Tuberkule

 

 

Měl jsem přítele, který zamlada prodělal plicní katar. Tato okolnost stačila, aby měl můj ubohý přítel nevyčerpatelný předmět rozhovoru pro zbytek svého života. Kypěl zdravím, tloustl a říkal:

„Hlavní věcí je výživa. Sklepníku, přineste mi řízek, dobře propečený. Neboť jest zjištěno nad každou pochybnost, že 99 procent hovězího dobytka trpí tuberkulózou!“

Když ho sklepník zdvořile upozornil, že řízky nejsou z masa hovězího, ale telecího, rozčilil se přítel, uchopil sklepníka za knoflík a řekl mu důvěrně:

„Tuberkulóza jest nemocí dědičnou. Kde máte psáno, že tele, poražené, aby z něj udělány byly řízky, nepochází z rodičů tuberkulózních? Podívejte se na takovou krávu. Neustálým dojením propukla v ní tuberkulóza. Píchá ji pod lopatkou, bolí v kolenech, potí se k ránu, má bílý jazyk. Všimne si toho hospodář? Nevšimne. Kráva je neklidná a bučí smutným hlasem. Tu ovšem hospodáři si jí povšimnou, ale vyloží si stav její mylně. ,Naše kráva se běhá,’ a hospodyni řekne při obědě významně: ,Tak ať s ní zejtra dojde Tonda ke starostovic býkovi.’ A namístě co by léčili ubohou tuberkulínem, kreozotem, arzénem, horským sluncem, namístě aby ji dali rentgenovat a poskytli změnu vzduchu, hodí nemocnou do náručí starostovic býkovi. Kráva se v těhotenství poněkud sebere jako každá tuberkulózní matka: nemoc číhá, aby tím prudčeji a beznadějněji projevila se po porodu. Jaké tele může se zrodit z tuberkulózní krávy? Zajisté, že i zdravé. Neboť krev, která k plodu přichází, jest filtrována přirozeným filtrem. Tedy: zrodí se zdravé tele, rozmilé telátko. Saje. A co saje s mlékem? Bacil tuberkulózy. Ano, pane, nejvíce bacilů tuberkulózy shledáno bylo v kravském mléce. V nevařeném mléce tuberkulózní krávy.“

Přítel ustal na okamžik ve svém výkladu, neboť poznal, že drží v ruce sice sklepníkův knoflík, ale že majitel knoflíku se z knoflíku utrhl. Klidně rozhlédl se přítel lokálem, poposedl na židli k vedlejšímu stolu a řekl:

„Tito prostí lidé nikdy nepochopí, že nejúčinnější obranou proti tuberkulóze jest důkladné studium této choroby. Znal jsem ženu, která měla děti zdravé jako řípa. Kolikrát jsem ji varoval: Nevěřte jejich vzhledu! Za růžovými tvářemi, za zdravým vzezřením skrývá se přečasto bacilus tuberkulózy. Nedbejte na to, že nikdy nezakašlou. Kašel jest jen vedlejším úkazem. Může se u vašich dětí objevit tuberkulóza kůže, lupus, lišeje, tuberkulóza kostí, tuberkulóza svalstva, tuberkulóza žláz, tuberkulóza střev a tuberkulóza mozku, která objevuje se tak často u dětí rodičů zhýralých. Říkal jsem jí to při každém setkání v upřímné snaze, abych zachránil pět silných, nadějných dítek. A co učinila ta žena? Šla k profesoru Hornofovi se svými pěti dětmi? Nikoliv. Vynadala mi sprosťáků a učinila na mne trestní oznámení.“

Host u vedlejšího stolu zaplatil, rychle se oblékl a vyšel.

Pikolík přinesl příteli řízek a přítel řekl, obraceje se klidně k nové oběti:

„Mladý příteli! Vidím, že jste ještě neužíval bioglobinu, ačkoliv jest rozhodně lepším prostředkem než arzén trifferol, jde-li o děti ohrožené tuberkulózou žláz. Jste na omylu, domníváte-li se, že tinktura jodi vykoná něco ve vašem případu. Stalo se častokrát, že takovýmto nesprávným postupem dohnán byl ubohý pacient pod nůž operatéra. Dojde to s vámi tak daleko, že vás pak přiváží na operační stůl a velikým řezem, počínajícím u ucha a končícím na prsou, proříznou zhnisanou žlázu. Myslíte, že tím řezem učiní konec vašemu utrpení?“

Zbledlý pikolík posadil se na židli, neboť bylo mu mdlo, a přítel pokračoval:

„Operativní zakročení ve vašem nešťastném případě jest zákrokem na život a na smrt. Tím jedním řezem, který roztál zhnisanou žlázu, onemocní třeba veškeré žlázy ve vašem těle. Bude třeba nových operací, bolestných převazů, staré rány se nehojí, hnisají, nové se otvírají.“

Pikolík svalil se pod stůl, a mezitímco jej hosté a číšníci křísili k životu, pravil jim přítel laskavě:

„Nedostatečné větrání veřejných lokálů působí zhoubně na mladý organismus. Jsou hosté, kteří potají plivnou si pod stůl, a nejzákeřnější bacily plovou pak ve vzduchu, zvířeném koštětem nečistého kluka. Majiteli jest jedno, kdy se mete, jak se mete. Prach sedá na stoly a židle, na ubrusy, talíře, vidličky a nože. Součástky onoho osudného plivnutí usazují se na ubrousku, kterým vám číšník otře talíř.“

Třesoucí se ruka restauratéra uchopila mého přítele za límec a řádné kopnutí do zadku poučilo jej, že restauratér jest zavilým nepřítelem hygieny.

Šel jsem právě okolo a přítel padl mi v pravém slova smyslu do náručí. Vyprávěl mi o svých osudech a dodal:

„A tak cítím stále příšeru smrti vznášeti se nad sebou. Nekašlu, neplivám, jíst mi chutná, plíce mám zdravé, srdce, kosti, žlázy i mozek. Je to však zdraví jen zdánlivé. Někdy mám dojem, jakoby se mi chtělo zakašlat. Někdy i hlas zdá se mi poněkud nejasným. A znáš jako inteligent zajisté dost o hrozné tuberkulóze krční. Nemocný umírá hladem a zadušením. Nosím při sobě stále zrcátko a zkoumám svůj krk a mandle. Laik by řekl, že je všechno v pořádku. A nejhroznějším ze všeho jest, že můj lékař prohlásil mne za vyléčena. Nejsem hlupák a vím, co to znamená: Není ti pomoci. Vše už je zbytečné a marné.“ - - -

Přítel vytáhl kapesník, hlučně se vysmrkal a řekl tragickým hlasem:

„Sbohem ...“

„Na shledanou,“ odvětil jsem vesele.

Podíval se na mne vyčítavě, rty jeho se zachvěly a řekl, dívaje se na mne významně smutně:

„Netěš mne, všecko je to marné. Sbohem.