje, vlezl si v botách do postele paní Zappové, navléknuv si její hedvábnou blůzu na hlavu.

A zatímco se toto dálo, daleko od lázní v roztomilé „vznešené“ společnosti ubohý pan Zapp mluvil velice pěkně o svém „tajemníkovi“, vykládaje, že snahou jeho je zachovat reputaci domů Zappovic.

Ubohý, tisíckrát ubohý pane Zappe!