Úryvky z krajinských listů

/Bez poznámky/

 

Klerikální Selské hlasy referují o protestní schůzi proti brněnskému biskupovi ThDr. Huynovi a končí referát takto: „Proto, lide katolický, lide cyrilometodějský, odhoď již jednou roušku shovívavosti a řež je! Řež je ve jménu vyšší kultury, zmrskej je na zásadách křesťanských, vezmi hůl a pod praporem cyrilometodějským natři jim jejich hřbety oslí. Vy, katoličtí rolníci, až k vám přijde opět takový učitel, pamatujte, že rozšlehané kalhoty připravily již mnohého k rozumu. Vzhůru pod prapor cyrilometodějský, bojujme udatně pro Boha, vlast, krále a svatá práva naše, která si třebas sukovicí uhájíme proti nevěrcům.“

Nové Hořické listy, neodvislý časopis, píší: „Chcete-li vědět, pane učiteli Kverko, kdo je zloděj, pak vám to povíme. Jste to vy sám...“

Kolínské listy, orgán mladočeský: „Zapáchající stoka opozice provalila konečně své smrduté bahno, ve kterém by se byl málem utopil p. Moravec, náš „přítel“, kdyby nebyl zvyklý pohybovat se v záchodech. Toto individuum konečně ve své raubířské zchytralosti došlo k tomu sprostému náhledu, že všichni poctiví lidé jsou lumpové. Poctivý člověk rád od takového netvora snese sebehrubší pitomost, neboť ví, že tací poběhlíci skončí v blázinci nebo v kriminále. Račte si vybrat, pánové...“

Týnské listy ze dne 4. června t. r. uveřejňují následující zasláno: „Lituji velice, že jsem pětkrát po sobě nadal zdejšímu starostovi blbů, volů, hovad a čuňat. Lituji toho tím více, poněvadž jsem později nabyl přesvědčení, že pan starosta upustil od trestního stíhání, když jsem chtěl ve své nerozvážlivosti podati důkaz pravdy o svých tvrzeních. Jan Macháček, mlynář.“

Český jih kdysi nedávno napsal: „S táborskou Jiskrou polemizovat nebudeme. Hádat se s redaktorem, který v nejslušnější společnosti chlubí se tím, že si nohy nemyje, bylo by zbytečností.“

Klerikální hradecká Obnova zakončila svůj článek o podařené schůzi klerikální v Dobrovicích slovy: Ten náš kaplan řek mu to z duše, s oteklou hubou do Hradce ten socialista teď kluše...

Náchodské noviny referují o důvěrné schůzi svobodomyslného klubu: „Když pak státoprávní řečník viděl, že by zdráv neodešel z místa, tiše zmizel. Takovými zbraněmi pracují všude státoprávníci, než náš lid nedá se chytit na lep.“

Zájmy Slovače, neodvislý pokrokový list moravského Slovácka, píší o jakémsi dr. Janu Sedláčkovi: „Není věru odpornějšího zjevu v životě našem veřejném nad něho, který už přes tři roky plazí se městem jako oslzlý tvor...“

Klerikální Slovácké listy zmiňují se o jednom pokrokovém učiteli slovy: „Jaká mládež, taková budoucnost, jak nás kdo vychovával, tak nás má. Když nás vychovává takový gořala, jako je pan učitel Pekárek, nesmí se divit, když mu zlomili nohu vlastní jeho žáci, kteří bohudík již přes dvacet let k němu do školy nechodí, jinak by z nich byli takoví gořalové, jako jest on sám.“

V sociálně demokratickém listě na Lounsku stálo pak nedávno: „Všechny vražednice dětí na našem okresu byly osvobozeny porotou, poněvadž v ní zasedali samí národní socialisté, když však před touže porotou stál pro zločin krádeže žalovaný sociálně demokratický dělník, který vzal z krámu pekaře housku, byl odsouzen k mnoholetému žaláři...“

Kdo chce ze čtenářů ještě víc?