Slavných 49 konzervativních poslanců ze slavného sněmu král. Českého

 

 

Strana konservativní na našem českém sněmu, není doposud náležitě oceněna, ačkoliv obsahuje v sobě tolik přátel historie národa českého, pracujících všemožně, aby se navrátily ony zlaté staré časy, kdy v Čechách si vážili šlechticů a kanovníků a jejich hrdelního práva, kdy otcové našich konservativců měli své karabáče vždy pohotově na své poddané, kdy je mohli věšet na hradech.

A dnes na zámku konservativce Buquoy-Longuela místo poddaných věší starý kastelán prádlo a na zámku jiného konservativce v bývalé mučírně mají brambory a kde dřív pradědeček nynějšího Clam-Gallase dával na lavici vyplácet sedláky, dnes pan správce se smutně dívá na obecní hospodu, odkud ho nedávno vyhodili.

Pryč je, hraběcí komoří Emanueli Mensdorffe a Parischi ze Žamberku, právo první noci a na místo toho je, pánové hrabě Schoenbrunne a opate v Želivi Josefe Salesi Roubíčku a Františku Brusáku, světící biskupe a Thune-Hohensteine a preláte Buriane, zavedeno soudní řízení, které končí uznáním paternity a alimentací.

Právo prvé noci zmizelo, Hemerko, šlechtici ze Staňmíru, pane Hrubý z Gelenji a ze šesti milionů lidí v Čechách vás tu zbylo jen 49, kteří snad želíte těch starých dob a proto jste organizováni, na podkladě svého práva první noci, na katolickém programu.

Zmizíte s povrchu země, jako když po ránu se zakouřená hospoda vyvětrá, v Batovcově politickém kalendáři je uveřejněna vaše proskribční listina.

Jste tam všichni podle abecedního seznamu, blouznivci ze středověku, počínaje svobodným pánem Brandem a konče JUDr. Stanislavem Wopršálkem z Plzně.

Do vašich kruhů šlechtických, opatských a kanovnických vplížili se i nešlechtičtí blouznivci v kurii velkostatkářské za statky volnoprodejné a v kurii za statky svěřenské. Jak je rád takový Emanuel Kokeš ze Sváravy, nešlechtic, že sedí ve vašem klubu a že s vámi hlasuje proti všemu, co neodpovídá poměrům z 15. století a že s ním vůbec mluvíte vy, kteří jste měli předky s hrdelním právem a mohli jste zabít svého poddaného beze všeho.

Ty časy se už nevrátí, pane zemský maršálku a jednoho dne zrána budete o žebrácké holi !

Byla by to báječná legrace, kdyby vás dali do donucovací pracovny. Mohli byste také vystupovat v kabaretech s programem:

„Vystoupení 49 slavných konservativců.“ Nedělali byste nic jiného, než že jeden po druhém byste vystoupili na jeviště, uklonili byste se publiku a odešli beze slova. Na sobě byste měli rytířské brnění a řády. Obecenstvo by se jistě nikdy tak upřímně nezasmálo jako při pohledu na těchto 49 tajtrlíků.

Mezi 6 miliony je vás tedy 49. Nezdá se vám konečně, že je vás přece jen trochu málo a že všechny vaše tituly, predikáty, že už patří do starého železa a že svým potomkům nezanecháte než trochu ostudy, že měli takové bláznivé tatíky, slavná strano konservativní!?

Jeden z vás prohlásil kdysi, že jste brzdou, bez které by se vlak rozsypal. Jste komičtí se svým okouněním na nádraží pokroku!

A nejhanebnější by bylo vám vynadat - Vám, kteří za nic nemůžete, poněvadž ta celá strana konservativní podle zákona není si vědoma svých činů. Jste svými vlastními kurátory a místo kurátorů sedíte samí na poslaneckých křeslech našeho slavného sněmu.

Blouznivci starých dob! Vašich pár tisícovek z vás nenadělá vážené občany a všecky naučné slovníky charakterizují vás zcela stručně: „Strana konservativní jest ona politická strana, která žádá změnu zákona ve smyslu feudálním a klerikálním.“

V tom směru jste tedy pro převrat nynějších řádů, veteráni prohraných bitev, 49 posledních přátel historie českého národa, kteří žádáte si a přejete v duchu, aby milosrdný bůh přivedl všechny pokrokové lidi na panské lavice.

Vjednom ze svých řízných epigramů napsal Neruda:

Barona dáme pod lavici,

na lavici jenom zloděje.

Uskuteční-li se to, což jest jistě přáním všech dobrých lidí v Čechách, budeme na rozpacích, kam vlastně položíme slavné poslance strany konservativní ze slavného sněmu král. Českého.