Silvestr zajíce s černou skvrnou na břiše

 

 

Zajíce s černou skvrnou na břiše vážili si zajíci z celého revíru. Byl to také rozumný a zkušený zajíc. Pravé legendy o něm vyprávěli zajíci mezi sebou. Zejména ten kulhavý zajíček, který si dovedl vymyslit takové různé hlouposti. Jak prý jednou ten zkušený zajíc pokousal jednoho honce, a že prý kdysi počíhal si na loveckého psa z bašínské hájovny. Jindy opět, když se sešli zajíci z toho podrostu tam u kříže před studánkou, aby si popovídali, vykládal jim ten kulhavý, že má ten rozumný zajíc poměr se srnkou.

„Víte,“ povídal, „s tou, které zmrzl první její synáček, kolouch, když uhodily najednou mrazy. Víte, s tou, která pak tolik plakala. A je to pravda, na mou duši, že kolikrát jsem je viděl jít spolu.“

Jedna zaječice poznamenala, že to také pozorovala, jak on za srnkou skáče, a že ho slyšela zcela zřetelně, jak srnce povídal: „Vidíte, slečno, dnes jsem sežral tolik kůry, až mám žaludeční obtíže.“ - „Usuzuji z toho,“ vykládala dále zaječice, „když takhle mluvil, že jsou spolu důvěrnými. Sledovala jsem ho, jak chodil za ní a jak sladce přitom mroukal. Když přišli na paseku, tak se zastavili, on před ní počal panáčkovat a omlouvat se, že jeho chůze je nejapná. Slyšela jsem ho dobře, jak mluvil, a viděla, jak si lízal přitom zadní běhy. Řekl: ‚Odpusťte, slečno, ale mé dlouhé zadní nohy jsou rovnoměrné chůzi velice na překážku. Rád bych také tak svižně chodil jako vy, slečno, ale nejde to. Mám takové hnáty už od mládí. Věřte mně, že bych byl tak rád srncem, a mne to někdy bolí, že jsem zajíc. Jindy jsem však opět hrdý na to, že zajíc jsem, poněvadž mám dobré a chutné maso. Poměrně k mé velikosti budu lip zpeněžen než vy, slečno. Toto mé stehno, račte se podívat, bude stát alespoň korunu.’ - Nerozuměla jsem, co mu odpověděla, neboť ona mluví strašně lámanou zaječinou, ale viděla jsem, že se rozzlobil. Počal dupat zadníma nohama a křičel: ‚Nemyslete si, slečno, že jsem nějaká pištucha a že věřím, co mně vypravujete, že váš otec si nepřeje, abyste měla se mnou poměr. Vy žádného otce nemáte, vašeho otce už dávno snědli.’ A kvičel zlostně dále: ‚Vašeho otce už upekli před třemi léty a nechutnal jim.’ Měli jste pak vidět, jak se ona rozzlobila a po něm rozehnala. Ale on jí vyčetl toho koloucha, kterého měla se srncem z cizího revíru, s tím sprostým vandrákem, který strašně nadává na zajíce, že prý mu sníme všechny kořínky. A když jí to vyčet, vyskočil a vykřikl: ,A toho sprostého srnce zakousnu!’ A ona se dala do pláče. ,Teď pláčete, co?’ křičel na ni, ,pro svého miláčka, bojíte se o něho. Že jste to však vy, tak vám dávám zadní pravou nohu, že mu neublížím, na mou duši, jako že jsem známý zajíc s černou skvrnou na břiše.’„

„Jednou,“ vmísil se do hovoru šedivý zajíc, který se stále škrábal, poněvadž dostal od honců blechy, „viděl jsem ho, jak se rval s jezevcem. Vy znáte toho žíhaného lotra. To není ten náš hodný jezevec od skály. Tenhle je ten od jeskyňky s tou hloupou mordou. Protlouká se strašně nepočestně životem a je takový sobecký podivín a zloděj. Dělá všem jezevcům hanbu. A tak ho jednou potkal náš kamarád. Umí dosti plynně jezevecky a zcela dobrácky se ho ptal: Jak se máte, příteli, přezimovalo se vám pohodlně?’ Jezevec však se do něho pustil nepřátelsky: ,Do toho vám nic není, vy pitomče!’ zafuněl. Náš kamarád se zarazil a řekl: ,Ale dovolte, kdo vám dal právo mně zde v lese nadávat? Vždyť chrochtáte jako černá zvěř!’ - ,Kdo že chrochtá?’ - ,Vy chrochtáte! Vy jste, pane jezevče, prachsprostý zloděj. Chodíte nám na březové kořínky a jste tak nezpůsobný, že polykáte i zmije. Viděli jsme vás, jak jste vybral i hnízdo čmeláků a slupl jste všechny larvy. Styďte se, vždyť jste býložravec!’ Sotva to dořekl, jezevec po něm skočil, a už bylo zle. Náš kamarád zadupal, a jezevec už byl v prachu, ani si neposlechl, jak on za ním vřeštěl.“

Když ukončil, objevil se u studánky sám hrdinný zajíc.

Pozdravili ho uctivě a jedna taková zaječí rukavice políbila mu uctivě pírko.

Hrdina revíru se posadil a beze všeho začal vyprávět. Znali to už všichni, ale stále se jim to líbilo. Zejména ona zaječice mohla na něm nechat světla.

„Tak už tomu budou čtyři roky,“ začal, „když jsem jim utekl.“ A vyprávěl s veselou myslí své vzpomínky z mládí, ačkoli to bylo neveselé.

Byl březňáčkem, když ho chytily živého děti na poli a přinesly do vesnice. Tak se ocitl v jednom statku a při vrozené inteligenci brzy se ochočil. Pak v létě tam přijeli nějací páni z města s malou holčičkou. A ta ho měla velice ráda, a to byla právě pro něho velká útrapa. Vodila ho na provázku k potoku a tam ho nemilosrdně koupala.

Už to nemohl vydržet, a proto utekl. Na zimu se však vrátil, a jak se mu to pěkně panáčkovalo v teplé světnici a co všecko se naučil!

Dnes právě to poznovu připomínal: „A vidíte, přátelé, tam jsem se naučil také čistotě a hlavně stal jsem se labužníkem!“

A mluvil úplnou pravdu. Nevím, zdali to bylo snad ctností, ale svědčilo mu to. Bylo-li to pak nectností, byla to také jediná nectnost v životě toho bodrého ušáka.

V jeho vzpomínkách defiloval bílý chléb, kterým ho krmili v zajetí. A ten bílý chléb tvořil po celý rok předmět hovoru.

Jednou se také hádal o jeho chuti s jedním míšencem králíka a zajíce, odporným švihákem, který se vždy chvástal se svou kůží a tvrdil chlubivě, že z kůže jeho bratra byly zhotoveny střevíce, které nosí doma paní lesní.

A tak žil náš hrdina klidně a spokojeně, vážen všemi.

Byl to skutečně charakterní a rozšafný zajíc. Jeho jediným přáním bylo, aby ho zastřelil, až sestárne, sám Jeho Jasnost kníže pán.

Ze toto přání nebylo splněno, na tom nese vinu jeden kočí, který právě o Silvestra vezl do myslivny z města koš se sladkým vínem.

Zima nebyla právě krutá a dobře se za zimních nocí, kdy krvavě svítil nad tichou krajinou měsíc, sedělo zajícům z revíru. Vypravovali si opět o něm, o tom jejich velkém rozumném miláčku, o zbožňovaném zajíci s černou skvrnou na břiše.

A ten zatím slídil v okolí a dobře viděl z lesa, jak ujíždí po silnici onen neopatrný kočí, který si v městě přihnul důkladně a nyní nějak podivně držel opratě v ruce.

Na silnici bývají patníky. Ty jsou z kamene, a jeden takový patník stal se kamenem úrazu. Zadní kolo drclo, koš s láhvemi sladkého vína spadl, víno ve velkých kalužích se rozlilo. Nešťastný kočí se pokřižoval, obrátil vůz a zdrceně vracel se do města.

A to vše viděl náš rozšafný zajíc. Přihopsal, čichl ke kaluži. Vonělo to. Lízl, zkoumal a shledává: je to chutné a dobré. Otočil se a už pelášil ku shromáždišti zajíců.

Už zdaleka křičel: „Objevil jsem něco zajímavého, všichni za mnou!“

A už za ním běželi.

Lízali, chutnali, dobré to bylo. Hopsali, jásali a za veselého hovoru navrátili se na své shromáždiště. Tak jim ten měsíc červený připadal rozmnožený v několikerém vydání.

A nejvíc točil se svět rozšafnému zajíci s černou skvrnou na břiše. Vylízal také dvě kaluže rozlitého vína. Počal najednou vřeštět, že musí zakousnout psa v hájovně, a již odhopkoval vrávoravě do lesa, zatím co ostatní za ním vřeštěli: „Šťastné pořízení přejeme vám!“

A ještě ho viděli, jak se mu pletou běhy a jak mizí ten chlupatý rozšafa mezi stromy. Už viděli jen pírko a pak nic.

Nesplnilo se přání jeho, aby sám Jeho Jasnost kníže pán ho zastřelil.

Na Nový rok na plotě u hájovny visela zaječí kůže. A ta kůže na spodní straně měla černou skvrnu.

Měl to smutného Silvestra statečný zajíc s černou skvrnou na břiše.