Smutný osud Petra Hříbala

 

 

Tato schůze stala se pro Petra Hříbala osudnou. Pořadatelé s červenými páskami na rukávu a s červenými karafiáty chodili kolem jako pochopové, hotovi vyhodit každého, kdo by netleskal.

Řečníci vylézali na tribunu jeden po druhém, provázeni potleskem a vrhali do shromáždění řečnické perly: „Semkněme se! Vyvoďme důsledky! Vzepřeme se! Demonstrujme pro čest! Varujeme v hodině dvanácté! Pro vládu hlasujeme, abychom ji zeslabili! Boj až na nůž! Svobodu pro všechny!“

Pořadatelé slídili zatím po někom, koho by vyhodili, aby zítra mohlo stát v sociálně demokratickém orgánu: „Naši pořadatelé dobře prokoukli líčený klid několika nespokojenců, kteří vplížili se na naši velkou schůzi, aby ji rozbili. Přestože se ve schůzi klidně chovali, jsme přesvědčeni, že měli úmysl schůzi rozbít, neboť když je vyváděli pořadatelé, kladli houževnatý odpor, což vzbudilo velikou nelibost, takže není divu, jestli provokatéři neušli zaslouženému výprasku.“

Řečníci se dále střídali a křičeli čím dál tím víc. Lomili rukama, zpívali podle nejnovějšího způsobu celé věty, plivali do připraveného plivátka, hulákali, šermovali rukama, spínali ruce, pohlavkovali se jako u vytržení, mluvili o mrzácích, o vdovách, o sirotcích, o sebevraždách, o dobytku, o zvířatech a končili za ohlušujícího -potlesku: „Dosud žili jsme ne nadarmo a proto všichni pod rudé prapory sociální demokracie !“

Petr Hříbal dostal od samého tleskání křeč do pravé ruky, ochraptěl od volání „Hanba!“ nebo „Výborně!“, podle toho, co volali pořadatelé nebo mužové, placení třemi korunami pro každou schůzi, aby obstarávali přiměřené výkřiky.

Petrovi Hříbalovi točila se hlava ze všech těch řečí a povznášel se myslí někam daleko. To když jeden řečník počal vykládat o vítězném postupu sociální demokracie, která nespokojuje se již zeměkoulí, ale pochodem táhne do jiných světů. Jak to musí být krásné kupříkladu na Marsu, kde pilní Marťané budují sociálně demokratické organizace, sbírají na raněné, platí řádně příspěvky a vyměňují si mezinárodní pozdravy s planetou Venuší.

Viděl Hříbal v duchu obyvatelstvo Marsu, jak ozdobeno rudými karafiáty dívá se obrovskými dalekohledy na zeměkouli, která pluje tam vysoko a září červeně. Ten den jest svátkem pro Marťany, neboť vtipní hvězdáři ukazují Marťanům pozemskou skupinu sociálně demokratických poslanců a řečníků.

Po pláních české země batolí se tlustý Šmeral, kterému neobyčejně jde politika k duhu, pak Němec a jiní. Nato praskne v dalekohledu čočka, poněvadž by se byl právě objevil dr. Soukup. A dr. Soukup již je tu.

Petr Hříbal probudil se ze snění a z Marsu, který opanovala sociální demokracie, ocitl se opět na zeměkouli, tváří v tvář zbožňovanému muži, který tahaje se za kozí bradu, přijímal ovace a ukazoval odřené lokte kabátu, aby bylo vidět, že je proletář.

Pak viděl Hříbal jeho skřipec, upevněný na černé šňůrce.

A co s tím skřipcem zbožňovaný muž vyváděl... Brzy ho shazoval s výkřikem „Lumpové!“ s nosu, pak ho vzal do ruky, mávaje jím, křičel, že „ostatní strany jsou jen stádo ovcí“. Nato upevniv si skřipec na nos, prohlašoval, že sociální demokracie burcuje svědomí parlamentu. Bác! Už si zas srazil skřipec s nosu a hřímal, že sociální demokracie jde bez vrávorání kupředu. „Bez vrávorání! Sneseme víc, než si vláda myslí. A rozbijeme všechno napadrť, roztrháme na hadry a s odpuštěním...“ Teď přišlo to pravé slovo!

Shromáždění mohlo se v pravém slova smyslu utleskat. Petr Hříbal lpěl celou duší na řečníkovi a dostal křeč do levé ruky.

Třásl se rozkoší po celém těle a rozpálen touhou něco říci a být užitečným straně, křičel: „Tak je to, tak, s odpuštěním, bez odpuštění, nač se omlouvat!“

A jeho řečník to slyšel a navázal hned na to: „Dosud jsme ještě byli tak slušnými, že jsme se napřed omlouvali, napříště, lide můj, soudruzi, odvrhneme všechnu slušnost a naše batalióny, regimenty, fundamenty, sakramenty, plenty, centy...“

Nemusel se ani vymotávat z této směsi rýmů, shromáždění vykřiklo. Byl to vzrušující okamžik. Bouře souhlasu zaburácela a Petr Hříbal s vyvalenýma očima polykal řečníka, který rozhazuje rukama zdůrazňoval: „Tam, kde vlády staví šibenice, sociální demokracie je vyvrací. Tam, kde – tam…“ A zas: „Tam, kde – tam…“

„Tam!“

„Výborně!“

„Tam!“

„Nazdar!“

Petrovi Hříbalovi div oči nevylezly z důlků. Zdálo se mu, že splývá s řečníkem v jeden celek a tak jasně, jako kdyby to sám řekl, slyšel ho křičet: „Tam, kde se uzavírají hranice státu, rozbíjí sociální demokracie celní šraňky!“

Pak Petr Hříbal letěl kamsi prostorem. Omdlel. Odnesli ho.

Za čtrnáct dní byl z nemocnice propuštěn, vybral si nemocenskou podporu a zmizel z Prahy.

Celou veřejnost počaly zajímat záhadné případy, které se udaly na hranicích blízko celnice. Za nocí tmavých byly celní šraňky na mnohých místech podřezány neobyčejně jemnou pilkou. Místy dokonce vyvráceny. Někde opět, jak ukázal případ na hranicích česko-saských, poškozeny kladivem. Ve všech těch případech ukázal se pachatel nejen odvážným, nýbrž i lstivým a neobyčejně zchytralým, takže mu nemohli přijít na stopu přes nejbedlivější pátrání.

Pak na nějaký čas případy se neobnovovaly, až zas přišla zpráva, že na hranicích bavorských byly celní šraňky sekerou poškozeny. Pár kroků od místa nalezen pak leták: „Poslední události v parlamentě a sociální demokracie.“ Úřady byly však toho mínění, že leták ztratili buď potulní brusiči, nebo podloudníci.

Za týden došla zpráva z opačné strany hranic, od pruského Slezska. Tam na hranicích pruských neznámý pachatel roztřískal kladivem závoru u celních šraňků.

To bylo již přespříliš. Ztrojnásobeny na celních stanicích hlídky a konečně podařilo se objevit pachatele. Pravil, že se jmenuje doktor Soukup. Později to odvolal a řekl, že je Folber. Podroben novému výslechu udal, že je poslanec Němec a končil vždy: „Tam, kde se uzavírají hranice státu, rozbíjí sociální demokracie celní šraňky.“

Ubožák byl dopraven do blázince. Byl to nešťastný Petr Hříbal. Je nevyléčitelný a vydává se spolubláznům za sociálně demokratického poslance. O jeho rodinu postaral se již svaz sociálně demokratických poslanců na říšské radě.