Silvestr v Praze

Alkoholismus zvítězil...

 

Kdo viděl včera ty pusté výjevy po ulicích, kdy rozvášněné hloučky, zpité všemožnými lihovými nápoji, vínem i pivem, napadaly klidné chodce, strkaly do sebe, narážely si navzájem klobouky, ten si odplivl a s lítostí vzpomněl si všech snah antialkoholické Ligy.

To není bujarost mládí, touha po zábavě, to, co se dálo na Příkopech, je uličnictví obmezených duševně lidí, kteří se přišli sem vyřvat a potrápit policii. A čím blbější nápady, tím se více líbily davu, který za hulákání různých odrhovaček pohyboval se sem a tam.

Když si někdo, z kterého páchne pivo na sto honů daleko, obrátí narub kabát a jde tak na Příkopy, tu myslí sobě, že je duchaplný, když prochází se s umělým velkým červeným nosem, pod kterým se skrývá jeho vlastní červený nos, tu myslí o sobě, že je vtipný a že má právo do druhého strkat.

A včera si tak vtipně počínalo alespoň šest tisíc obmezených hlav. Strkali, řvali, pískali, mlátili se. A nebylo mezi nimi rozdílu.

Slušně odění páni počínali si jako pepíci a pepíci si počínali jako slušně odění opilí páni. V tomto bodě byla to stejná holota, která včera zastavovala kočáry a automobily na Příkopech a jinde. Slušnější obecenstvo, zatímco Příkopy byly naplněny neslušným, shromáždilo se před radnicí a tam očekávalo spuštění staroměstského opraveného orloje v jakéms takéms pořádku a odtud odešlo na Příkopy, kde pak až do rána slavila lidská pitomost orgie.

Že přitom dojde i k vážným srážkám, dalo se předpokládat. Policejní stráže, které byly zesíleny, byly napadány způsobem neurvalým, kdykoliv chtěly zakročit, ačkoliv chovaly se velice mírně. K čemu však taková mírnost? Proč právě v ten jeden den poskytuje se všemožným hlupákům volnost, aby svou příšernou hloupost dávali tak okázale najevo?

Takový Silvestr zničí v mnohém všechna dobrá předsevzetí. A proč se mu to dovoluje? Takový chlapík s rozkoší vynadá strážníkovi o Silvestru, poněvadž si myslí, že mu to je dovoleno a že musí se proslavit na začátku nového roku nějakou velkou skopičinou.

Kdyby vyvedl jindy jen třetinu toho, co vyvádí o Silvestru na ulici, pak ho zavřou docela klidně, naloží do obecní truhly. Policie ovšem může říci, že nemá po ruce šest tisíc obecních truhel, ale snad by se našel jiný způsob, jak radikálně zakročit.

Víme z demonstrací a politických veřejných projevů, že policie zakročovat umí, proč tedy dovoluje takovou hloupou bezuzdnost, či myslí, že svatý Silvestr, onen dobrácký papež, tohleto všechno nařídil? Případů, že stráž musela zakročit, bylo plno. Nestačila by tato stránka s vypočítáváním všech jmen, kdo byl předveden. Podáváme jen ukázky vážnějších případů.

Jeden student dělal výtržnost. Stráž ho zatkla, poněvadž uhodil několikrát strážníka. Studenta ujal se sedmadvacetiletý nádeník Vondráček z Košíř a uhodil strážníka do hlavy pěstí. Byl zatčen a odveden do vazby, student utekl. Za chvíli nato šestnáctiletý žák obchodní školy rval se se strážníky a bil do nich. Zatčen a ponechán ve vazbě. Stejně se chovali Václav Nosek, farmaceut z Kutné Hory, a Blecha, který se ho zastal. Zavřeni. Zavřen i devatenáctiletý Ant. Koliska. Takových případů bylo mnoho, velice mnoho.

A z Příkopů přešlo se do okolních ulic a Nový rok vykoupán v alkoholu zahájil svou činnost. Na Zderaze porvali se se strážníky o Nový rok bratři Komárkové ze Smíchova a doplnili v policejní věznici počet individuí, kteří si odpykají těžce, ale spravedlivě svou hloupost.

A na konec ještě jednu otravu alkoholem. Nalezen ve Vodičkově ulici, v křečích sebou zmítající třicetiletý František Kalva, krejčovský pomocník ze Smeček. V nemocnici rozpoznali u něho otravu alkoholem.

Smutné, velice smutné případy. Kdy konečně lidé přijdou k názoru, že alkohol hubí a otupuje všechny lidské city, a kdy konečně z dějin lidstva vymizí takové Silvestry a přechod starého roku a vstup do nového bude slavit lidstvo s jasnou hlavou, jejíž mozek není prosáknut parami alkoholu jako doposud.