Román hoteliéra

 

 

Nevím, bude-li to někomu vhod, co se zde doví. Většina si řekne jistě: „Co mně je do toho, co mně je do románu nějakého hoteliéra, proč máme být tím otravováni?“

A v tom právě leží celý háček. Nás otravoval, abych se přímo vyjádřil, jedno celé odpůldne, bylo to pravé hazardování s našimi životy a mozky. Zmocnila se nás hluboká únava a necitelnost vůči celému okolí. Za takových okolností napadlo mne sobecky, proč máme trpět jen my a výsledek toho je popis všeho, co nám vyprávěl.

Tvrdil, že jest to velmi zajímavé a že se to hodí pro veřejnost a že to bude neobyčejně poutat. Jak uvidíte, mýlil se velice. Říkal také, že by to sám napsal, neboť jest to pravý román. Napadlo mne též, že se často říká, že nemáme českého románu. Než bych však ho dal napsat onomu hoteliérovi, napsal jsem to sám a prosím čtenáře o prominutí.

Předem ještě podotýkám, že čtenáři budou skřípat zuby a zatínat pěstě. V případě, že by se o někoho pokoušely mdloby, doporučuji lehké natírání skrání octovým éterem. Nám též výborně posloužil, takže mohli jsme vyslechnouti celý případ. Rozhodně nedoporučuji však při čtení toho sloupce láhev koňaku, neboť ten velmi deprimuje.

Náš hoteliér, čtyřicetiletý elegantní muž s černým knírem a značně již prošedivělými vlasy téže barvy, za deštivého mrzutého odpůldne, kdy čekali jsme na vlak, zapálil si cigaretu, napil se černé kávy a počal vyprávět zvučným hlasem: „Věříte, pánové, že odehrávají se věci v lidském životě, které jsou pravým románem? Nesmíte si myslit, že máte před sebou jen hoteliéra, který stará se čistě jen o to, aby proháněl podomky a dřel hosty, kteří se u něho ubytují. Nechci snad se chlubit, že nemám též o to zájem. Když jest třeba, tu počítám za pokoj o dvě koruny víc. Přitom však zachoval jsem si přece jakous takous poezii a často mne napadají i dramata, nebo lépe řečeno náměty k nim a též, zejména na procházce, najednou v duši zazvučí mně i ohlas nějaké básně.

Nejsem často s to si vzpomenout, od koho, kde jsem slyšel ty verše a zdá se mi někdy, že já sám si je tak nevědomky skládám. Zejména, víte, páni, v lese udávají se mně takové věci. Zastavím se nad broučkem, pozoruji veverku a je mně najednou neobyčejně jasno v duši. A tu abych řekl upřímně, bojím se návratu, neboť vím, že vytržen z čisté poezie přírody, která má pro mne tolik místa v srdci, budu nucen opět se hádat s kuchařem, neboť ten chlap pitomá všechno chce dělat na másle.

A tak cítím, že ve mně jsou dvě duše. Jedna poetická a jedna ryze věcná. Slyšeli jste mne jistě včera večer, jak jsem podomkovi vynadal mezků. Nemohu se toho zbavit. Někdy, když například jdu do polí a po lukách, tu cítím, že jsem se vlastně měl stát něčím jiným, než hoteliérem. Chápu, jak je krásný boží svět, když vlní se lučinou potůček a tam u lesíka když se pasou krávy. Jakmile se však na ty krávy déle zadívám, napadne mne máslo a ten mezek kuchař a mám po náladě. Otevru zápisník a počítám, kolik mohu vydělat za mizerné letní sezóny, kolik budu muset odvést pivního krejcaru a mám po náladě, úplně po náladě, pánové.

Už mne ani netěší, že ptáci nade mnou zpívají a že cvrčkové se ozývají po mezích. Zabřednu do samých všedních starostí a místo toho, abych si říkal jako jindy: Vida, to je zvonečků na té stráni neb: Vida, jak kvete a voní mateřídouška, dělám si v duchu rozpočet na příští den a sestavuji si menu. Nedovedete si, pánové, představit, jak například ubíjí lepší, poetičtější city vzpomínka na skopovou pečeni.

A všechny ty rozpory, které jsou v mé duši, počnou najednou zčistajasna vyrážet na povrch. Přestanu myslit na básnické formy a pomyslím si, že věru snad je již ve mně vše zahrabáno a nadobro utlačeno to, co bychom mohli nazvat, řekněme, senzitivností. Mnoho je tím vinna zdejší porážka, neboť maso chodím objednávat sám. Jde se k ní přes luka, a chce-li si kdo učinit cestu kratší, jde hned za městem takovou pěknou alejí. Obyčejně chodím na porážku večer, objednat si maso na zítřek, jdu, smlouvám, vyberu si a zamluvím například kýtu vepřovou a vracím se domů přes luka. A najednou si vzpomenu na jednoho kabaretního umělce, který tu v městě vystupoval a zpíval: Tichým letním podvečerem vane vůně z luk.

Vím, že je to pitomost, ale najednou se mně, pánové, oči zarosí a kdybych chtěl se vyjádřit, proč je mně tak divně, nemohu, nedovedu to vysvětlit. Není tím vinno to, že ten ptáček mně ulítl s útratou, cítím najednou takovou divnou něhu a zas mně připadá, že se nehodím na toto postavení. Přijdu domů celý zaražen, přeměněn, a vtom uvidím podomka, podívám se na jeho špinavé ruce a počnu křičet: To mne, ty osle, divně reprezentuješ.

Všechna něha je tatam, stávám se hrozným, až se tomu divím, chytnu pikolu za uši, tahám ho a křičím, proč nepřichystal sirníky.

V noci pak přemýšlím o svém životě a vzpomínám, že osud nedal jinak, že sice mívám nitro přeplněno něžnými city a že mohu luštit i otázky umění, ale právě v tom je také román, že nemohu vybřednout z té prózy života, snad, mně rozumíte.

Původně jsem studoval v Plzni obchodní akademii a to jsem, pánové, byl takový nešťastný. Bydlil jsem u jedné hokyně, která měla dceru, mladou, ale neobyčejně vytáhlou, bledou, s očima jako nebeská obloha. Její vlasy byly světlé jak len a když jsem se na ně zadíval, tu jsem cítil v srdci takové, abych řekl, mdlé sladko, jako když bych se díval na anděla. Byl bych za to nevím co dal, kdybych byl uměl psát verše. Bohužel scházela mně forma. Citu jsem měl na celou Iliadu.

V prvém ročníku chodil jsem jako mátoha a říkal si: Hokyně-bohyně-bohyně-hokyně. A jednou, když spolužák mne přišel navštívit, tu ve mně propukla vášeň, neboť on o ní se vyjádřil, že je to nedomrlý čahoun. Skočil jsem po něm a on mně rozbil nos. Pak tam ještě rozbil v zápase zrcadlo, převrhl na nějaké vyšívání inkoust a já dostal výpověď z bytu, poněvadž jsem nad všemi těmi troskami říkal, že to jest kvůli Otylce a že to dělám pro Otylku.

Pak jsem bydlil u jednoho úředníka, který měl dceru, která se náhodou jmenovala také Otylka. To bylo již v třetím ročníku. Ta zas byla baculatá, měla kulaté tvary, abych tak řekl a byla bruneta po dědečkovi. Pamatuji si to jako dodnes. Zešeřilo se, seděli jsme sami v pokoji, vedle její matka smažila lišky, byl to takový úrodný rok na houby. Vůně lišek pronikala až k nám do pokoje, my seděli vedle sebe na pohovce a ona najednou řekla takovým mazlivým, jemným hlasem: Mně je vás líto. Nevěděl jsem, proč je jí mně líto a ona řekla, že kvůli tomu, že mně její matka dává už celý týden den co den k večeři lišky.

Není-liž to velkolepý román? Počal jsem chodit po pokoji a v očích měl jsem slzy, tak mne to, věřte, pánové, dojalo a od té doby jsem ji zbožňoval. Hrávala na piano hru se zvonečky, rolničkami, které si uvázala na ruce. To byla nějaká ruská píseň, jak uhání po sněhu trojka. Sedával jsem v koutku, poslouchal, jak hraje, díval jsem se na ni a každou chvíli jsem se poddával zčistajasna pláči.

Jednou si její otec přivedl nějakého herce z kočující společnosti a popíjel s ním víno. Herec se rozkurážil, opil se a kousl Otylku do tváře. Ještě týž den jsem se odstěhoval, neboť jsem hodil na herce židli, která trefila Otylčina otce do hlavy.

Než se probral z mrákot, byl jsem již pryč. Celý týden chodil jsem jako bezhlavý sem a tam, potloukal jsem se kolem Radbúzy a dlouho to trvalo, než jsem se odhodlal, že do ní skočím. Skočil jsem také, ale ono v ní bylo vody jen po kotníky a já si zlomil nohu.

Když si mne otec odvážel z nemocnice, byl jsem celý zesláblý, stále jsem říkal jen pro sebe Otylko, Otylko!, doma jsem třebas u oběda se dal do pláče.

Musíš s ním zajít k lékaři, pravila matka otci a tak jsme šli. Lékař se na všechno vyptal, podíval se na mne a řekl otci: To nic není, to je jen dementia precox. A co to je, prosím? Blbnutí, jenom blbnutí, silná strava, voda a vzduch.

Žádné prázdniny jsem se tak dobře neměl, jako když myslili, že blbnu. Mohl jsem vyvádět, co jsem chtěl. Byly to ještě krásné časy, ale netrvaly dlouho a já dostal místo za písaře na hejtmanství. Tam má choroba by ani nevadila, neboť jsem již byl zase zotaven, ale náhlý vstup do života měl pro mne osudné následky.

Počal jsem v úředních hodinách pít koňak a psát milostné dopisy Otylce.

Za Otylku mně odpověděla její matka, zakazujíc ve psaní, abych se neopovažoval dále jí dopisovat. Otylčina otce prý museli dát do penze kvůli té ráně židlí přes hlavu, neboť utrpěl otřesení mozku a pak v úřadě najednou při počítání počal vynechávat číslice. Psaní skončilo tím, že nesmím mít v životě žádné štěstí, ale ono to, zaplať pánbůh, ještě ujde.

Pak jsem přestal pít koňak, kupoval si višňovku a objednával si různé romány a nakonec jsem řekl samotnému okresnímu hejtmanovi, že mám jeho sekatur dost, a vstoupil jsem za účetního do jednoho obchodu. Byla tam taková registratura a v každé z těch zásuvek měl šéf různé věci, jako břitvu, kterou se holil, vatu, kterou si cpal do uší, kartáček na zuby apod. Předpokládal jsem, že registratura je čistě pro obchodní dopisy, vyndal jsem to všechno, ale šéf řekl: Břitva patří přece do B, kartáček na zuby do K a vata do V, jestli se vám to nelíbí, můžete jít za měsíc. Řekl jsem, že jít patří do J, a šel jsem.

Byl jsem asi půl roku bez místa a dostal jsem zprávu od Otylky, jejíhož otce jsem zmrzačil, že se vdala za nějakého bohatého dědka, kterému páchne z úst.

Napsal jsem jí, že proti tomu je dobře koupit nějaké aromatické pilulky a od té doby mně nepsala. Jednou přijela, když jsem měl už tento hotel, sem do města se svým mužem, pravila mně, že zatím budou bydlit u mne a ukázala mně své čtyry děti.

Věříte, pánové, že byla ještě hezčí než dřív a že se ve mně probudila stará vášeň k Otylkám a víte, co jsem udělal? Počítal jsem jim pokoje o tři koruny dráž. Obědy po koruně čtyřiceti místo za korunu, kávu po padesáti haléřích a když ráno děti její jedly párek, musely zaplatit dvacet haléřů a za křen ještě čtyři haléře zvlášť.

Do pokojů jsem jim vůbec nedal ani mýdlo a to je můj román, pánové.

Vstal, podal nám ruku a odešel. Slyšeli jsme ještě, jak povídá číšníkovi: „Těm pánům počítejte večeři o osmdesát haléřů dražší.“

Dodnes nevím, co jsme my mu udělali, ale vypadalo to tak, jako by chtěl zaplítat zas nový jeden román svých románů.