V benátských mučírnách

 

 

Bylo nás sedm v dóžecím paláci v Benátkách, na jehož konci leží pověstné mučírny, touha všech turistů. Jeden drobátko napilý, napolo vzdělaný starosta nějaké obce ve Štýrsku, který průvodčímu Friedenbergovi říkal stále: „Bratře, máš poctivou tvář!“ Pak nějaký Sicilián muž napolo divoký, jako by pocházel z Nasiova volebního okresu. Koulel zuřivě očima, takže jsem myslel, že čeká jen na sebemenší příležitost nás všechny postřílet. Pohled, jakým se díval na průvodčího, nevěstil nic dobrého. Viděl jsem v něm veškeru tu nenávist jihu Itálie proti severním částem království. Klel každou chvíli, aby dal najevo, že ho nic nezajímají ty různé sály. Opovržlivě díval se na obrazy, sochy a nakláněje se ku starostovi ze Štýrska, poznamenával: „V Palermu viděl byste divy!“ A starosta, sbíraje všechny své vědomosti italštiny, kýval hlavou a odpovídal: „Jawohl, Brüderchen, si, signore, io sono... (já jsem) capisco (rozumím), sehr schön, tre bello. Jawohl.“

Dále byla zde vysoká, asi třicetiletá Němkyně s modrýma očima, která v bedekru porovnávala výpovědi průvodčího a kdykoliv týž řekl nějaký nesmysl, protáhla podivně svůj obličej a počala se bedekrem kolem sebe ohánět.

Naši společnost zakončovaly dvě Angličanky, s utrápeným výrazem v obličeji. Dívaly se na všechno chladně a cestovní kabelky opatrovaly s neobyčejnou pečlivostí. Pozoroval jsem, že nedůvěřují Siciliánovi, který chodil kolem nich a hulákal: „V Palermu je zámek, tohle vypadá jako lepší osterie (krčma).“ Siciliáni mají neobyčejně divná porovnání.

Průvodčí byl člověk připravený co možná nejvíc vydřít z turistů. Vykládal německy, italsky a anglicky. Pumpoval nás ve všech třech řečech. „Pánové a dámy, přidáte liru!“

Jal se pak rozvádět jakých rozkoší budeme svědky a účastníky za přidanou liru. Vysvětlí na místě benátský státní život, zařízení republiky. Poví anekdotu ze života Bajamonte Tierpola z roku 1310. Vysvětlí v archeologickém muzeu, jak se to vlastně má se sochou krále z Pergamonta z roku 200 př. Kr.

Ale to není všechno za přidanou liru. V sále della Scudo vysvětlí původ rodinných znaků a ukáže, kde sedával slavný Marco Polo. Ale zase to není všechno. Račte prosím přidat dvacet centesimů. Povede nezištně do audienčního sálu dóžecího paláce a poví tam historickou anekdotu o Hadži Mahomedu z Tunisu. Tato anekdota je z roku 1559 a za příplatek dalších dvaceti centesimů řekne ji arabsky.

Pak provede bibliotékou a řekne na milimetr správně, jak dlouhý je obraz Ráj Tintorettův. Ale to zase není všechno. V Salla della quatro Porte schová se panstvu v jednom výklenku a vsadí deset lir proti jedné, že ho z pánů a z dam nikdo nenajde, neboť je navlas podobný bizarním sochám od Bombarda, umístěným ve výklencích.

Pak obveselí pány i dámy vypravováním, co se stalo jednou jednomu Angličanovi v Anticollegiu, bývalé předsíni sálu vyslanců.

A v Sala del Collegio vysvětlí podrobně obraz Paolův Námořní bitva u Lepanta. Za příplatek pěti centesimů na meloun poví, kolik křesťanů z Benátek padlo v té bitvě a kolik křesťanských otroků bylo osvobozeno ze spárů mohamedánů.

Pak mu dáme ještě padesát centesimů, neboť nyní přijde to nejnamáhavější pro něho. Sala del Consiglio dei Dieci, sál hrozné rady deseti. Je to laciné, na každého jednotlivce z té strašné desítky doplatí páni a dámy jen pět centesimů. Pak se pokochá panstvo pobytem ve Stanza dei Capi, v místnosti, kde dlívali náčelníci té strašné rady. Vzpomene si, bude-li panstvo uznalé, na to, co ví o té hrozné radě.

Pak přijde jeden z nejroztomilejších pokojů v celém paláci. Pokoj tří státních inkvizitorů. On ví o nich mnoho zajímavého, každý si přál dosud o nich vypravovat. Dělá to lacino. Jeden inkvizitor nepřijde výš, než na dvacet centesimů a odtud dolů půjde se úzkou chodbou do „Pozzi“ mučíren. Popis muk je lacinější, než snad panstvo myslí. Nejhroznější umučení některého ze státních vězňů nepřijde výš než na deset centesimů.

Kdo by si snad ze společnosti věnoval liru, tomu poví různé podrobnosti o ukrutném utrácení vězňů tak mistrně, že možno zešedivět. Až se pak společnost pokochá pohledem na mučicí stroje a na nápisy k smrti odsouzených, navštíví olověné komory, vlastně místo, kde byly. Pak po schodech nahoru a odtud na most Vzdechů, Ponte dei Sospiri. Povede společnost přes most chodbou pro sprosté zločince, těsně ležící vedle chodby pro politické zločince. Cesta chodbou pro sprosté zločince stojí pět centesimů, pro politické zločince deset.

Pak zavede společnost do kriminálu (Prigiori), odkud uvěznění mohli přímo od soudců být předváděni před soud. Za deset centesimů věnuje tklivou vzpomínku nešťastníkům.

Myslím, že to všechno bylo velmi lákavé a pan Friedenberg také splnil všechno, co sliboval.

Osudy Benátek líčil živými barvami. Když sláva hrdé republiky stoupala, tu poskočil do výše, když klesala, nějak se srazil o deset centimetrů. Nejsmutnější doby vnutily mu slzu do očí a napilý starosta ze Štýrska slzel také nad pádem republiky.

Sicilián tvářil se zuřivě, slyše tak chválit královnu severu. Konečně se vrhl na pana Friedenberga. Chytil ho za rameno a svým jižním dialektem křičel: „My na jihu nejsme nic? O nás nepovídá? Nás chcete zašlápnout! Dvacet takových Benátek strčíme na Sicílii do kapsy!“

Ustoupil od Friedenberga, tváře se spokojeně, že zachránil před cizinci čest svého ostrova a nad těmi jmény Sala del Senato, Chiesetta, Sala della Bussola, Sala dello Scrutinio usmíval se opovržlivě. Domnívaje se, že ho nikdo nepozoruje, plivl v jednom sálu na sochu dóžete Sebastiana Zianiho.

Jinak výprava měla klidný průběh. Vysoká Němkyně mávala občas bedekrem, Angličanky dívaly se stále utrápeně a držely ruce na kabelkách. Pan Friedenberg lhal podle velikosti sálů, kterými jsme procházeli. V menším značně, ve větším nesmírně.

Jak se to vlastně mělo s tou sochou krále z Pergamonta z roku 200 př. Kr., jsme se nedověděli.

Anekdota ze života Bajamonte Tierpola z roku 1310 skončila s úplným fiaskem.

Bajamonte Tierpola plul roku 1310 bárkou z ostrova San Michele do Benátek. Na cestě ho napadlo pokoušet pánaboha. Vsadil se tedy, že skočí po hlavě do moře a že se utopí. A to se také skutečně stalo.

To je ta celá anekdota. Jsem mírný člověk a snesu leccos, ale pod dojmem té anekdoty přál jsem si míti letoru Siciliána. Podotýkám, že pan Friedenberg věda, že Sicilián nezná německy, vyložil ji také jedině v tom jazyku.

S obavou čekal jsem na druhou anekdotu, na historickou o Hadži Mahomedu z Tunisu z roku 1559. Naštěstí ji pronesl průvodčí jedině arabsky, neboť prý jinak nemá patřičný říz. Arabská byla v ní určitě slova Hadži, Tunis, Mahomed, Allah il Allah.

Také splnil, že se ukryje do jednoho výklenku v Sala della quatro Porte. Měl tam uschovaný džbán vína... Podobný džbán měl ukrytý i v Sala del Collegio, kde objevil nemilou věc, že někdo z turistů, jdoucích před námi, mu vypil jeho obsah.

Před obrazem Paolovým Bitva u Lepanta zmýlil se o dvě století a nechal tam svého předka zahynout. Podivno, že jeho předek z bitvy u Lepanta jmenoval se Giovanni a on sám nyní Mořic Friedenberg.

Byl neúnavný. Vlekl nás ze sálu do sálu, upozorňoval, a napolo vzdělaný štýrský starosta byl ještě neúnavnější. Chytal ho za ruku a říkal: „Bratře, máš poctivou tvář, pověz svatou pravdu, znali Benátčané za časů republiky německy?“

V pokoji, kde dlívali náčelníci Rady deseti, plivl Sicilián na drahocenný gobelín a vida, že ho pozoruji, přistoupil ke mně a řekl: „Signore, všechno má své meze.“

Konečně, po různých duševních mukách, poskytovaných nám panem Friedenbergem, jehož lhaní rostlo do hodnoty, čím více jsme se vzdalovali od nejkrásnějšího vchodu do paláce, od Porta della Carta, došli jsme do mučíren.

Pan Friedenberg zove mučírny „Pozzi“ oázou na bludné cestě dóžecím palácem, světlem v Palazzo ducale. V mučírnách mu také dávají turisté nejvíc spropitného. Dovede ovšem citlivé duše naladit k otevření tobolky. Vede, rozsvítiv světlo, do nízkých, tmavých kobek s malými otvory, kudy vnikal vzduch do těch podivných historických žalářů, téměř pod hladinou vodní, kde se při vzedmutí vod vězňové topili jako myši a první jeho cesta vede do kobky s nadpisem nešťastného vězně: „Před tím, kterému důvěřuji, nechť mě bůh chrání, neboť před tím, kterému nedůvěřuji, se obráním sám.“

„Ano,“ vzdechne pan Friedenberg, „takový je život, Gott der Gerechte, signori e signore, prosím vás o malý příspěvek na světlo.“

Starosta ze Štýrska se podepsal pod truchlivou filozofickou větu nešťastného odsouzence a utřel si slzy. Angličanky dívaly se ještě utrápeněji než nahoře a bylo vidět, že v mučírně chovají také větší obavy o své tobolky, Sicilián v podivném osvětlení a okolí nevyhlížel právě nejlépe. Poklepal také průvodčímu na rameno a řekl důrazně, jako by chtěl vyvolat spor: „Na Sicílii mučili lepší a víc.“

Pak se zájmem prohlíželi jsme v jiné cele různé přístroje ctihodného účelu, jako palečnice, španělské boty a pan Friedenberg hovořil jako soudní znalec z časů inkvizice.

„Když ho natáhli na tohle, přiznal se dřív než na tomhle.“ A zčistajasna ozvala se vtom vysoká Němkyně: „Lámali zde prosím také hnáty zaživa?“

Překvapeně jsem se na ni podíval. Nepromluvila dosud ani slova po celé cestě. Nyní jí její dřív klidné modré oči zářily jako uhlíky Byla celá rozpálená a jako příval hrnulo se jí z úst: „Čím prosím pálili boky k smrti odsouzeným? Možno prosím vidět kleště, kterými vězně štípali? Řemínky z kůže sedřené vězňům se nezachovaly?“

Vysoká Němkyně úplně opanovala pole. Otázku za otázkou kladla panu Friedenbergovi. „Stopy krve není možno nikde vidět? Kde je hák, na který věšeli odsouzence?“

Slečna Němkyně brala do ruky různé ty přístroje a otáčela šrouby. „Bylo též zvykem vězňům vypíchávati oči? Jaká to nádherná španělská bota! Jaká pěkná palečnice!“

Pak jsme šli na most Vzdechů, tam citovala lorda Byrona: „Mir war es auf Venedig’s Seufzerbrücke, als ob die Stadt aus Meeresfluten rücke.“ Dál asi nevěděla, neboť zvolala plna nadšení: „Ach, jak je to zde krásné!“

Sicilián zuřivě z mostu plival do kanálu.

Za půl hodiny vyšli jsme z dóžecího paláce. Sicilián ho proklel v hlavní bráně naposled.

Přistoupil jsem u východu k vysoké Němkyni a představil jsem se jí. Představila se také. Byla to učitelka odněkud z Poznaňska.

A pak jsem chápal její otázku: „Lámali zde prosím také hnáty zaživa?“

Měla pruské cestovní státní stipendium..