Ve vlaku

 

 

Vlak přeplněný cestujícími vyjel ze stanice Lysé nad Labem k Poděbradům a Velkému Oseku.

Cestující, kteří využili osmiminutové přestávky v Lysé, aby se najedli a napojili, byli ochotni si teď mezi sebou pohovořit. K poučnému rozhovoru dal podnět suchý člověk, sedící na pravé straně u okna, diskrétní otázkou, může-li otevřít okno.

„Můžete i nemusíte,“ řekl basovým hlasem nějaký spokojený člověk vzadu. „Mně je všecko jedno. V našem českém životě se stávají případy, že člověk neví, má-li se vysmrkat či nikoliv.“

„Hrozné,“ ozval se ženský hlas vzadu.

„Není to naprosto hrozné,“ vjel do toho zrychleným tempem mladý muž, sedící uprostřed kupé, „přijde na povahu.“

„Cením si šlechetné povahy,“ ozval se týž basový hlas. „Po světě ohodí mnoho nešlechetníků. Někteří vyplazují jazyk a to znamená českou výchovu. Byl jsem dlouhá léta v okresním výboru. Cestáři na mé vyplazovali jazyk. Jakmile jsem řekl, že jsou všichni lidé hovada, měl jsem mnoho nepříjemností. Soudili mě u okresního soudu. Řekl jsem, že jsem vážený měšťan. ‚Jste opice,‘ pravil jsem soudci. Odsoudili mě a dodnes nevím, proč. Že jsem jim vynadal sviní? Můj bože, to je strašné podivné, proč právě takové zvíře, jako je prase, jak jsem řekl okresnímu soudci, a jako vy račte být, je používáno jako nadávky. To jsou však české poměry. Ty nesmíš říci nikomu, že je hovado nebo brav, ačkoliv chov vepřového dobytka je dnes důležitým předmětem, pánové, že jste prasata, sápete se na mne.“

„S hulváty nemluvím,“ spustil pán u okna, „přijdete a počínáte urážet, to jsou právě české poměry. A kdyby vám někdo řekl, že jste pitomec, počnete se dovolávat svědků, že to není pravda. U nás v Čechách každý jednotlivec neví nic jiného, než že mluví o politice takovým způsobem jako vy. U nás v Čechách se otvírají okna ve vlaku, aniž by se odvážil někdo takovému mladíku říci: Až potud! Dále to nejde! Klerikalismus je rouškou padoušství. To si pamatujte! Nejsem klerikál, ale věřím ve všemohoucnost boží. Podíváte-li se dnes na řepu, musíte říci, že bez vůle boží ani vlas s hlavy nesejde. Kulhavka a slintavka jsou metlou na nás, kteří jsme se dali příliš unést svobodářskými hesly. Svoboda je pro nás příliš drahá, neboť vidíte, že moderní zákony, které jste si sami odhlasovali, zakazují, aby dobytek, když má slintavku a kulhavku, mohl pracovat v poli. Tomu se říká kontumace. Za našich dob, když dobytek kulhal, nechal se stát ve chlévě a bylo po rámusu. Pak se vyvedl na pole a když někoho nakazil, bylo také dobře. Dnes ale přijdou zvěrolékaři.“

„Ty časy jsou pryč,“ řekla naproti sedící stará žena. „Kdo dnes vydělá na dobytku? A kde je mravnost? Děti zpívají oplzlé písničky a ve škole je učitelé neřežou. Beznáboženství se šíří a má dcera je v útěžku. A bylo to takové bohabojné děvče. Ale socialista ji svedl.“

„Vy tedy pravíte, že jsem hovado?“ ozval se opět basový hlas.

Bylo ticho. Pán u okna řekl nervózně: „To jsem právě neřekl, mám svědky, že jsem o něčem podobném s vámi nemluvil, neboť vás považuji v dnešních českých poměrech za patologický zjev rozháranosti.“

„Byl jsem v patologickém ústavě,“ vpadl do toho muž s čepicí u dveří vagónu, „střeva tam měli po stolech a šlemovali je jako husí střívka. Patřily jednomu boháči.“

„Všechna sláva polní tráva,“ řekla stará žena a konduktér hlásil stanici Nymburk.