Úpadek živnosti Fabiána Vočka

 

 

Fabián Vočko bydlí kdesi na Vyšehradě. Jeho zaměstnání lze těžko charakterizovati. Ani to obvyklé biblické „ptactvo nebeské, kteréž neseje, aniž žne, aniž do stodol sváží“, se na něj nehodí. Fabián Vočko se živí poctivěji!

Lépe řečeno: živil poctivěji.

Dnes, upadají-li všechna řemesla, i jeho živnost, zdá se, pozbývá denně znenáhla své ceny. Doby, kdy bůh Vyšehradu JUDr. Karel Černohorský denně se s ním stýkal, jsou pryč, pustne hostinec Černá hora a kyselí život všechněch, které on tam pod svými křídly shromažďoval...

Fabián Vočko je jeden z těch lidí, kteří by cedili pro Černohorského krev. Snad ani ne tak pro Černohorského samotného, jako více pro pověstné čtvrteční „kulichy“, na jeho náklad pořádané.

Fabián Vočko byl až donedávna zarytým mladočechem. A nespokojil se jen tím, že se hlásil ke straně! Agitoval, bil se za ni, pro ni jedl volební guláše a pil zdarma dávaná piva.

Eh! Nevzpomínat ani! Toť vlastně páně Vočkova živnost. Když byly volby, sháněl legitimace, falešně volil, agitoval, strhoval plakáty, jedl volební guláše, pil volební pivo, kouřil volební cigára, oslavoval vítězství nebo mírnil smutek prohry. Z peněz z kampaně nastřádaných (a hodně jich bývalo, neboť mladočeši dovedou kavalírsky platit!) žil zase až do příštích voleb. Živnosti vedlo se znamenitě, neboť v Praze jsou nějaké volby každý týden skoro. On zúčastnil se všech a každý krůček si nechal dobře zaplatit. Měl právo na to, pohlédneme-li na jeho vliv a konexe.

Eh! Nevzpomínat ani! Posledně prodělal volby Metelkovy. Nechtělo se mu sice do nich z lásky k Černohorskému, o jehož čistém štítě je až dosud přesvědčen, ale živnost je živnost: pustil se do nich.

Dva měsíce byl živ jak hrabě. Zadarmo jedl a pil, zadarmo jezdil v kočáře a automobilu. Metelka vyhrál, Vočko nastřádal si z voleb slušný kapitálek. Každý měl z voleb něco!

Tou dobou lnul Vočko k mladočeské straně celou duší. Sekretariát strany vedl jej v katastru červeným inkoustem, což znamená - pro nezasvěcence podotčeno budiž! - straníka zvláště nadšeného a bojovného. (Červeným inkoustem vedena je též slečna Süsová, ve hvězdy pověrčivá Viková-Kunětická, dr. Tobolka, Fr. Soukup a m. j.)

Přiblížil se den mladočeského sjezdu, ku kterému, možno-li věřit Dnu, poslány byly tisíce pozvání. Jedno z nich dostal rozmilý Fabián Vočko. Živnost, zmrtvená jaksi poslední dobou, zdála se oživovati.

Šel tedy na sjezd. Slyšel řeči, mnoho řečí. Všichni jásali nad výsledkem sjezdu. 826 osob tam bylo, sama vyšehradská organizace vyslala jich tam, Fabiána Vočka v to počítaje, 63. Všichni jásali, jen na dně Vočkova srdce pobručovalo cosi stále, že něco tomu schází.

Na společný oběd už nečekal.

Sjezd jej zklamal, hanebně zklamal. Co kdo vypil a snědl, musil si platit sám. Zadarmo nebylo nic, jen ty řeči. Útěchou zbyla Vočkovi naděje, že účty se vyrovnávají snad dodatečně.

Přišel První máj, První, První máj mladočeských sedmnácti dělníků, který letoškem počínaje budou každoročně slavit s Internacionálou, s proletariátem celého světa.

Na První máj byl Vočko rovněž pozván. Dostavil se s přesností, jako jindy dostavoval se na voličské schůze neb sezení volebních výborů, kde teklo laciné pivo a zaváněl znamenitý guláš. Mluvilo se hodně. O moci, o síle, o bohatství mladočeské strany. O všem možném se mluvilo. Vočko poslouchal a pil. Vždyť je První máj, první svátek mladočeského dělnictva, na který vyšehradská organizace vyslala osm „dělníků“, pod jeho dozorem.

Promluveny nadšené řeči. Potlesk se ztratil, zapadl kamsi. Průvod, manifestační průvod nekonán z té příčiny, že strana pozitivní politiky nemiluje politiku ulice.

Pak byl rozchod, klidný, nehlučný.

Pivo, guláš, diety nikde. Co to?

To byl druhý nešťastný den Fabiána Vočka.

Útěchou zbyla mu zase naděje, že účty vyrovnávají se snad dodatečně.

Den. Druhý. Třetí. Týden. Nikde nic. Čekání zdálo se marným. Neupadl snad Fabián Vočko v zapomenutí?! Nikdo se nehlásil, aby zaplatil Vočkovi jeho přítomnost, účast na sjezdu a Prvním máji, potlesk a volání „Výborně!“ Nemizí ve vůdčích hlavách úcta k nadšení straníků?

Fabián Vočko šel se informovati k jednomu z vyšehradských vůdců. Proč že nedostává peníze za objednané vystoupení.

Krutou zvěst dostal za odpověď. Teď prý strana už nic neplatí a platit nebude. Počítá prý pouze s obětavostí a nadšením stoupenců.

Vočko byl zdrcen...

Přišel domů, napsal charakteristickým svým písmem:

P. T. sekretariátu mladočeské strany v Praze!

Oznamuji, že v případu neobdrženi obvyklých diet za objednanou přítomnost na sjezdu a na slavnosti Prvního máje vystoupím ze strany. Dle připojeného podrobného účtu připadá k mému dobru 67 K 51 h, nejnižší to obnos, který vzhledem k dnešní konkurenci mohu počítati. Osobní moje útrata je v to už započtena.

K dalším službám ochotný -

Fabián Vočko

Jak celá záležitost a v čí prospěch vyřízena bude, těžko předvídati. Faktem však zůstává, že živnost Fabiána Vočka ztrácí na výnosnosti.

Příznak doby??