Spartaks Helden

Spartakovi hrdinové

 

Auf, Brüder, zu den Waffen,

lasst uns die Freiheit schaffen,

erhebt euch Mann für Mann!

Lasst stille stehen die Dampfmaschinen,

kommt auf die Strasse Proletar,

lasst jetzt das grosse Rad bedienen,

der früher sein Besitzer war.

Und kämpft fort und kämpft so lange,

bis deine Knechtschaft reisst entzwei,

die Weltrevolution ist im Gange,

die Weltrevolution wird Sieger sein.

Auf, Brüder, zu den Waffen,

lasst uns die Freiheit schaffen,

erhebt euch Mann für Mann!

Volný překlad

Vzhůru, bratři, do zbraně,

vybojujme si svobodu,

povstaňte jako jeden muž!

Nechte stroje tiše stát,

do ulic vstupuje proletář,

a těžká kola ať si roztočí

ten, komu dříve patřila.

A bojujte dál a bojujte tak dlouho,

až rozdrtíte otroctví,

světová revoluce nastoupila,

světová revoluce zvítězí.

Vzhůru, bratři, do zbraně,

vybojujme si svobodu,

povstaňte jako jeden muž!

 

Jedná se o parafrázi písně „Generalstreik - Marsch“ s textem od anarchisty Ericha Mühsama. Vyšlo v publikaci  „Le Chansonnier international du révolté“ v roce 1906. Jaroslav Hašek ji určitě znal z dob svého působení v anarchistickém hnutí.

Text písně začíná těmito, téměř shodnými verši, dále se již značně odlišuje:

 

Auf, Brüder, zu den Waffen!

Lasst Platz uns der Freiheit schaffen

Erhebt euch Mann für Mann.