Třešně

 

 

Než kvetly třešně na stráni,
pan páter držel kázání:
„Až rozpučí všem stromům list,
pak pozor, mládež, saprlot,
tu chodí světem antikrist
a jarní soumrak - špatná věc.“

Juchája! Juch!

A kvetly třešně na stráni,
pan páter, jak v tom kázání,
šel antikrista vyčíhat,
však učitelku s sebou vzal,
pro dlouhou chvíli jenom snad
pod třešňovou stráň do křoví.

Juchája! Juch!

A kvetou třešně na stráni,
jak dopadne to kázání?