Spolek pro sociální péči

 

 
Sekretář: Přejete si?

Prosebník: Prosil bych spolek o pomoc.

S.: Jméno? Stav? Stáří?

P.: Jindřich Majer, truhlář, 60 let.

S.: Kdybyste byl o 50 let mladší, mohl byste se obrátit na spolek péče o mládež. V káznici jste nebyl?

P.: Nebyl jsem dosud trestán.

S.: Škoda, byl by se vás mohl ujmout spolek pro propuštěné trestance. Ale doufám, že jste pijákem ze zvyku?

P.: Ne, já nepiju.

S.: To je mi líto, byli bychom vás mohli doporučit spolku pro záchranu opilců. Nebo proč nejste mladým děvčetem na scestí? Ujal by se vás ihned spolek pro záchranu padlých dívek. Nebo kdybyste byl týraný kůň, mohl byste se obrátit na spolek proti týrání zvířat. Mohamedánem nebo pohanem asi také nejste, nemůže tedy pro vás nic učinit ani spolek pro obrácení jinověrců. Doufám, že jste snad přece někdy něco ukradl? Ne? Tedy se spolkem pro polepšení bývalých zlodějů také nic není. Pro spolek pro povznesení zpustlých vypadáte, bohužel, příliš spořádaně. Jinak byste tam jistě dostal podporu.

P.: Ale vždyť já nechci podporu! Chci práci! Práci!

S.: Práci? Ale, můj milý člověče, pročpak jste to neřekl hned? Práci! My sami nemáme tu co dělat!
 
"Spolek pro sociální péči" vyšlo údajně v Karikaturách v roce 1911