Tři idylky ze starých zlatých časů

 

 

Případ magistrátního praktikanta Kološky.

Magistrátní praktikant Kološka měl 60 korun měsíčně a chodil do jedné rodiny na obědy. Za oběd platil 50 haléřů.

Když nastalo první zdražení potravin, musel platit za oběd 70 haléřů. Za týden 80 h, za 14 dní 1 K, za tři neděle 1 K 40 h, za čtyři neděle 2 koruny. Aby mohl vyjít se 60 K, chodil na obědy, když byla zvýšena cena oběda na 2 K 40 h, jen obden, za 6 neděl stál oběd 3 K, později 4 K a tu chodil na oběd jen třetí den, konečně stál oběd 5 K a tu chodil na oběd jen čtvrtý den a spadl se tak, že vážil jen 28 kg, později jen 22 kg.

A to založilo jeho štěstí! Jeden impresário ho angažoval do svého panoptika, kde představuje „Člověka vrabce“ a má gáži 500 K měsíčně. To mu teď stačí při nynější drahotě, že jí každý pátý den. Kdyby byl zůstal u magistrátu, mohl nyní obědvat každý čtyřicátý den.

Cukr

Obchodník s cukrem Tereba zvýšil cenu cukru na 1 K za kg. „Příčinu toho sluší hledati ve velké krizi hospodářské,“ říkal všem, „podívejte se na burzu, co tam dělají s cukrem.“

Ve skutečnosti však 100 kilo cukru ve velkém bylo zvýšeno jen o 8 haléřů.

Pan Tereba se však rozčiloval: „Tato velká krize hospodářská bude mít ještě své dozvuky, copak se mám jít pást?“

Aby se nemusel jít pást, zvýšil o dva dny později cenu cukru na 1 K 10 haléřů za kilogram.

Pak četl v novinách, že vláda chce snad vydat ceník, ve kterém podle paragr. 56 živnostenského řádu stanoví ceny potravin.

„A pak přijdu zkrátka,“ řekl pan Tereba, „musím zachránit, co se zachránit dá.“ A přirazil na jeden kilogram cukru nových 10 haléřů. Stál už tedy 1 K 20 h.

Pan Tereba byl velkoobchodník s cukrem. Od něho brali cukr menší kupci a hokynáři.

Ti se vrhli s chtivostí na ceny a každý, aby vydělal, přirazil nových 10 h na kilogramu.

Když to viděl pan Tereba, dobře si věc rozvážil a řekl k sobě: „Já prodávám za 1 K 20 h kg a oni za 1 K 30 h a je to taková chudá pakáž. Ne, přítelíčkové, já chci být také živ a ne abyste jen vy všechno shltli!“ A přirazil hned 20 haléřů na jeden kilogram.

O této věci se rozepsaly noviny. Psalo se o všeobecné drahotě, o strašně vyšroubovaných cenách cukru. Pak byla historická reminiscence o dějinách cukru a stálo tam, že jedna libra cukru, když se začal vyrábět, stála tři tolary.

„A tenkrát byly menší výdělky,“ řekl si pan Tereba, „a lidi dali za cukr rádi tři tolary za libru a teď se jim zdá jeden kilogram za 1 K 50 h drahý, ale já je naučím!“

A napsal křídou na tabuli před krámem 1 kg cukru 2 K. Týž den ho přistihli, že to píše na zeď vedlejšího domu. Byl rozpálen v obličeji a večer škrábal uhlem na Národní divadlo: 1 kg CUKRU STOJÍ 6 K.

Na radu příbuzných uchýlil se do sanatoria dr. Šimsy v Krči. Od té doby klesla cena cukru opět na 80 haléřů za 1 kilogram.

Agrární idyla

V Kozovazech si živili dědečka Plivance v pastoušce. Dostával od obce brambory, mléko a mouku.

Když pak nastala všeobecná drahota, šel mu to agrární starosta Jančů vysvětlit. „To se ti to, dědku zatracená,“ povídá, „hezky válí. Takhle brambory žrát, mléko chlastat, mouku brát zadarmo, to dovedeš. Ale pánbůh se už na to nemohl koukat. Brambory nejsou, tak je nedostaneš a přestaneš se cpát. Mléko ti taky nemůžeme dát, poněvadž je ho málo a tak jsme ti z deputátu mouku škrtli a teď mi řekni, starý lenochu, co budeš dělat?“

„Poníženě prosím, pantatínku, že se budu muset jít pást.“

„I ty lumpe, ty by ses chtěl jít pást, trávy je letos málo, že musíme prodávat dobytek a ty bys ještě ten dobytek vokrádal!“ zvolal starosta rozčileně a šel zlořečený úmysl dědečka Plivance rozhlásit po vsi.

 
Poprvé vyšlo Karikatury 1911