Upřímné blahopřání k jmeninám

 

 

Dva dny před svátkem svého šéfa Aloise Goldschmieda sešli se v zadním pokojíku restaurace U kuřího oka dva účetní a komptoárista firmy, aby sestavili blahopřání do novin, aby ráno šéf o svém svátku, až vezme svůj deník, tam četl: Velectěnému pánu, panu Aloisu Goldschmiedovi, majiteli domu a šéfu speditérské firmy Goldschmied & spol.

Každý z nich měl v sobě již třetí pivo, ale papír před nimi byl stále prázdný.

„Znám jedno staré přání,“ pravil účetní Dufek: „Nechť život váš plyne zticha, jako čistý potok hájem, který nikdy nevysýchá, obklíčen jsa věčným rájem.“

Účetní Michovský na to řekl, že by starý v tom „nechť život váš plyne zticha“ viděl narážku na své řvaní v kanceláři, poněvadž je to pitomec a ničemu nerozumí.

Komptoárista Rybář nesměle podotkl, že si někde opsal: „Závod váš nechť vzrůstá jako jarní květ, vy pak v něm v svěžesti žijte ještě mnoho let.“

„To nejde,“ zvolal účetní Dufek, „náš starý by se urazil tou svěžestí. Vždyť každý ví, že už nemá to štěstí u ženských, ten starej partyka. Už za ním neběhá žádná ženská.“

„To je zrovna tak,“ pravil pan Michovský, „jako kdybychom dali inzerát: Mnoho štěstí ve vašem žití, dej Bůh zdraví stálé vám, co si vaše srdce přeje míti, též my přejem od srdce vám.“ On si ten nestyda přeje mít paní Wolfovou.

„Prý k nim chodí,“ podotkl skromně komptoárista.

„Jakpak by nechodil, mladíku, to ho ještě neznáte. O tom bych mohl já mluvit a Dufek. Chodil i za mou nebožkou ženou a jako čestný člověk jsem mu jednou řekl v kanceláři v soukromí, že má uražená čest žádá zadostiučinění. Tak mně přidal čtyři stovky a stal jsem se vrchním účetním.

„Povídá se také, že měl poměr se skladníkovou dcerou, ozval se komptoárista.

„Je to také pravda. Kupoval jí náušnice. Nic jiného než náušnice. Skladník je prodával po známých a nestačil je zastavovat. Trvalo to dva roky a pak dostala ta holka odbytné. Jo, náš šéf jest pěkný ptáček!“

„Jinak ničemu nerozumí,“ pravil pan Dufek, „jen mlátit knihami o stůl dovede.“

Komptoárista vzdychl: „Prosím, pane účetní, předešle přišel ke mně a řekl: Rybáři, vy jste osel, řekněte, že nemám pravdu. Přitom se na mne díval, jako by mne chtěl probodnout. Co jsem měl dělat? Řekl jsem: Prosím, pane šéf, máte úplnou pravdu. Pak mně poplácal na rameno a pravil: Dobře, Rybáři, že jste se k tomu přiznal. Bylo z něho cítit víno.“

„Ba, je to ochmelka,“ kývl hlavou pan Michovský, „což abychom dali inzerát, aby: Zdraví, klid byl hostem domu, zármutek k vám neznal cest, mnoho zdraví dlouhá léta po všechen čas ať vám stále vzkvétá.“

„S tím jeho zdravím to také není v pořádku,“ mluvil pan Dufek, „vykouří až deset viržinek denně, spoustu toho vypije a nedám nic za to, jestli to s ním jednou nepraští. Pak by šéfem byl prokurista Domek. To je hodný zlatý člověk.“

„Potřeboval by, aby klid byl hostem v domu, pane Dufku. Šéfova domácnost vypadá jako marokánské bojiště. Stará a děti den co den jako mahala stojí proti šéfovi a on je doma jako oukropeček. Zato pak v kanceláři počne řvát, nic mu není vhod, každý dělá všechno špatně a sám je kromě té boží duše...“

Pan Michovský máchl rukou a obrátil se na komptoáristu: „Tak přemýšlejte, mladíku. Když jsem byl ve vašem věku, tak jsem psal básně až jedna radost. Dnes to ovšem nejde, poněvadž ve verších má se člověk cvičit stále. Je to jako s kulečníkem. Že už nemůžete pít? Jen mu přineste ještě jednu a nám také. Musíme se na to posilnit, aby to přání vypadalo upřímně.“

Komptoárista vzal papír a tužku a zničeně se díval před sebe a najednou vykřikl: „Prosím, jaký rým je na slovo konkurence. Já totiž začínám: Nechť zloba konkurence...“

„Ale člověče, jak to začínáte. Konkurence. To by se náš starý zbláznil. Beztoho, mezi námi řečeno, jde to se závodem z kopce. Starý hraje karty...“

„Dejte do toho potok,“ pravil pan Dufek rozhodně ke komptoáristovi. Jeho poetická nálada počala stoupat po páté sklenici a pan Michovský dívaje se před sebe, říkal: „Dnes - nes - nás - vás.“

Komptoárista napsal: „Nechť dobrotivé nebe se vine kolem tebe jako luzný potok hájem a kolem dokol nechť jste obklíčen rájem.“

Přečetl to komisi velice nesměle a pan Dufek řekl: „Přeškrtněte to, vždyť jest to volovina a netykejte panu šéfovi. Dejte do toho růže. Člověče, což nemáte kouska poezie v sobě! Dejte si ještě pivo.“

Nos mladého muže počal se potit a komptoárista napsal: „Vašnosti, nyní, nuže, nechť rozkvetou se růže.“

„Ukažte to! Vy vole jeden,“ zvolal pan Dufek, „dejte to sem, už toho mám dost.“

A velkými literami napsal: „Velectěnému pánu, panu Aloisu Goldschmiedovi, majiteli domu a šéfu speditérské firmy Goldschmied & spol., k dnešním jmeninám z hloubi srdce přejí vše nejlepší oddaní úředníci.“

„Ták, a teď když máme starého s krku, dáme si ještě jedno pivo,“ s uspokojením pravil pan Michovský a ponurá nálada ustupovala veselejší a skončila tím, že komptoárista, když s námahou ocitl se v noci doma, domovníkovi při otevření domu řekl: „Vašnosti, nyní nuže, nechť rozkvetou se růže...“