Rozvod pana Solivara

 

 

Všichni jsme věděli, že paní Klára Solivarová jedná se svým manželem asi tak, jako krvežíznivý tatarský chán Tamerlan ve středověku s křesťanskými otroky. Pan Solivar se však vždy přívětivě usmíval, kdykoliv přišla řeč na jeho osud, a vyvracel nám náš náhled, že nevyjde ani z týrání.

„Ženy,“ říkal, „po celá staletí snášely zotročení, do kterého jsme je my mužové brutálně vrhali. A chci-li nyní napravit křivdy, které naše pohlaví páchalo, tu bych si vyprosil, aby to bylo bráno z jiného stanoviska. Nepopírám, že myji podlahu, vždyť tak činím rád, stejně jako rád myji nádobí, uklízím v bytě, neboť statisíce, ba milióny žen vydává své poslední síly, aby když přijde ukrutný muž domů, našel vše v pořádku. Tisíce žen, mnohem slabších mne, moří se s prádlem a nošením puten uhlí ze sklepa, měla by má žena také tak činiti, a já si zatím hovět na pohovce? Pustím se tedy do toho; i s tím prádlem jsem brzy hotov, uhlí přinesu a splácím tak dluhy, kterými jsme my mužové povinni ženám za všechna nesmyslná příkoří, jichž jsme se vůči nim dopouštěli a jichž se ještě dnes dopouštějí mužové mnohých národů. U Číňanů jest žena pouhou otrokyní, možno ji tam uškrtit beztrestně (usmál se při tom podezřele), a já, muž, který ví, co kdy ženy zkoušely, měl bych se stydět jít nakoupit, rozdělat oheň, přistavit na plotnu, uvařit to, uvařit ono. Či myslíte, že bych měl jít jako Indián zatím na lov a vrátit se k hotovému, a zkopat ženu otrokyni, a kdyby mně oběd nechutnal, prodat ji o dům dál? (Opět se přívětivě usmál.) Rád tedy zastávám ženu, oplácím těmi službami dávné dluhy mužů ženám. A že mne bije? Co dělali staří Germáni se ženami? Měli na ně důtky jako na psy, a co na Rusi dělají mužici? Mrskají ženy až jedna radost. (Usmál se vítězně.) Přijde domů, žena mu něco řekne, a už ji pere až sláva.“

Rozohnil se: „Nesmí mu říct ani slovo, a když, tak jen: Tu máš, tu máš! Nekouká, kam bije, a bije, řeže a říká: Já ti dám poroučet, já tě naučím, ty mne chceš zas poslat pro něco, já ti to vyženu!“

Pan Solivar byl při té příležitosti v blažené extázi, takže zapomněl na výklad, zdali je sám od ženy bit. Když jsme mu to tedy připomněli, vzpamatoval se a pokračoval:

„Že mne bije, pravíte? To se nemůže nazvat bitím, ne snad ani v poměru k miliardám ran, které kdy hrubá pěst muže snesla na záda žen i v době kulturní, ne, to není bití, jest to rozmar, ujišťuji vás, pouhý hravý rozmar kotěte, které škrábne beze všeho zlého úmyslu. A že po mně hází různými předměty, pánové? Potřebuje pohyb, rozmach, vybavila se z úzkoprsého náhledu, že jí patří místo u kamen v kuchyni, a tomu vy říkáte, že hází po mně hrnci. Říkáte, že to je slyšet z kuchyně. V které kuchyni se nerozbije hrnec?“

Po těch slovech se odmlčel a dokončil svou obhajovací řeč: „Ostatně o tom nemluvme!“

Nemluvili jsme tedy více o tom, poněvadž každý z nás věděl, jak se věci mají, a kdybychom se ho ptali dál, věděli jsme, že by odpovídal: „Že mne škrtí? Turečtí sultáni a begové dali uškrtit tisíce a tisíce odalisek, a když teď mne má žena chytí kolem krku, hned jsou pověsti o škrcení. Že mne každou chvíli vyhodí na chodbu? Pánové, což musím pořád být v kuchyni nebo v pokoji? Mám být stále v kuchyňském vedru, v páře a v těch výparech?“

Věděli jsme, že s tímže dobromyslným úsměvem by nám vysvětlil, proč nesmí kouřit. Má smrdutým dýmem z dýmky či ostrým z doutníku zničit jemné aroma cigaret, které kouří jeho žena?

Jaké bylo naše překvapení, když jednoho dne vrazil pan Solivar do kavárny a zasmušile prohlásil, že se dá se svou ženou rozvést a že tomu udělá konec.

Mluvil o tom, že už se domů nevrátí a že do té doby, kdy soud ho konečně rozvede s jeho ženou, bude bydlet jinde. Najme si pokoj a pěkně v klidu bude očekávat soudní rozhodnutí.

Marně jsme na něho naléhali, aby nám pověděl, proč se vlastně chce dát rozvést.

„Tomu vy neporozumíte nikdy,“ pravil se slzami v očích. „Měl jsem ji tolik rád, byla pro mne nejzbožňovanější bytostí. Ale domů se nevrátím. Až se ona vrátí teď z procházky, nalezne byt opuštěný. Moje ubohá žena, musím se dát s ní rozvést, ačkoliv mně to může srdce utrhnout. A přece tak musím učiniti!“

V prvé chvíli domnívali jsme se, že se zbláznil, ale po chvíli viděli jsme ho již úplně klidného, vyptávajícího se, jak se vlastně rozvod provádí.

„Předně musíte jít k advokátovi a tomu sdělit příčiny, proč se chcete se svou ženou dát rozvést; ten sepíše žádost o rozvod a podá to k soudu.“

„Rozumím,“ zavzlykal opět pan Solivar, „ach má ubohá žena, kdo by si to pomyslil, co na ni čeká na stará kolena, ale já si nemohu pomoct, já už se domů nemohu vrátit.“

Seděl s hlavou skloněnou do dlaní a pokračoval v bědování: „Já jsem vinen, na mé straně je vina, je to hrozné.“

Vypadal tak zoufale, až nám ho bylo líto, kromě toho mluvil tak záhadně a spleteně, že nám ho bylo líto ještě víc.

„Pánové,“ pravil, když pozdvihl hlavu, „nebýt té nešťastné hodiny, která mne vrhla do neštěstí, mohl jsem se svou ženou žít ještě dlouhá léta v klidu, zdraví a spokojenosti. Ale ta nešťastná má vášeň, ubohá ženo, co jsi se dočkala!

Plakal hořce. Udeřili jsme na něho, aby se nám svěřil, snad že bude ještě jiné východisko z toho všeho než rozvod.

„Vždyť je to něco strašného, pánové, já se musím dát rozvést, nic mně nepomůže, domů se nevrátím. Ubohá Belinka! Pánové, Belinku přejel automobil!“

Utřel si slzy: „Má nešťastná žena měla ji tolik ráda. Byla to také krásná fenka, v okolí jí sice říkali »bestie«, ale když to bylo takové přítulné zvíře. Dnes odpůldne jde žena na procházku a povídá: ‚Vratislave, já tě nezamknu, poněvadž vyvedeš, až umyješ nádobí, Belinku ven.’ - Umyju tedy nádobí, abych splatil dluh, kterým jsme my mužové povinni ženám, a pak vyvedu Belinku ven. Venku zmocnila se mne proklatá vášeň si zakouřit. Jdu tedy naproti do trafiky, Belinku nechám venku na ulici, a vtom, co si vybírám doutník, slyším: paf, paf - a pak nějaký křik. Vyrazím z trafiky a uprostřed lidí leží v krvi rozmačkaná Belinka, to dobré zvířátko. Přejel ji automobil, zatímco já ničema holdoval své ohavné vášni a vybíral si »krátké«. Odnesl jsem ji k hokyni, koupil papíry na balení, zabalil ubohou, rozmačkanou Belinku a řekl k hokyni: ,Až půjde kolem moje milostpaní, tak jí odevzdejte tenhle balíček!’ - Ne, nevrátím se domů, musím se dát rozvést, já ukrutník, já ničema. Sám podám na sebe žalobu o rozvod pro neplnění manželských povinností. Vždyť jsem, pánové, po tom neštěstí ani v pokoji prach neutřel a špínu nevynes ...“

Vtom se otevřely dvéře a v kavárně objevila se paní Solivarová. Šla rázným krokem k panu Solivarovi, který s vytřeštěnýma očima krčil se v koutku mezi nás, a pravila:

„Zdržela jsem se u přítelkyně a jdu teprv domů, a tak mne napadlo, zdali jsi snad proti mému zákazu zas nešel do kavárny. Obleč se a pojď, doma si to srovnáme.“

Jako kůzle, které vedou na porážku, zvedl se pan Solivar a kráčel se svou manželkou, která ho vedla za kabát. Druhého dne četli jsme v novinách: Zarputilý sebevrah. Soukromník Vratislav Solivar, bydlící na Slupech, pokusil se včera cestou z Tůmovy kavárny domů šestkrát o sebevraždu. Na rohu Myslíkovy ulice skočil pod automobil, a když týž před ním zastavil, vrhl se na koleje elektrické tramvaje před vůz číslo 623. Jedině duchapřítomností jeho manželky byl zachráněn a odváděn domů. U techniky skočil pod vůz trati číslo 4 a jen včasným zabrzděním nestalo se mu nic. Na Slovanech vytrhl se své manželce a pádil do pivovaru u Palmu, kde chtěl skočit z prvého patra na dvůr, byl však zadržen a odevzdán své manželce, která si ho odváděla domů, když vtom skočil pod rozjetý automobil firmy Novák a opět manželkou zachráněn. Za velkého sběhu lidu byl touto ráznou ženou odváděn domů, kde před domem vrhl se opět na koleje trati číslo 4. Případ měl za následek velké shromáždění lidu a soudí se všeobecně, že nešťastný muž není duševně příčetný. . .