Tragedija odnogo popa

Tragédie jednoho popa

 

V ufské gubernii žil jednou jeden pop a ten se jmenoval Nikolaj Petrovič Guljajev.

Byl to pravověrný Rus, který za starých časů, z nedostatku Židů v obci, jezdíval na pogromy do Samary a do Voroněže.

Když přišel převrat, Nikolaj Petrovič Guljajev se velice polekal, že mu přestanou nosit peníze, a proto začal všude vykládat, že úsilí po svobodě člověka se musí řídit mravním zákonem a že pro ruskou revoluci je takovým zákonem vůle boží. Tímto mravním ideálem se musí řídit kněží - zástupci Hospodinovi, a proto celá revoluce musí být v rukou církve.

Bohužel bolševici mají na věc poněkud odlišný názor a myslí si o popech, že to jsou darebáci, takže se Nikolaj Petrovič vyděsil ještě víc, když uslyšel, že církev a republika sovětů nemají nic společného a že jeho příjmy od státu skončily.

Éra Ústavodárného shromáždění zazářila v životě polekaného Nikolaje Petroviče Guljajeva jako duha.

Z kazatelny oznámil lidu, že Ústavodárné shromáždění je bezprostředním výtvorem božím, naprosto odlišným od všech výtvorů jemu podobných.

Než stvořil Ústavodárné shromáždění, radil se bůh sám se sebou, a dal tomuto orgánu požehnání vládnout nad Ufskou gubernií.

„Jenom dbejte,“ pravil Guljajev v kostele, „aby se bolševici nevrátili Proto se modlete a dávejte na mši, neboť teď všechno podražilo, a tudíž také modlitba za vaše vykoupení a spaseni stojí víc - toť vůle boží.

Malá modlitba deset, velká dvacet rublů - to je cena, kterou stanovil bůh, jenž se zatvrdil na bolševiky a zvýšil ceny všech produktů.“

I stalo se, že Nikolaj Petrovič shromaždoval penízky, pociťuje přitom nesmírnou vděčnost k Ústavodárnému shromáždění, které chránilo jeho příjmy před bolševiky, pomaloučku měnil staré carské peníze i kerenky za krátkodobé dluhopisy s podpisy úředníků Ústavodárného shromáždění i za dlouhodobé směnky.

Jednoho krásného dne přišla pohroma v podobě následujícího telegramu: „Duchovnímu Nikolaji Petroviči Guljajevu. Vzhledem k tomu, že Ústavodárné shromáždění bylo rozpuštěno a jeho členové byli zatčeni, nařizujeme zastavit okamžitě modlitby za Ústavodárné shromáždění a zahájit modlitby za admirála Kolčaka.“

Po přečtení telegramu pohlédl Nikolaj Petrovič s hrůzou na hromadu krátkodobých dluhopisů Všeruské prozatímní vlády; pak dal zvonit na zvony, a když se lid shromáždil, pronesl divným hlasem tuto řeč:

„Byla doba, kdy všechen lidský rod, až na rodinu bohabojného Noema, byl z boží vůle zahlazen potopou, protože lidé ztratili víru v Kolčaka a sympatizovali s bolševiky a vládou sovětů. A proto bůh o těchto lidech řekl: ,Můj duch nebude věčně trpět, aby ho lidé přezírali, protože jsou bolševici. Pravoslavné křesťanské učení praví následující: admirál Kolčak je jediný svou podstatou, ale trojí v osobě, a sice: admirál Kolčak je bůh otec, bůh syn je generál Wojciechovski a duch svatý je anglický vyslanec Coldrun. Hurá, hurá, hurá!

Když Nikolaj Petrovič pronesl tato slova, vyběhl z kostela. Kostelníka, který ho dohonil u lesa, uvítal Nikolaj Petrovič zvoláním „Hurá Kolčakovi!“

* * *

Nikolaj Petrovič Guljajev je teď na ufské psychiatrické klinice v cele č. 6. Vláčí po cele nějaké papíry a vykřikuje:

„Krátkodobý dlužní úpis. Přednosta úřadu Filipovskij. Členové: Něstěrov, Rudka, Klimuškin, Bajev; hlavní zplnomocněnec Všeruské prozatímní vlády Znamenskij. Sláva, sláva!“

V takové chvíli přicházívá do cely dozorce a odvádí Nikolaje Petroviče Guljajeva pod ledovou sprchu.