Sibirskaja skoropadščina

Sibiřská skoropadština

 

Kolčakovská Sibiř hrozí sovětskému Rusku diktaturou statkářů, důstojníků a velkoburžoazie v čele se „svrchovaným vládcem, carským admirálem Kolčakem.

Kolem tohoto druhého Skoropadského se semkly všechny kontrarevoluční bandy, které uprchly z dělnického Ruska za uralské hory.

Teď se daly dohromady a rozhodly se, že zardousí moc dělníků a rolníků a utopí v krvi všechny vymoženosti revoluce, že připraví dělníky a rolníky o svobodu a zbaví je všech práv.

Obsazení Ufské gubernie a postup ozbrojených sil sibiřského Skoropadského k Buguruslanu je nepochybně pouze přechodný jev.

Meč revolučních rudých vojsk už visí nad hlavou sibiřského Skoropadského - Kolčaka.

Dějiny se vždy opakují. Ukrajinský Skoropadskij patří minulosti. Železná logika dějin, která nastolila diktaturu proletariátu, svrhne za prvním Skoropadským do propasti i druhého.

Stojíme před velkými událostmi, které povedou k úplné porážce sibiřské skoropadštiny a k vytvoření sovětské moci za Uralem a Altajem.

Zdvihlo se Povolží a proměnilo se v obrovský vojenský tábor. Na slunci se blyští bodáky rudých střelců.

A tyto rudé bodáky přinášejí nevyhnutelný konec sibiřské skoropadštiny.