Státoprávní deník Samostatnost

 

 
Žádný z českých deníků nemůže se pochlubit tolika převraty ve světě jako státoprávní orgán Samostatnost.

Jsou dny, ve kterých čtenář Samostatnosti napočítá 10, 15 až 20 hrozných revolucí a válek na světě, strašlivých živelních pohrom, což vše ostatní listy nepřinášejí. V tom ohledu si zachovali v redakci Samostatnosti prvenství, ale druhého dne přejdou bez poznámky všechny ty světodějné události, které se nestaly. Jak v politice, tak i v žurnalistice si státoprávníci zachovali úplnou samostatnost.

Hrdě, čelem proti všem přinášejí v Samostatnosti:

„V dnešním čísle: Revoluce v Argentině. Bombardování Havany. Vzpoura vojáků v Jižní Africe. Mexiko žádá o zavedení otroctví? Bulharský tisk pro válku s Rumunskem. Vraždění bělochů v Kanadě. Řeže v Pekingu. Pokus útěku Abdula Hamida. Atentát na carskou rodinu? Ohromné zemětřesení v Arménii. Katastrofa čínské lodi Hien-tsi. Katastrofální převrat zemské kůry v nejbližších dnech? Politická vražda na Islandě.“

A druhého dne se už na to nepamatují a opět přinášejí v Samostatnosti:

V dnešním čísle: Válka švédsko-německá neodvratná? Všeobecná revoluce v tropech. Indický domorodý tisk hrozí povražděním Angličanů v Londýně. Vyzvědačská aféra v Austrálii. Vzbouření na Celebesu. Domorodci na Nové Guinei se znovu domáhají zrušení zákona proti lidožroutství. Ohňová země zmizela? Pokus o vyhození Vatikánu do povětří. Objevení nového světadílu v Tichém okeánu? Velký požár v Paříži. Uhořelo přes milion obyvatelů. Hora Ararat spadla na Kavkaz.“

S hrůzou čtete tyto zprávy, které žádný jiný list nepřinesl a čekáte pokračování, bližší podrobnosti v příštím čísle. Ale jste na omylu. Samostatnost získala opět nové zprávy, neméně hrůzné, a vy čtete:

„V dnešním čísle: Válka Řecka s Čínou neodvratná? Nový vpád Tatarů do Evropy. Bulharsko republikou? Silné monarchistické hnutí v Severní Americe. Vzbouření vězňů ve francouzské Guayaně. Vražedný útok na sultána. Otrávení všech generálů a vysokých důstojníků ve Francii? Státní převrat v Tasmánii. Střelba na anglického krále. Revoluce v Srbsku. Branné zakročení Rakouska v Dánsku? Po výbuchu Etny zmizela Sicílie pod vodou. Z Rudého moře náhle zmizela voda. Katastrofální zemětřesení v Jesenicích u Prahy. Alpy se propadají?

Užasnete nad těmi neštěstími a rádi byste se dozvěděli, co bude dál, jak ty katastrofy dopadly, zdali se snad přece někdo zachránil a zdali byl v nešťastných zemích opět zaveden klid, ale v příštím čísle čtete nové převraty a hrozné události:

V dnešním čísle: Utlučení řeckokatolického biskupa v Kolomyji v Haliči. Očekává se ultimatum Anglie Norsku kvůli zabezpečení lovu sleďů na anglickém pobřeží. Válečné tažení Albánců na Sofii? Pověsti o chystaném povstání v Uhrách.

Bývalý perský šach dal pověsit 40.000 Turkomanů. Státní převrat v Japonsku? Mikado utopen. Japonsko republikou. Obsazení Sachalinu americkým vojskem? Válka rusko-americká neodvratná. Vzbouření samojedů. Pogrom v Liverpoolu. Povážlivé rejdy monarchistů ve Švýcarsku? Město Bern prohlášeno hlavou švýcarského království. Jan Ort králem? Zpráva o velké námořní bitvě rakouského válečného loďstva s řeckými námořními lupiči u ostrova Samosu. Přivtělení ostrova Kréty ke knížectví Monackému? Rumunské loďstvo omylem bombardovalo svůj vlastní přístav. Chicago v troskách. Poloostrov Aljaška vyzvednut větrnou smrští a přenesen na Labrador. Obrovská ledová kra urazila kus Irska! Povážlivé sopečné zjevy na Řípu. Únos ředitele Rakousko-Uherské banky? V Debrecíně zavražděno lupiči všech 285 listonošů s penězi. Zuřivé řádění školního inspektora v Bělehradě. Sto dvacet gymnasistů dílem zabito, dílem těžce raněno. Zatčení tajemného cizince v Paříži v souvislosti se zachycenými mimozemskými telegramy planetárními na stanici pro bezdrátovou telegrafii na Cap Bionchez.“

A zase s hrůzou, se slzami v očích čtete tyto zprávy, mráz vám přebíhá po zádech a vy vnikáte do hloubi listu a tam vidíte, že všechny ty zprávy jsou dílem od zvláštních zpravodajů Samostatnosti, dílem od původního dopisovatele.

Který list by si to mohl dovolit, nebo lépe řečeno, který politický list má tolik stoupenců, tolik po celém světě rozšířených straníků jako právě Samostatnost? A proto jiné listy nemohou se zmínit o všech těch podivuhodných a hrozných příhodách, nemajíce materiálu. A proto jen stoupenci Samostatnosti a její čtenáři mohou vám vyprávět věci, nad kterými vám hrůzou vstávají vlasy na hlavě.

A tak vidíte, že členové redakce Samostatnosti nežijí jen na Václavském náměstí. Redaktoři Samostatnosti nalézají se v Argentině, v Jižní Africe, v Bulharsku, v Rumunsku, v Číně, v Soluni, na Islandě, v Indii, v Americe, v Římě, na Tichém oceáně, v Řecku, ve francouzské Guayaně, v Dánsku, na Etně, u Rudého moře, mezi Turkomany, na Sachalinu i na Aljašce, ve Švýcařích stejně jako na Krétě, takže není místa na zeměkouli, aby nechovala ve svém středu nějakého redaktora Samostatnosti, takže má Samostatnost takřka tolik redaktorů, co má příloh.

Přílohy ty rostou co do počtu den ode dne. Každý den ohlašují státoprávníci novou přílohu. Pro státoprávní ženy je tu na příklad Rodinný krb, kteréž roztomilé pojmenování již samo láká matky, aby do přílohy balily a zavinovaly mladé státoprávničky, aby do nich vniklo již v útlém věku něco z politické duše Dr. Antonína Hajna.

Naše neděle je nedělní zábavná příloha. Je to hrdý název. „Čí je posvícení? Naše.“ - „A či je to Neděle?“ „Také naše,“ odpovídají hrdé státoprávníci. „My se neprosíme o žádné cizí Neděle.“

V Naší neděli zabil nešťastný propadlý kandidát státoprávníků Viktor Dyk Dona Quijota v uveřejňované hře Konec Dona Quijota. Byl to čistě státoprávní Don Quijote, jako alegorie na politiku státoprávníků. Ve čtvrteční příloze, kterou pojmenovali Kulturní snahy, rozmlouvají o tom, že nejkulturnějším činem je předplatit se na Samostatnost.

V pátek, v nešťastný den, vychází pak příloha Středostavovský zástupce. Kletba páteční se nejlépe jeví v této příloze, jejíž název vzat z názvosloví cechovního v Šanghaji.

Další přílohy rostou jako houby po dešti. Tak příloha Naše kamna bude vydávána v zimě a v této příloze budou jen zprávy o zmrznutí, zasypání lavinou a podobně. Další příloha Radost pradlen bude věnována kulturnímu povznesení středních žen, které jsou vyloučeny ze Středostavovského zástupce. Příloha Zubní hlídka, Mladý státoprávník, Náš obchodní zástupce, Svatováclavská koruna, Hlídka mravnosti, Politický drobný oznamovatel, Spiritistický státoprávník, Zájmy stokařů, Kalabise právo doplní skvěle obsah tohoto státoprávního deníku.

A při rozmachu strany státoprávní dočkáme se toho, že nakonec bude Samostatnost vycházet jako příloha svých vlastních příloh vždy jednou za týden, což bude nejoriginálnější způsob vydávání deníku.