Smrt ženy Lotovy

Biblická povídka

 

Jednoho večera, když Večerní list přinesl v posledních zprávách oznámení, že pro neplechy a nevázaný život přijdou strašné tresty na Sodomu a Gomoru, byla celá Sodoma vzhůru nohama.

Každý zpytoval své svědomí, je-li opravdu taková zkáza a je-li sám na této ohavnosti spuštění nějak spoluúčasten. Zpytoval je proto, poněvadž si chtěl zachránit život, neboť redakce k své sensační zprávě poznamenala, že je dobré, aby se viníci vystěhovali, spravedliví že mohou v městě zůstat, aniž by na životě svém utrpěli újmy.

Důsledek této zprávy byl, že v necelých dvou hodinách počaly davy opouštět Sodomu. Město bylo v několika okamžicích nato liduprázdné. Ba i redaktoři Večerníka, kteří sami uvěřili své zprávě naposledy, opustili město...

V nádherném obchodním domě Icíka Jeitelesa na náměstí žila krásná žena starého Salamona Lota, který byl v tajných obchodních stycích s Jeitelesem. Žena tato, která v dřívějších letech svého života byla počestná, zvala se Elsa.

Starý Lot kupoval po domech peří, sklo, kosti a staré obleky. Od panstva odložené šatstvo, lacino koupené, prodával. Lot Jaitelesovi, který nechav je v chemické barvírně vyčistit, přebarvit a vyžehlit, prodával je znovu sodomské aristokracii.

V důsledcích těchto obchodních styků navštěvoval Jeiteles velmi často rodinu Lotovu... Krátce řečeno, další historie těchto lidí se vyvíjela tak, že Jeiteles se zamiloval do ženy Lotovy, Lot že o tom věděl, ale vzhledem k tomu, že Jeiteles počal mu platit více za koupené suroviny pro nové obleky, nesl parohy klidně a mlčenlivě.

Lotova žena Jeitelesovi přála, neboť rozumný tento muž dovedl na pevnost ženské počestnosti útočiti se strany nejméně pevné. Udeřil totiž na cit ženské ješitnosti. Nosíval Else Lotové náramky z talmizlata, náušnice, prsteny, také látky na šaty a podobně. Ubohá žena ani nevěděla, jak strašně ji Jeiteles podvádí, nevěděla, že na všechny její brilianty - byl to výrobek American Glay Diamont Company! - by nepůjčili v zastavárně ani půl nového.

Taková asi byla situace v den, kdy senzační sólokapr Večerního listu pobouřil Sodomu.

V ten den čekala paní Lotová večer svého miláčka, který slíbil přinést nádherný collier a široký klobouk, jaké tehdy byly u sodomských krásek oblíbeny.

Sotvaže Večerní list vyšel, i Lot se dověděl a strašném osudu města. Byl Lot na V. l. předplacen, neboť jiný list neměl takových dobrých, burzovních zpráv jako on. Poručil ženě, aby se přistrojila, vybral z wertheimky peníze a cenné papíry a šli za ostatními nešťastníky, kteří musili opustit rodné město.

Autor ani nemusí podotýkat, že bylo uprchlíkům zakázáno se ohlédnout. Je to - aspoň má to být! - čtenářům známo již ze školy obecné čili národní.

Rozkazu toho však jediná paní Lotová neuposlechla. Snahu po zachránění života přemohla u ní touha po širokém klobouku. Icík Jeiteles se totiž zdržel ve své kanceláři vypisováním dlužníků, které mínil upomínat, nevyšel včas a žena Lotova se ohlédla, jde-li už konečně a nese-li slíbený klobouk a coilier. A vtom přišla smrt. Strašná a hrozná, jaká vůbec chodí na všechny lidi neposlušné, marnivé a ješitné.

Spravedlnost si vyžádala i druhou oběť. Icík Jeiteles zahynul rovněž i se svými upomínkami.

Když pak soudní komise přišla vyšetřovat příčiny jeho smrti, vrtěla hlavou, jak to přijde, že starý vdovec vedle soupisu dlužníků nesl též moderní klobouk...

 
Pravděpodobně poprvé vyšlo v r. 1909, Karikatury