Sociální demokraté v boží přírodě

 

 

I

Jsem upřímným sociálním demokratem a předákem naší organizace. Usnesli jsme se, že uspořádáme výlet do boží přírody. Poněvadž však v pánaboha nevěříme, navrhl jsem, abychom natruc pánubohu udělali výlet do lesní restaurace. Jakápak boží příroda.

V okolí našeho města náleží všechno měšťákům a agrárníkům. Byla to tedy vhodná chvíle dokonale se jim pomstít. Jedna louka náležela také panství vyšehradské kapituly. A tak jsme mrtvou ruku pošlapali, o čemž až později.

Ovšemže nemohli jsme při té příležitosti zapomenouti na účely vzdělávací a tak bylo usneseno, aby v lesní restauraci byla uspořádána poučná přednáška. Vyzvali mne, abych přednášel buď o Mistru Janu Husovi nebo o alkoholismu, neboť znám dokonale následky alkoholismu, stejně jako spisovatel Jaroslav Hašek, který psal, když už nemohl pít, jednou do Českého slova o Silvestru, jak je to hnusné se opíjet.

Sestavili jsme tedy bohatý program pod názvem „Všedělnický sociálně demokratický výlet“. Předně byl odchod ze spolkové místnosti, pak pochod k přístavišti parníků, nato odjezd parníku s naší kapelou, vysvětlení různých památek po cestě, pak výstup z parníku a za pochodů naší kapely se nastoupí cesta do lesní restaurace. Tam přednáška o alkoholismu, nato kuplety, pak taneční zábava a procházka po lese. Nato návrat do lesní restaurace, po občerstvení procházka po polích a lukách, návrat do lesní restaurace, po občerstvení vycházka na pisoár a návrat do lesní restaurace, vycházka na blízký kopec a návrat do lesní restaurace, kdež po občerstvení volná zábava. Pak pochod za zvuků kapely k parníku a návrat do Prahy. Cesta do spolkové místnosti, kdež po občerstvení opět volná zábava.

Ano! Po celotýdenním zaměstnání jest krásné použíti měrou nejvyšší čerstvého vzduchu, kdy z lesů, z polí i luk vychází vůně.

Tak jsme se také sešli ráno v neděli ve spolkové místnosti a zatím jsme si zahráli ferbla, než se to všechno uklidnilo, poněvadž soudruh Tomek se kvůli ženě serval se soudruhem Snopkem. Když se prali, zpívali jsme Když podobal se zvířeti.

Dali jsme si tedy dupláček, my, členové zábavního výboru, soudruh Klečka, který právě přišel z flámu, napodobil ve výčepu zvířecí zvuky a tak jsme se pěkně bavili.

Pak přišla Klečkova žena a udělala kravál, že Klečka propil přes noc týdenní mzdu. Několika rozvážným soudružkám se podařilo ji vyhodit a my jsme řekli Klečkovi: „Nebreč a chlastej.“ Je to náš komik. Tak dělal Pepíka o funuse a rázem deváté hodiny dali jsme si každý štamprli slivovice. O půl desáté pil Klečka ještě slivovici, tak jsme ho zavřeli na záchodě, aby nám nedělal ostudu, a klíč vzali s sebou a v úplném pořádku vyšli všichni ze spolkové místnosti až na soudruha Kratinu, na kterého zavolal soudruh hostinský strážníka, poněvadž umazával čárky na tácku. Měl dvanáct piv, ty všechny umazal a když přišlo k placení, říkal, že má jen jeden šnit.

Strážník si vzal Kratinu s sebou, k té smutné cestě ještě přibral soudruha Volešku, který na strážníka křičel: „Pusť, ty lumpe, nebo tě odvezou do patologie!“

Naše hudba spustila pak na ulici Kapr se ve vodě házel, když jsem milou doprovázel a Kratina křičel: „Nedejte mě!“ Pak hulákal, abychom mu zahráli Ó loučení, ó loučení, čemuž jsme vyhověli.

V úplném pořádku jsme šli k parníku. Tam stál na můstku přístavu jeden námořník z toho parníku. Poněvadž jsem zásadně proti uniformě, strčil jsem do něho, on řekl „Ježíšmarjá“ a spadl do vody. Soudruh Bozděch mu z legrace podal hůl a když se jí chtěl ten lump zachytit, odtáhl ji zpět, přičemž řekl: „Já ti dám ježíšmarjá!“

Chvilku se topil, přičemž jsme zpívali Rudý prapor a pak si vzpomněl, že vlastně je od toho, aby prodával lístky a tak se vyškrábal.

Byl to celkem omyl, poněvadž nám ukázal legitimaci, že je taky organizovaný sociální demokrat.

Pak jsme táhli na kapitána, kterému z kapsy čouhalo České slovo. Uráželi jsme ho, jak jsme mohli, on ale proti nám nezakročil, protože kapitán smí loď opustit až poslední a to bychom byli už dávno pryč.

Tak jsme okupovali palubu, až jsem si vzpomněl, že není ani na lodi sociální spravedlnosti. Je tam totiž kajuta první a druhé třídy.

Navrhl jsem tedy, abychom vyházeli ty měšťáky z první třídy a hned jsme se tam odebrali. Nebyl tam však nikdo, poněvadž v kajutě bylo hrozné vedro. Tak jsme se tam rozložili táborem a zpívali jsme Píseň práce. Když jsme se zapotili, vylezli jsme na palubu, kde bylo zatím plno měšťáků, kteří jeli na výlet. Dal jsem návrh, abychom obtěžovali dámy burzou, což jsme prováděli, hlavně ti mladší, velice rádi.

Jednoho, který křičel: „Já jsem živnostník a nedovolím, abyste se tlačili na mou ženu,“ shodili jsme do vody. Pak spustili přes naše protesty záchranný člun a toho člověka vytáhli, když křičel: „Já jsem živnostník a já se topím!“

Abych to tedy uklidnil, počal jsem jako nejvzdělanější člen našeho spolku vykládat krásy krajiny. Tak jsem vysvětloval, že v Bráníce mají dobré pivo, ale že jsou tam národní socialisti.

Mezitím vypukla na palubě hádka mezi soudruhy Křenkem, Vosáhlou, Málkem a Papouškem.

Křenek totiž vytáhl z kapsy láhev kontušovky a se soudružským pozdravem dal napít Vosáhlovi. Vosáhlo to vyzunkl všechno a tak se Křenek s Málkem a Papouškem, kteří také čekali na šluk jako na boží slitování, do něho pustili a počali ho mlátit pěstí do hlavy.

Dámy burzou se rozutekly, do toho skočil Papoušek se soudruhem Hlízkem a tak jsme se prali až do Bráníka, kde hezky daleko od břehu se parník náhle zastavil a ze strojovny se ozval křik:

„Soudruh Vaniček se dole pere s topičem a chce ho přiložit pod kotel!“ Tak jsme nechali vší rvačky a hnali jsme se dolů soudruhu Vaníčkovi na pomoc.

Ten se však zatím s topičem smířil a našli jsme je oba pod kotlem s velkou lahví rumu úplně sbratřené.

Parník jel dál k přístavu, většina výletníků z kruhů měšťáckých vystoupila a my jsme byli pány lodi.

Také jsem to šel sdělit kormidelníkovi, že se budou opakovat výjevy z Francouzské revoluce, jestli nás nedoveze, kam budeme chtít.

A ten starý námořník brečel jako stará baba a prosil nás, abychom ho nedávali do Práva lidu.

Tak nás dovezli až do Hodkoviček, ačkoliv parník jel jen do Chuchle.

V úplném pořádku jsme vystoupili, až na drzé chování jednoho zřízence paroplavební společnosti, který natahoval ruku pro lístky. Nemusím připomínat, že jsme mu ji přerazili. Kdo to udělal, nevím, myslím však, že já. Já ti dám provokovat dělný lid! Za zvuků Marseillaisy přešli jsme hráz a za námi se ozývalo kvílení kapitána, které přestalo teprve, když při všeobecném kamenování lodi trefil jeden oblázek kapitána do hlavy.

II

Pak šlo vše přesně dle programu.

Jaká rozkoš dýchat čistý venkovský vzduch, ale hroznější pomyšlení, že to všechno patří buržoům. Byl jsem první, který počal lámat větve.

Za nadšené nálady vrazili jsme do lesní restaurace a jak se tak podívám na ty zbylé pahýly kolem té hospody, pln spravedlivého rozhořčení jsem zvolal k hostinskému: „A tomuto říkáte lesní restaurace, tohle inzerujete, že vaše restaurace je uprostřed krásných lesů? Soudruzi, řežte ho!“

Jak to dopadlo, nevím dobře. Jen tolik vím, že jsme vzhledem k neobyčejnému vedru vnikli do sklepa, takže jsem nemohl vzhledem k dobře zásobenému sklepu konat svou přednášku o alkoholismu.

Dál nevím nic, než že mne našli za dva dny někde v Příbrami. Ostatní členy zábavního výboru našli porůznu. Jednoho u Kolína, jiného u Ledče, dalšího spícího až pod Řípem a jiné jinde a jinde.

Všechno to však svědčí o rozšíření myšlenky sociálně demokratické v Čechách.