Špitálníci v Kočicích

 

 

U nás na vsi, která je na panství knížete, je starý špýchar panský. Dřív tam bylo seno a obilí, dnes z toho všeho udělali chorobinec pro staré knížecí zřízence.

Chápu, že malé otvory stačily haldám a hromadám zrní, aby neklíčilo ve tmě, ale divím se, jak se žije v té polotmě čtyřem starým lidem, třem dědečkům a jedné babičce.

Babička byla šafářkou a ti tři byli hajníky u rybníků. Po celý život žili ve světle. Ona v lánech obilí a oni na baštách rybníků, ozářených sluncem. Pravda sice, že modré nebe nemohlo jim přinést v tom plahočení za chlebem zadost-učinění, ale bylo to přece jen slunce, byl to jas, čistý vzduch, který dýchali, a za svátečních dnů, kdy se nepracovalo, sedávali po mezích u lesů a rybníků a dívali se, jak plují oblaka.

Poněvadž nyní na stará kolena žili z milosti knížete, vzali jim světlo a místo toho jim tam nasadili kaplana, který je zpovídal každý týden a každý třetí den chodil tam a držel kázání.

Pavlášek prohlásil jednou k babičce Mejstříkové, že nerozumí dobře těm modlitbám každodenním, které jim kaplan přikazuje.

Hečer porozuměl tomu jinak a vysvětloval, že to kaplan musí dělat, poněvadž to má přikázáno asi od samého knížete.

Ke všemu jim vařil starý správce v zámku, kam museli chodit všichni čtyři, oděni v modrý kabát s mosaznými knoflíky a hnusnou čepicí šedivou, každodenně na stravu. V té uniformě špitálníků vehnali je jako stádo do jedné světnice, kterou zřídili přepažením jedné maštale, a do mísy nalili jim špinavou polévku. Pak jim dali kaši maštěnou lojem a vyhnali je ven.

Den co den se to opakovalo. Špitálníci šourali se pomalu do chudobince, pak se modlili, až jednoho dne řekl Krušina: „E, co bych se modlil. Jsem já špatný člověk? Vždyť jsem se padesát let těmahle rukama dřel jako tady Mejstřice. Viď, bábo, že jsi nehřešila?“

Suchá, vetchá stařenka prohlásila, že už ji taky nějak ty modlitby netěší. Modlila se předešle, aby ta polévka nebyla tak vodová. Vždyť to není k žrádlu. Modlila se, aby to k žrádlu bylo, ale bůh ji nevyslyšel. V chlebu byli červi.

Boha ještě zastával Hečer, který hájil předešle kaplana. Vysvětloval, že je třeba trpět, aby pak to bylo tam nahoře tím lepší.

Hečer měl nejasné uvědomění pohanství při své katolické zbožnosti.

Vykládal, že se v nebi sveze po vrchním porybném, který ho sekýroval ve službě. Omamoval je všechny líčením nějakých knedlíků se zelím a vepřovým masem a slepicí s nudlemi, která je čeká tam nahoře. Také budou hrát mariáš a kouřit knastr.

Jejich dýmky byly vyhaslé, poněvadž správce si vzpomněl, že by mohli lehce zapálit. Proto také v zimě jim příliš mnoho netopili. Správce surově se sice vyjádřil, že je to tak lepší, že si aspoň ucpou na noc troubu od kamen a že bude pokoj, že se po pohřbu zas z toho udělá špýchar.

V zimě přestával se modlit i Hečer, a kaplan, poněvadž bylo mu zima v chudobinci, chodil tam jen málo, a to ještě se ani nesvlékl z kožichu. Mluvil jen krátce, ale to stálo za to. Obyčejně probral všechny tresty v pekle, které líčil velmi živě, jako kdyby se byl právě odtamtud vrátil.

Jednou po jeho odchodu řekla babička Mejstříková, že je takové peklo dobrá věc, poněvadž je tam teplo a nemusí nikdo prosit pana správce o dříví.

Pavlášek pak řekl, že mu je horko z těch řečí a že by tam mohl kaplan chodit častěji, poněvadž by je aspoň zahřál. Za dlouhých zimních večerů vzpomínali na mládí. Krušina nedovedl se dobře vyjadřovat a jen říkal, že když se tak dřeli, že mysleli, že to nakonec s nimi lepší dopadne.

Cesty k obědu byly kruté, poněvadž závěje zavály pěšiny. Obalili si nohy hadry a jako alegorie lidumilnosti knížecí vlekli se kupředu sněhem.

Správce v hospodě s netajenou radostí řekl, že už pokašlávají.

Ale přišla jim jedna naděje. Pavlášek se dozvěděl od podruha Hromka, že na jaře přijede mladá kněžna ponejprv na panství a že prohlídne všechny dvory a budovy knížecí.

Jako knížecí služebníci věděli, že je to krásná dáma, z vypravování, jak se tak roznášelo. Jako obrázek. Už neskládal ani Hečer naději v boha, a když si Krušina jednou vzdychl, že je bůh daleko, nepokusil se to nijak vyvrátiti. Novou nadějí, místo boha, který prese všechny prosby neosvítil správce, aby jim nevařil takovou špínu místo polévky, byl vysněný zjev mladé kněžny. (V některých povídkách setkáváme se s takovými vysněnými zjevy: šlechetné komtesy, modrooké dobrácké kněžny atd.)

Hovořívali o ní tak, jak kaplan k nim o bohu. Představovali si, jak se nad nimi slituje a jak jim všechno uvede do lepších kolejí, jak jí to všechno řeknou, ruce políbí, poprosí o slitování.

Babička Mejstříková plakala přitom, rozteskněná, rozněžněná, její duše oplývala nadějí.

Vykládali si o všem možném ze života mladé kněžny, vymýšleli si o ní nejrůznější laskavosti, které prokázala kdekomu z chudiny.

Byli utvrzeni v tom, že jinak ani být nemůže, že špitálníkům pomůže doopravdy. Pak se dozvěděli určitějších zpráv, že přijede brzy na jaře.

Rozhodli se, že promluví k ní Mejstříková, jako žena k ženě. Babička dlouho plakala, než přijala tu funkci, a učili ji, co má říct.

Předně líbat ruce a pak jí obejmout koleno. Nestěžovat si na správce, jen prosit, aby byla lepší strava, aby dostali boty, aby v zimě se topilo víc. Mluvit o tom, jak se dřeli po celý život na knížecím panství.

Den co den rozhovořovali se o tom, a jejich naděje byla tak silná, že ji nezvrátilo, ani když později !se zase tvrdilo, že kněžna nepřijede.

Pak přišly zprávy, že přijede jistě, a čím více blížil se den příjezdu kněžnina, tím byli šťastnější. Ti staří čtyři lidé vraceli se domů od bídného oběda ve svých záplatovaných chalátech s takovou důvěrou v jistou budoucnost, že dokonce Hečer jednou prohlásil: „My to správci zavaříme.“ Napomenuli ho za to, že správce musí být při tom stranou.

Byli v náladě, která vše odpouštěla, všechna příkoří, vše, co zakusili. Měli tu velkou naději.

Mladá kněžna přijela.

Vypravuje se po vsi, že ti špitálníci ve své ošklivé uniformě postavili se před chudobinec a že čekali, až kněžna pojede kolem, a že se nedali odehnat.

Mladá krásná kněžna přejela kolem nich pomalu v automobilu s ředitelem panství a usmála se. Nežli se vzpamatovali špitálníci, její automobil zahýbal již do nádvoří. Jejich naděje zmizela.

A ta naděje jejich, když se tenkrát usmála a řekla k řediteli panství: „Vypadají jako ochočené opice,“ zmizela navždy.

Z úst mladé kněžny se to prapodivně vyjímalo, a poněvadž se zastyděla, obdrželi všichni špitálníci po jejím odjezdu z panství po 50 haléřích na přilepšenou, ovšemže jen pro jednou.