Vae victes

 

 

Vae victes - Běda přemoženým. Toto strašné heslo římských legionářů převzali v nedávné minulosti páni pravicoví eseři v Samaře, Kazani, Simbirsku a jiných městech.

A splnili je do nejjemnějších odstínů. Tak například samařské Volžskoje slovo v prvních dnech vítězství zaznamenalo s uspokojením:

„Dnes bylo posláno do vězení 460 zatčených bolševiků ... Dnes bylo posláno do vězení 270 zatčených bolševiků ...

Pravicoví eseři triumfovali, což nijak neudivuje vzhledem k jejich chorobné představě, „že udělají politickou kariéru“.

Vedeni snahou získat tučná sousta, vytvořili „lidovou“ armádu, k níž se obrátili s provoláním: „Vyzýváme všechny vojáky lidové armády, aby všemi silami bojovali za Ústavodárné shromáždění proti bolševikům, předvoji německého císaře Viléma.“

Ve svých listech zapřísahali všechny občany „svobodného Ruska“, sympatizující se stranou eserů, aby pochopili, jaké nebezpečí hrozí státu, a aby jim nějak pomohli udržet zbytky výsad buržoazie a kapitálu, jinak prý „bolševický program definitivně rozvrátí a zničí slovanskou ideu“.

„Buržoové, spojte se!“ To bylo v poslední době bojové heslo eserů, které znělo Povolžím ...

„Občané, dejte se k nám, pojďte a modlete se za Ústavodárné shromáždění.

Věřte, že bez Ústavodárného shromáždění všichni zahyneme, neboť ruský lid na ně zapomněl a pustil do své ruské rodiny německé špióny, bolševiky, bezbožníky a zrádce.“

Bylo to velice působivé.

Rozeslali po okresech a krajích dotazníky: „Věříš v Ústavodárné shromáždění?“ „Uznáváš stranu eserů?“

Kdo neřekl ano, byl ztracen. Běda přemoženým.

Nakonec sebrali rolnické a dělnické děti a hnali je v zájmu své politické kariéry proti Rudé armádě.

A když probendili všecko - svědomí, peníze i krev občanů -, vrátili se domů jako ztracený syn ve Starém zákoně.

A teď, po deklaraci poražených (poražení vždycky vydávají deklarace), jim jednoduše řekneme: „Je po kariéře. Račte dát nohy se stolu.“