Tvorčestvo es-erov

Dílo eserů

 

Když človek probere celou literaturu eserů, dojde k závěru, že všechny své laciné disertace a nepotřebné plány psali z dlouhé chvíle.

Tvorba eserů se stala synonymem nejapnosti a pitomosti. Jenom eseři mohli ve svých brožurách nakupit takové nesmysly, protože člověk obvykle říká hlouposti, když sám ví, že nemá pravdu.

Eseři - „lidé smutného hrdinství“ - se cítili být středem světa, který si představovali jako obrovské Ústavodárné shromáždění.

Jakýsi B. K. v listě Armija i národ věnčí esery aureolou nadlidí a pěje: „Bolševici zahynou, my jsme věční.“

Mezi eserskými spisovateli bylo vůbec málo lidí, kteří si uvědomovali nevyhnutelnou katastrofu, kteří si zazpívali „Hlavičko ty moje udatná, dlouho-li tě budu nosit?“, jak to udělal v listě Ufimskij věstník jeden známý eserský důstojník z rusko-českého pluku.

Většina eserů by se však za nic na světě nevzdala zbožšťování strany a jakýsi Zazykov ve stejném listě píše: „Dobře vím, že není v Rusku jediného dělníka či rolníka, jenž by nesouhlasil s naší politikou, která jest vznešeným a slavným manifestem celému světu.“

Ještě častěji se blábolení eserských publikaci týká směrnic ÚV SR o práci mezi masami.

Tak brožura nazvaná Soudruhům pracujícím na vesnici upozorňuje agitátory na celou řadu falešných, provokačních zvěstí, kterých mají využívat na venkově při celkové kritice bolševismu.

„Je třeba říci rolnictvu,“ píšou eseři v brožuře, „že v důsledku rozdělení půdy dojde na vesnici nevyhnutelně k bratrovražednému boji a bude se vzmáhat anarchie. Tak je třeba vykládat agrární otázku v souvislosti s bolševismem.

Při hodnocení dělnické politiky bolševiků je nutné povědět, že bolševici zavřeli všechny továrny. Nebudou-li vám to věřit, jestliže někde v okolí továrny pracují, je možné prohlásit, že dělnická kontrola zavedená bolševiky zničila ruský průmysl.“

Eserští kejklíři a šarlatáni, získavše tak sympatie všech kulaků a fabrikantů, ignorují veškerou rozumnou kritiku a obracejí se v druhé brožuře „ke všem členům strany, pracovníkům odborového hnutí a k dělnickým organizacím“, zapřísahajíce je, aby nebyli organizacemi revolučními.

Eserští kejklíři protestují proti povinnému odborovému organizování dělníků, které vyhlásili bolševici.

V této brožuře o sobě mluví velmi pěkně: „Iniciativní menšina průkopníků odborářství“ ...

Psychiatr by to charakterizoval následovně:

„Když slova ztratí spojitost s reálným světem, ztratí i logickou souvislost. Dostáváme jazykový nesmysl.“

Jazykovým nesmyslem je i brožura esera E. M. Timofějeva Cesty k míru, v níž autor píše: „Brest-litevský mír je proti přirozenosti této revoluce. Brest-litevský mír může zničit pouze Ústavodárné shromáždění.

Kampaň za demokratický mír vyžaduje zároveň boj za Ústavodárné shromáždění.“

Na konci brožury se skví heslo, že „sociální revolucionáři musí obnovit svazek s koalicí Dohody“.

Obnovit tento svazek se jim nakonec podařilo. Koalice dala peníze admirálu Kolčakovi, a ten dal pověsit několik členů Ústavodárného shromáždění a provazem jim ukázal cestu k boji za určitou linii mírové politiky.

A tak vcelku eserská literatura patří historii.

Ústavodárka eserů nepřežila mořskou bouři. Zachránilo se pár lidí, kteří se úplně nazí vyškrábali na břeh, padli na kolena a řekli: „Bože, nedovol mi více odsuzovat, co neznám a čemu nerozumím.“

A drkotajíce zuby šli se ohřát k bolševikům.