Triumfální vjezd Bucharského panovníka

Z orientálních povídek

 

Bucharský panovník Seid Abdul Ahan Chan jezdíval vždy za deset let na návštěvu do jedné provincie své říše. Ona provincie původně nepatřila k Buchaře, a kdo jen trochu zná dějiny střední Asie, ví dobře, že to byla původně samostatná země a že zakladatel nynější bucharské dynastie byl původně praobyčejný loupežný chán, neboť v oné době, kdy ve střední Evropě loupežní rytíři zakládali panovnické rody, ve střední Asii dělali totéž loupežní chánové.
Pod rouškou, že rozšiřují pravé náboženství islámu, dobyli i zmíněné země, v jejímž hlavním městě dali srazit hlavy předním domorodcům, zemi pak přivtělili k Buchaře a zavedli tam jako úřední řeč bucharský jazyk.
Na ubohý národ sneslo se však ještě jedno neštěstí. Jejich srdce změklo a jejich řeč nabyla porobou třístoletí zvláštní měkkosti a jemných obratů, takže bucharské panovníky nazývali svými otci a sebe nejmenovali jinak než dětmi, žijícími pod pečlivou rukou vladaře.
A nynější vladař bucharský neznal lepší odměny pro ně, leč že konal do oné provincie jednou za deset let cestu.
Dobrý národ se vždy jednou za deset let při té příležitosti zbláznil radostí. Nejvyšší sháňka byla po řádech. Vše snilo o řádech afganistanského telete. Bucharský panovník, afganistanské tele a jeho řád, ty tři věci u dobrého národa splývaly v jeden celek, ovšem ve vší počestnosti, v jakési posvátné loyalitě, která nezmizela ze srdcí těch dobrých lidí, ani když úředníci milovaného panovníka brali jim poslední košili a krajané mocnáře Seid Abdula Ahad Chána rozbíjeli dobrému tomu lidu hlavy.
Oni se nezajímali ani tak o své podrážky, jako o to, co činí jich milovaný panovník. Když jednou trpěl Seid Abdul Ahad Chan zácpou, obdržel z oné provincie sta a sta projevů oddanosti.
A když Allah uvedl milostivě orgány panovníkovy do pořádku, bylo slyšeti celou provincií: „Veleben budiž Allah včera o páté hodině devatenácti minutách!“ A muezini z mešit volali k věřícím: „Allah il Allah! Modlete se, aby se to podařilo Jeho Veličenstvu po druhé!“
A když nyní roznesla se zpráva, že Seid Abdul Ahad Chan přijede do Marhapy, hlavního města provincie, jaká radost naplnila srdce všech a s jakým nadšením stavěl ochuzený národ obrovskou slavobránu při vjezdu do města, kudy pojede otec těch dobrých dítek.
Ale čím větší byla radost z příjezdu panovníka, tím byl později větší zármutek, neboť loyální city lidu byly neslýchaným způsobem potupeny v ten nejkrásnější den.
Již ozývalo se volání, že Seid Abdul Ahad Chan se blíží a již také jeho povoz přijížděl k bráně, když těsně před panovníkem proběhlo slávobránou prase! Toto prase, jež zkalilo takovým neslýchaným činem nejčistší radost národa, náleželo řezníku Achmedovi a chovalo patrně v srdci touhu vystoupiti nějakým způsobem na veřejnost.
Touze té také neodolalo a domnívalo se teď, že to volání slávy patří jemu a nikoliv vznešenému hostu, který následoval je ve zlatém kočáře.
Ubohé prase řezníka Achmeda! Jak blýsklo malýma očima po vyjevených obličejích umytých školních dítek, po ředitelích škol v uniformách, po strážnících, zaraženě jemu salutujících, poněvadž za ním již pádil kočár se vznešeným panovníkem.
A prase běželo dále špalírem a potichu se smálo a chrochtalo. Běželo kolem státních úředníků, kolem zástupců mahomedánského duchovenstva a ti mu žehnali, úředníci volali „Sláva!“, poněvadž v zápětí za ním Seid Abdul Ahad Chan v kočáře kýval na pozdrav a salutoval kolem.
A zatím co vpředu hřmělo slávou, vzadu za panovníkem policejný stráž i lid slzel a trnul nad neslýchanou urážkou Seid Abdula Ahad Chána.
A prase řezníka Achmeda běželo vesele dál před panovníkem a stále myslelo, že ta všechna sláva patří jemu.
Běželo kolem shromážděné šlechty, mávající na pozdrav panovníkovi, a blaženě kroutilo ocáskem.
A tu prostý muž z lidu, který stál napřed a viděl již z dálky, co se děje, člen nějakého spolku bucharských vysloužilců, zachránil Seid Abdula Ahad Chána před další potupou.
Rychle načrtl tužkou na kus papíru několik slov, a když jel panovník kolem, hodil papírek do kočáru.
Ihned se ho zmocnili, kočár se zastavil, a zatím co kolem provolávali všichni slávu, přečetl panovník následující větu s papírku: „Vaše Veličenstvo! Před Vaším Veličenstvem běží prase!“
Seid Abdul Ahad Chan vztyčil se v kočáře a vskutku, špalírem běží opravdu štětináč.
A tu pronesl Seid Abdul Ahad Chan tato krásná slova, která dnes nacházíme ve všech bucharských školních čítankách a která zlatými písmeny zapsána jsou v srdcích lidu: „Hm, hm!“ Poté obrátil se ku statečnému vysloužilci a řekl: „Jak se jmenujete?“ - „Mirza, Vaše Veličenstvo!“ - „To je dobře,“ odvětil Seid Abdul Ahad Chan. „Sloužil jste na vojně?“ - „U himalájských velbloudů, Vaše Veličenstvo!“
Seid Abdul Ahad Chan poručil pak svému pobočníkovi, aby vyplatil statečnému muži jeden tikal (asi jedna koruna 44 haléřů), poklepal mu na rameno a řekl: „Ode dneška bude se jmenovat Mirza z Prasákova.“
Dnes jsou Mirzové z Prasákova nejslavnější a nejvlivuplnější šlechtickou rodinou v Buchaře a řezníka Achmeda, který měl takové slavomamem stižené prase, vypověděli na věčné časy ze země.
Pošetilé prase pak pověsili na slavobráně.