Sen popíchaného

 

 

Brzy po řeži v Holešovicích seznámil se dr. Soukup prostřednictvím tlumočníka s habešským náčelníkem Roblym na výstavě a mezi nimi vyvinulo se záhy vřelé přátelství.

Dr. Soukup se zájmem sledoval válečné tance Habešanů a jejich válečný pokřik, naproti tomu černý náčelník Robly odkoukal od dr. Soukupa některá jeho gesta řečnická a Soukupův válečný pokřik. Používal ho nyní, výskaje, jako jeho bílý přítel sociálně demokratický, odvrhl kopí a mával při produkci sklenicí.

Děti i dospělí plakali strachy. Nakonec Robly rozbil několika divákům hlavu, počal třeštit a křičet: „Sláva sociální demokracii!“

Tomu dr. Soukup po dvě hodiny prostřednictvím tlumočníka vykládal o úkolech sociální demokracie. A chápavý černoch předplatil si Právo lidu a s kmenem Essa i Galia vstoupil do místní sociálně demokratické organizace Praha VII a bojovníci kmene Essa prodávali návštěvníkům jejich vesnice rudé karafiáty a dr. Soukup v parlamentě křičíval: „Bubarabá“, což jest válečný pokřik Habešanů.

Na schůze doprovázelo ho vždy několik černých bojovníků, kteří se zanícením dívali se, jak dr. Soukup skáče na stůl, koulí očima, tahá se za bradu, křičí, až chraptí, mlátí kolem sebe pěstí, nadává, až pěna se mu ukazuje na rtech, hřímá, huláká, omdlévá rozkoší z pronesených nadávek.

A tu černí bojovníci v plné zbroji křičeli hlasně: „Bubarabá, bubarabá!“, tancujíce kolem Soukupa válečné tance za nového a nového řevu: „Bubarabá, bubarabá!“

A tu dr. Soukup na stole dal se do skákání podle svých černošských přátel, vyskakoval, pleskal se do lýtek a křičel: „Sociální demokraté! Bubarabá, bubarabá! Ať žije sociální demokracie! Bubarabá, bubarabá!“

A soudruzi počali zpívat Rudý prapor s refrénem „bubarabá“. „Pryč s tyrany a zrádci všemi, bubarabá, ať zhyne starý podlý svět, bubarabá...“ A již řítili se do ulic ze schůze, poskakujíce válečné tance Habešanů, kteří před nimi skákali a mávali kopím, ozdobeni rudými karafiáty.

A dr. Soukup řečnil k nim: „Rudí černí bojovníci! Pozdvihněte tento rudý prapor a zaneste ho do Habeše do svého domova. Žádejte tam bouřlivě pro všechny Habešany rovné, přímé, tajné, všeobecné právo hlasovací. Bubarabá, soudruzi, bubarabá!“

A černí bojovníci vykládali svým druhům, jak znamenitý je ten Soukup garavara čili hrdina. Ani jejich Robly neumí tak skákat a křičet. Nejvíce jim imponovala gesta a jeho koulení očima. Náčelník Robly pokoušel se časem zakoulit tak očima na diváky, ale nepodařilo se mu to. Vůbec Robly, čím déle znali černí bojovníci Soukupa, tím více ztrácel u nich na ceně.

Vyzná se jejich pohlavár v takovém střídání hlasu jako Soukup? Kdy on napřed mluví, jako když větérek šumí, pak hlasitěji a hlasitěji, až zařve jako lev na poušti, rudne v obličeji a řve dál jako dva hromy a tři lvi dohromady. Jejich Robly řve a musí řvát také. Ale to není tak vznešené řvaní a neumí bít tolik pěstí do stolu jako jeho bílý bojovník a přítel Soukup, který rozbije stůl, dva, tři stoly kvůli zdůraznění svého válečného pokřiku: „Mažte je, řežte je!“

Robly ztrácel u nich stále víc vážnosti. Vykládali si o velké holešovické bitvě, kde vyznamenal se dr. Soukup jako pohlavár rudých bojovníků. Mluvili s úctou o jeho posměšném válečném pokřiku: „Ale lidičky, proč jsem vlastně bit?“

Mluvili o něm jako o patriarchovi kmene Soukup-Adler, o jeho bradě, o jeho nose. Vše uvádělo je v nadšení a zatlačovalo panství náčelníka Roblyho. Bylo zjevno, že v habešské vesnici propukne nespokojenost s náčelníkem. Ubožák, snažil se všemožně napodobit Soukupa, ale nedařilo se mu to, ačkoliv byl velmi chápavý.

Šermoval proti němu rukama tak neobratně. Kroutil se proti němu tak neobratně a řval tak směšně.

Při nejbližší návštěvě dali Soukupovi do ruky kopí. A tu bylo vidět velkého garavaru čili hrdinu, jak bodá kopím do vzduchu a křičí: „Ať žije rovné, tajné, přímé hlasovací právo. Bubarabá! Bubarabá!“

Po něm skákal náčelník Robly. Nedalo se to porovnat. Byla to dokonalá ostuda pro pohlavára.

A večer toho dne objevila se v bytu dr. Soukupa deputace z nejlepších mužů z kmene Essa a Galia v slavnostním úboru a v plné zbroji.

Když uviděli Soukupa, padli před ním na kolena. „Velký garavaru! Před hodinou jsme právě svrhli Roblyho, ó přijmi nás pod svou ochranu a staň se náčelníkem nás Habešanů. Ty slavný a vítězný.“

A před Soukupa položili meč náčelníka a jeho štít z buvolí kůže.

Dr. Soukup vyskočil na svůj psací stůl, pak seskočil a odjel drožkou do domorodé vesnice horských obyvatelů, kde byl slavnostně uveden do harému. Zdědil po Roblym pět žen. Tento sesazený pohlavár řval zatím ve chlívku na berany, kam byl zavřen. Dovolí-li policie a výstavní výbor, bude zítra slavnostně popraven.

Před Soukupem klečelo zatím pět zděděných černošek. Dr. Soukup vyvedl je z harému a řekl, obraceje se k černým bojovníkům: „Ženy habešské! O úkolech sociálně demokratické ženy dozvíte se v nejbližším čísle sociálně demokratických Ženských listů. Bubarabá!“

„Bubarabá!“ křičeli kolem bojovníci. A náhle udělal se kolem dr. Soukupa obláček a tento svatý revolucionář počal se vznášet k nebesům, zlehýnka, zlehýnka, mizel, mizel. Náhle ozval se hromový hlas z oblak: „Ať žije sociální demokracie!“

Dr. Soukup zmizel úplně ve mracích a vzápětí nato počaly z nebes padat sklenice, tácky a býkovce...

Vtom jsem se probudil. Kolem sebe viděl jsem jeptišky ošetřovatelky v bílých pláštích a nad mnou nakláněl se lékař s nástroji. Ležel jsem na operačním stole.

„Nelekejte se,“ řekl lékař, „potkal jste včera v noci několik sociálních demokratů, ale všechny čtyry želízka od nožů už jsme vám ze zad vytáhli a vaše přeražená žebra naštěstí nevnikla také do plic ...“