V boji proti alkoholu

 

 

Profesor Dr. Sahula býval v mládí silným alkoholikem. Píval až třicet piv denně. Pak dostal ledvinovou nemoc, rozšíření žaludku, ztučnění srdce a výsledek toho byl, že přestal pít pivo, lihoviny, víno a vrhl se na minerální vody.

Ani tu však neznal míry. Vypil v restauraci třebas deset lahví kysibelky, která mu začala tak leptat žaludek, že seznal, jak i tato cesta bez alkoholu je pochybná.

Přestal proto navštěvovati restaurace a poněvadž nemohl dlouho usnout do noci, jsa zvyklý na noční potulování po restauracích, vrhl se na vědu.

Polykal učenost jako kdysi alkohol, s vervou, s chutí a v neobyčejně velkých dávkách. Habilitoval se na universitě a nebylo dlouho snad do té doby tak známého a na slovo vzatého psychiatra, jako byl profesor dr. Sahula.

On vynašel několik nových způsobů léčení ošetřovanců v blázinci. Známý jest přece slavný systém Sahulův, mající v principu přenášení duševních chorob z osoby na osobu (přímo). Do jedné cely např. zavře se duševně zdravý opatrovník a zuřivý blázen a oba krmí se okénkem ve zdi. Když pak po třech měsících je vypustí, tu zjistí se něco překvapujícího. Blázen se uzdravil, stal se z něho úplně normální člověk a zato se zbláznil opatrovník. Nechá se tedy v cele a strčí se k němu jiný zdravý opatrovník.

Nechci vás unavovati, ale podotýkám, že po třech v měsících ten první už je uzdraven a zato ten druhý se zbláznil. Přesně tak, jak tomu bylo v případě prvém a jak to vyžaduje systém prof. dr. Sahuly.

Známý jest též jeho „systém vzestupný“. Někdo trpí totiž slavomamem a myslí o sobě například, že je metař. Ošetřující lékař mu řekne: „Vy se mýlíte, vy jste přece dozorce nad metaři.“ Dobrá, myslí o sobě, že je dozorce. Za několik dní řekne lékař k němu: „Vy nejste dozorce, vy jste rada z městské hospodářské komise.“ Dobrá, myslí o sobě, že je magistrátní rada z městské hospodářské komise. Za pár dní mu pak řekne lékař: „Vy se mýlíte, vy nejste magistrátní rada z městské hospodářské komise, vy jste sám starosta města.“ Choromyslný jakmile to uslyší, počne sebou škubat, začne zuřit a křičí: „Copak jsem blázen, to bych byl pěkný lump.“ Dá se mu svěrací kazajka, veronal a on pěkně usne. Když se probudí, neví o ničem a je uzdraven.

Pak je znám jeho systém „křížového rozčilení“. Duševně chorý musí se rozčilit nad něčím, co kdysi hrálo v jeho životě nějakou roli, ale křížilo jeho zájmy a stálo na opačném pólu jeho snažení. Systému toho používá se u apatických bláznů, kde je třeba rozčilení, aby byli vybaveni z otupělosti. Příklad to lépe vysvětlí.

Ředitele divadla vedou opatrovníci do přeplněného kinematografu. Ředitele kinematografu vedou pak opatrovníci do naplněného divadla na činohru. To je tedy ten systém křížového rozčilení. Choromyslného automobilistu posadí na drožku na kozlík a dají mu do ruky opratě. Drožkáře posadí do automobilu k řidítku.

Všechny tyto systémy nejsou však ničím proti tomu, jak profesor dr. Sahula bádal o hnutí proti alkoholismu. Zprvu pravda leckde pochybí. Nicméně právě i těmto pokusům sluší vzdáti patřičnou úctu, neboť byly součástkou jeho velkého boje proti alkoholismu.

Zprvu totiž vycházel z toho principu, že třeba alkohol znechutit. Nosíval tedy s sebou malou lahvičku odporného roztoku kamene pro dávení a chodíval s ní po kořalnách. Tam hostil všechny kořaly a potajmu jim kapal svůj roztok do skleniček. Pili to jako vodu a dokonce ho odkryli a jeden řekl: „Kápnou mně tam taky trochu, je po tom větší žízeň.

Tedy kromě toho, že vlastně jim alkohol zchutil, byl by málem upadl profesor dr. Sahula v boji proti alkoholismu opět do jeho objetí. Jeden ilustrovaný časopis přinesl jeho fotografii, „Profesor - dr. Sahula, známý psychiatr, na procházce“. Na fotografii vypadá pan profesor trochu nakřivo. Vracel se totiž z jedné kořalny, kde si dal po dlouhém půstu opět ponejprv dvě desetiny kontušovky, neopomenuv kápnouti si do své skleničky též spravedlivě onoho odporného roztoku. To bylo však také jeho poslední setkání s tatíčkem Alkoholem.

Od té doby počal studovat následky alkoholismu, alkoholismus dědičný, přenosný a jeho důsledky. Došel k překvapujícím výsledkům. Alkohol působí dle něho jako radium do dálky. Tak například není jist fotograf fotografující nějakou opilou skupinu, že jeho děti nenarodí se blbé.

Jeho kniha „O účincích alkoholismu“ jest pestrou snůškou zajímavých dokumentů, jak alkohol řádí i na dálku. Kupříkladu: Osmiletý chlapec jednoho bednáře spadl do nehotového ještě sudu na pivo. A když ho vytáhli, měl červený nos. Jeden mnich zabýval se pěstováním chmele, neboť si zakládal velký herbář. To však stačilo. Jeden jeho syn byl zloděj a jedna dcera stala se kuplířkou. Vážený občan jeden přečetl si plakát „Bay-Rum na vlasy je nejlepší“ a ožral se tím čtením tak, že ho nemohli zmoct ani čtyři strážníci. Příkladů všech je v knize 116.

Co však jest slovo psané proti slovu živému, obrázek proti skutečně viditelnému předmětu? A právě tuto výchovnou stránku měl profesor dr. Sahula na paměti. Přednášky o alkoholismu s demonstracemi. Podařilo se mu zjistit typický případ akutního alkoholismu.

Před ním stojí muž s červeným nosem, opuchlých tváří a třesoucích se rukou. „Vy jste alkoholik, Bezděko.“

„A jakej,“ odpovídá radostně Bezděka.

„Jste ženat.“

„Někde na Novém Světě,“ odvětí Bezděka, pleta si pojmy, což jest značkou alkoholika.

Profesor dr. Sahula našel také paní Bezděkovou skutečně na Novém Světě a předvedl ji posluchačům ve své přednášce i s jejími pěti dětmi, ve stáří od jednoho do patnácti let. S jakým nadšením ukazoval ty potomky alkoholika Bezděky, o kterém zjistil, že vypil denně až dva litry slivovice a že snesl padesát šest piv a pět litrů vína najednou. Typičtí potomkové.

„Podívejte se,“ volal s nadšením, strkaje kupředu prostředního Bezděku, „jaký to nádherný blbeček a co tenhle nejmladší, to je dokonalý idiot.“

„Poslyšte, Bezděková,“ obrátil se na ženu alkoholikovu, „povězte nám ještě, jak se k vám v posledních letech choval váš muž.“

„To prosím nevím, pane profesore,“ řekla Bezděková, „já s ním prosím nežiju už dvacet let. Líbějí vodpustit, milostpane, týhle děti mám s jiným.“

Když šel profesor dr. Sahula z přednášky po náměstí, slyšeli lidé, co šli za ním, jak mlátí holí vztekle do dlažby a jak si bručí: „Dneska se ale ožeru.“