Vánoční noc v lese

 

 

Když vyšel četník Satler na obchůzku do pohraničních lesů, dole v údolí ve vesnici rozsvěcovali v jizbách světla. Satler zapálil si krátkou dýmku a podíval se dolů na ty červené body, které jako by z jednoho okna přeskakovaly do druhého. Vynikaly za prosincového večera ostře pod bílými doškovými střechami.

Satler neslyšel sice ničeho, ale vyciťoval ten šumot a ruch, který panuje tam dole při přípravách na Štědrý večer. Jako by sem nahoru do toho klidu vysokého lesa zaznívalo ono veselé švitoření drobotiny, která těšila se na rozsvícení vánočních stromků. Viděl v duchu, jak v každé té chaloupce všichni ti drobní lidé dívají se kolem sebe tak šťastně, že přišel opět svátek všeobecné radosti, vracející se rok co rok za třeskutých mrazů a přece však s takovým hřejivým teplem pro všechny, kterým jest dopřáno zúčastnit se onoho velkého svátku lásky.

Četník Satler dal se nahoru do lesa, po zamrzlé cestě a právě v dnešní den pociťoval tím trpčeji opuštěnost. Měl, pravda, na sobě uniformu a přes rameno manlicherovku s bodákem, ale pod jeho služebním pláštěm bilo lidské srdce.

Jak se díval do tmavého lesa, když přimhouřil oči, tu viděl opět ty zasněžené chaloupky s probleskávajícími světly, drobnými světelnými body a bylo mu smutno v tom tichu zmlklé lesní samoty, do které občas ozval se zvuk sněhu, který skřípal pod jeho kroky.

A stoupal výš a výše, až přišel na silnici, umrzlou a tvrdou jako mlat. Nahoře na ní objevila se záře svítilen, zadupali koně a zazvonily rolničky. Kolem přeletěly sáně. Poznal v nich důchodního se ženou, kteří jeli na štědrovečerní večeři ku správci panství, který byl strýčkem důchodního.

Satler znal všechny rodinné poměry v místě a okolí a když uviděl důchodního v kožešině zabaleného sedět v saních, cosi ho nejasně zamrzelo. Nebylo to snad to, že zatímco ve vytopené jídelně u správců rozvane se vůně štědrovečerní večeře, že on, opuštěn na obchůzce, bude procházet krajem.

Vědomí povinnosti bylo silné. Šel zcela mechanicky, ale zamrzela ho taková opuštěnost za dnešního večera. Sám a sám, jediný snad v celém kraji, kterého nevítá nálada svatvečera.

Nahoře na konci byl les vykácen a silnice se svažovala dolů, kde v údolí opět v jiné vesnici svítila v oknech světla.

„Nemýlím-li se,“ řekl k sobě Satler, „budou tam již rozsvěcovat vánoční stromky.“ A počal vzpomínat, jak stejně vzpomínal každého roku, na to, co zašlo a co se nevrátí, na otce, matku a bratra. Viděl před sebou ty drahé obličeje, jejichž rysy si vždy v takové chvíli obnovoval ve vzpomínkách. A pak mu bylo smutno na opuštěné silnici uprostřed té lesní samoty. Chápal teď, jak byl šťasten za takového večera v záři laciných svíček vánočního stromku, u těch laciných krejcarových hraček, jakých sta u chudých rodin se rozdává v ten den.

Kráčel dál v myšlenkách a vzpomněl si i na jiné večery Štědrého dne a viděl před sebou ještě pár hnědých očí, do kterých se tenkrát po celý ten Štědrý večer díval. I ty hnědé oči ho opustily dávno a dnes společníky mu dělají jen ty lesy, jen ty borovice a duby bez listí, smutné a smutné.

Satler mávl rukou, jako by chtěl říci: „Co ty, Satlere, proč se dáváš tak najednou ovládat citem, nedívej se na ty chaloupky, ve kterých září světla! Co na tom, že ti připomínají takovou malou chaloupku z mládí.“

A Satler pevněji vykročil do noci, která přišla se zářícími bílými body hvězd na zimním nebi.

Nahoře na horách zpozoroval podivnou postavu, která přešla přes silnici a zmizela v lese. Dal se též do lesa a na stezce počkal na neznámého chodce. Když vystoupil, tu lekl se ten chodec, malý, shrbený muž a počal koktat, že propašoval přes hranice jen dva kilogramy cukru a kilogram kávy, že to je na svátky a u nás že je to tak drahé, že doma na něho čekají. Jmenoval tu malou vesničku pod vrchem, nad kterou před hodinou vzpomínal Satler na to, co minulo a co se nevrátí.

„Pojďte s sebou,“ řekl drsně.

„Pro smilování boží,“ zaprosil shrbený mužík.

Satler neodpověděl. Pokynul, aby šel před ním. Přidali do kroku. Octli se v lese, zbaveném listí. Měsíc svítil mezi stromy.

Mužík se náhle zastavil a ukazuje před sebe do koruny stromů, zbavených listí, zašeptal: „Prosím podívejte, jak tu sedí a spí bažanti.“

Na větvi seděli dva bažanti a vedle třetí, spali. A s vyčítavou filosofií venkovského prostého člověka dodal: „A všichni jsou dnes pěkně pospolu.“

Satler se zastavil, podíval se na bažanty na větvích a pak na shrbeného mužíka a ukazuje dolů do údolí řekl: „Táhněte ke všem čertům!“

Zatímco mužík mizel na lesní cestě, stoupal Satler opačným směrem, bruče si: „Podruhé se to už nestane, ale dneska...“

Máchl rukou, zavzdychal a kráčel zas dál tichou vánoční nocí...