Svjata krov’!

Svatá krev

 

Šli bez reptání trnitou cestou,
kráčeli radostně vstříc záhubě a kulce,
ústa, hlásající učení pravdy, nepronesla
slovo výčitky posmívajícím se katům.

Šli odevzdaně na smrt, odkazujíce lidu
svobodu a bratrství,
za lepší svět a za rovnost lidí prolili
svou svatou krev.