Schůze politického klubu strany státoprávní dne 20. června 1904 v Konviktě

 

 

Och, staroměstská poprava -
Sál nabit, pivo, všichni dobří lidé -
i sbory pějí smuteční,
dnes velkých mužů oslava
a řečníci jen výteční.

Slyš cinkot zvonku u předsedy, pst!
Schůze právě začíná,
popraven Šlik a starý Kašpar
svá slova říká nevinná.
Cituje řečník z knihy slova
dnes Petra Skály ze Zhoře:
Och, počkej, starý Ferdinande,
co pánbůh řekne nahoře.
A sálem „hanba“ někdo hřímá,
i Nosticovi „hanba“ buď,
pst! Starý Kašpar ze Sulevic
teď obnažuje svoji hruď.
A bubny víří, jest to hrozné,
i Jesenius z Jesení
dnes ve schůzi zas po stu letech
svou hlavu sklonit nelení.

Kat Mydlář meče svoje tupí
a čtvrtí těla za branou,
již mrtví všichni, hlavy dole
pod vojska silnou ochranou.
A řečník ptá se, potlesk bouří:
„Jsou popravenci smířeni?“
„Ne, nejsou!“ Velký jásot v sále.
„Pod břemeny jsme stísněni.“
„A vláda, kde jsou naše práva?“

„Pryč s mladočechy!“ zabouří.
„Jen oni vinni, darebáci!“
Sál tone v pivu, ve kouři.
Och, staroměstská oslava -
Sál nabit, pivo, všichni dobří lidé
i sbory pějí smuteční -
Dnes mladočechů poprava
a řečníci jen výteční.

 
Báseň byla inspirována akcí ze dne 20. 6. 1904, kdy anarchisté Jaroslav Hašek a Václav Křížek narušovali průběh schůze nezjištěné státoprávní politické strany, jako protest proti pasivitě a pivní politice. S Václavem Křížkem Hašek pracoval v redakci anarchistického časopisu Omladina, později Nová Omladina v Lomu u Mostu.