V horách na rumunské straně

 

 

U Sszadaru byla velká Taňa, což není nic jiného, než pěkně zařízená samota. Tam žil pan Kevesi, který měl velké známosti v tomto koutě Sedmihradska. Známosti ty vynesly mu kdysi úřad stoličního soudce, ale jeho cestu v kariéře zkřížil mu Bocskóly. Tomu už bude pomalu čtyřicet let.

Bocskóly byl totiž jedním z posledních gentlemanů, kteří skrývali se před četníky v rodenských horách na sedmihradské i rumunské straně. V Padarádu, původním sídle pana Kevese, který soudil zcela libovolně, než přišla známá reforma úřadu stoličních soudců, v domě pana Kevese byla jedna místnost, jejíž stěny viděly, když Bocskóly platil panu Kevesovi tři tisíce zlatých, aby se zbavil nějakých nepříjemností, kvůli kterým měl potahování s úřady.

Od Padarádu až na rumunskou stranu do Koprily šla lesní cesta, kudy jezdili kupci. Cesta jde samými lesy a kupci setkávali se s bandou tatíčka Bocskólyho.

Ještě tam někdy v Padarádu zpívají v krčmě starou písničku:

Tatíček Bocskóly u Koprily byl

a měnil tam peníze zlaté

a kupce z Bukoviny hlava už nebolí, hej jú!

Bylo nás tam patnáct kolem něho, hej jú!

a hajduci lesy šli, nevěděli,

jaké jsme hody my u Koprily měli.

Jednou chytili jednoho z Bocskólyho společnosti v Hajduböszörménu, když tam prodával koně. Možná, že mu tam slíbili, že ho pustí, když něco poví. Nepustili ho, ale pověděl, co věděl o panu Kevesovi, který chránil pana Bocskólyho. Byla to aféra, o které se mluvilo i na sněmu.

Pan Keves odešel z úřadu a z Kluže dostával nějaká vyzvání k návštěvě vrchního župana.

Vrátil se odtamtud velmi skromně a daleko od Padarádu zakoupil si taňu u Szadáru a velké lesy kolem prodal židovi Béťovi z Marose, jenž tam udělal sirkárnu, která vyhořela, když ji pojistil u Dabačské společnosti. Tak to kolem všechno zpustlo a samota pana Kevese bělala se na obrovské pasece v pralese Karpat. Musíte si představit, že odtamtud do nejbližší obce Ofalvy bylo 12 hodin cesty.

V zimě kolem běhali vlci a černí medvědi. Vyli kolem velkých zdí, za kterými klel starý pan Keves, kouřící od rána do noci z krátké dýmky.

Někdy tam přišel až blízko ke dvorci starý kulhavý rys, usadil se na zeď dvora a mručel, když ozývaly se ze dvorce do té velké pustiny zvuky nějakého valčíku.

To hrála na piano vnučka pana Kevese Etelka. A bylo to takové smutné v té poušti, ačkoliv to byly samé veselé valčíky, tak veselé jako Etelka.

Bývaly vždy po tři měsíce takové závěje v horách, že proměnila se taňa pana Kevese ve vězení.

Ale Etelka neztrácela přitom veselé mysli.

Těšila se, jak se to opět po třech měsících kol velké paseky zazelená a jak zas bude chodit k panu Kevesovi na návštěvu mladý správce z pohraničních královských rumunských dolů Constantin, který vždy trávil na jaře dovolenou v Öfalvě, kde měl najatý byt u obecního notáře.

II

Jednou dostal pan Constantin v měsíci dubnu podivný nápad, aby se podíval do hor po saních ještě s báňským inženýrem Tebruscuem. Vyjeli z Bolovorské Gory, kde jsou královské rumunské doly, takhle dopoledne, a druhý den ráno přiběhl k jeho statku v Bolovorské Goře, kde z dlouhé chvíle pan Constantin pěstoval trpasličí kuny a ozdobné bažanty, jeden kůň ze spřežení, s kterým pan Constantin si vyjel do zasněžených vršků a vrchů.

Kůň měl přetrhané prostraňky a třásl se po celém těle. První věcí bylo, že se všichni, kteří to viděli, pokřižovali a zavolali popa.

To byla celkem zbytečná věc. Ctihodný pop pokrčil rameny a způsobil ještě větší paniku.

Celkem to dobře však rozřešil starosta.

„Nu,“ řekl k bojarovi Vescovi, „není pochyby. Milostivý pán správce je sněden vlky.“ Někdo se zeptal, co je s panem báňským inženýrem. Byla to taková hloupá otázka, když jel s panem správcem, kterého vlci snědli.

„Aj, ty hloupoučký,“ pravil bojar Vesca k tomu muži, „což nerozumíš, vlci, víš, ale třeba vypátrat, kde. Bude nutno kříž na památku postavit a udělat výpravu na vlky. Kde najdeme saně, předpokládajíce, že je vlci nesnědli, tam místo křížem poznamenáme.“

A tak byla na hranice vyslána velká výprava do hor. Řeklo se, že to půjde na státní útraty, a tak se celá ves vypravila a dvacet horníků z dolů pod Bolovorskou Gorou. Vzali s sebou velké psy, ručnice a zásoby na tři dny. Bylo jasno, trochu větrno, po velkých sněhových bouřích. Sněhy umrzly a po dřevěných talpách, neohrabaných kulatých sněžnicích, šlo to dost rychle kupředu.

První noc rozdělali velké ohně a pobili dvacet vlků. Bojar Vesca měl příliš mnoho rozumu druhý den, neboť pil celou noc kořalku ze soudku, který nesli s sebou. Zavedl je na sedmihradskou stranu a padesát lidí bloudilo zasněženými pralesy Karpat.

Večer uslyšeli z dálky hru na piano. Za půl hodiny klepali na vrata Kevesovy tani.

III

„Vítám vás, sousedé,“ pravil starý pan Keves špatnou rumunštinou, „co vás přivedlo sem? - Hej, Etelko, uvař pyjatiku z borovičky.“

Etelka odběhla dát rozkazy služkám a vrátila se, právě když vykládal bojar Vesca, který se ujal slova, panu Kevesovi po dlouhém úvodě, kudy bloudili, že hledají pana správce Constantina a báňského inženýra Tebruscu.

„Jest to velmi nápadné,“ vykládal v čele mužů z Bolovorské Gory, „kůň jeden přiběhl. Postraňky přetrhány a kůň se třese. Vlků se všude hemží po horách. Jak říkám, nápadné. Stalo se nepochybně neštěstí. Oba snědeni. Druhý kůň sněden také.“

„A my,“ řekl jeden z mužů bolovorskogorských, „hledáme místo neštěstí a velký kříž postavíme na místě.“

Etelka neříkala ani slova. A když posilnivše se mužové odešli, Etelka se rozběhla za nimi, když ještě dědovi přistavila k posteli nádobu s uhlíky, aby si měl čím zapálit dýmku. Rozběhla se do zasněžených plání a lesů, kudy drali se Bolovorskogorští. A pan Keves na posteli řekl toto k Etelce: „Škoda pana Constantina, nikdo nedovedl tak dobře hrát piquet jako on.“

Výprava zmizela v tichu pralesa za dlouhou pasekou. Zmizeli někde Etelce v nějaké úžlabině a přišel velký vichr, který zařval vždy do hvozdů, že nebylo slyšet hluk, způsobený výpravou.

A Etelka v horách, sama v pustých srázech hledala stopy po panu Constantinovi.

Nevěděla, jak dlouho jde, až když měsíc zapadal tam někde na svahu k rumuské straně, přišla na převržené saně.

Bylo podivné, že ji vlci tak dlouho ušetřili. Až když klesla u saní na půdu, kde se odehrály před několika dny tak strašné zápasy, tu objevila se mezi kmeny na bílém sněhu černá, pohybující se tělesa a něco svítilo mezi stromy.

Vlci se přibližovali, vyjíce chtivostí...