Vědecké hovory

 

 

Hovory, které se vedly u toho stolu, byly více vědecké než zábavné, ale pivo se přece při nich pilo. Byl zde učitel, dále přednosta stanice a jeho asistent, pan poštmistr, jeden kupec z města a hostinský. Poslední dobou hádali se a přeli o telegrafii bez drátu a o telefonii bez drátu.

„Tohle mně vykládal jeden známý přednosta,“ pravil už pozdě v noci přednosta stanice. „Měl asistenta na dráze, který horlivě studoval Flammarionovy spisy o nadhvězdných říších a Marconiho systému telegrafů bez drátů.

Jednoho dne četl v novinách zprávu, že na stanicích telegrafie bez drátů ozývají se o půlnoci podivné signály a že učenci snaží se tyto signály dát do nějakého styku se znameními, která se objevují na Marsu. Sotva tohleto ten asistent přečetl nad svým telegrafickým přístrojem, seděl jako bez duše, a (kdykoliv přišel do společnosti, stále mluvil jen o Marsu a o těch tajemných signálech. To trvalo tak měsíc. Chudák za tu dobu zhubeněl, málo jedl, jen pořád přemýšlel o těch signálech tak zvláštních a příšerných, poněvadž právě o půlnoci se ozývají.

Jednou měl noční službu. Kouřil a přemýšlel skloněn nad telegrafem, který klepal. Když přišla depeše, odklepal ji a zase dumal dál.

Vtom byla půlnoc, v pendlovkách bilo. Najednou ozve se zvonek, asistent sebou trhl, a co to vidí a čte na proužku papíru v přístroji jehlou vryto: ,Na Marsu jsou lidé. Nazdar!’ Bylo to bez udání další cesty patrně jen jemu adresováno. Schoval tedy strachem se třesa proužek a omdlel.

Druhý den vědělo celé městečko, že asistent dostal telegram z Marsu, kde obyvatelé mu dokazují, že skutečně jsou na Marsu lidé.

Lidé krčili rameny, lidé se smáli, někteří tomu věřili, možno říci většina, až jednoho dne přijde do té hospody, kam chodí asistent, takový prostý, starý děda, mlynář.

Ten slyší, co se říká o Marsu, o telegramu a o asistentovi, a najednou povídá: ,To tedy jsou, s dovolením, na Marsu Češi, když ten telegram je český, tohle řeknu doma. Já jsem z poněmčeného území, tam budou mít radost . . .!

Přednosta umlkl a asistent ujal se slova. „Věda dnes žádá vědět, nikoliv věřit. Dlouho zdálo se býti nemožným, že je možno telefonovat bez drátu. A přece nedávné pokusy dokazují opak toho. Možno telefonovat bez drátu, jako možno telegrafovat. Bylo mnoho sporů o tom, a dnes je ten problém již rozluštěn, takže jeden francouzský učenec pravil: »Dnes kráčíme rychle kupředu. Nebude trvat dlouho a my dospějeme obrovských úspěchů v elektrických proudech. Nastane doba, kdy člověk bude se moci dohovořit s přítelem sebevzdálenějším, který bude mít stejně elektricky naladěné ucho jako on. Zvolá kupříkladu: ‚Příteli, kde jsi?’ a dostane odpověď: ,Na moři, na horách, v dolech.’ A když jeho přítel neodpoví, tu sezná se, že jest již mrtev.«„

V hostinci panovalo mlčení a náhle pan učitel zbledl a pravil: „Platit.“ - „Co je vám?“ - „Eh, nic.“

„Nu, ale přece, že už jdete domů.“

„To je tak, pánové,“ pravil pan učitel, „zde pan asistent mluvil o elektricky naladěných uších. Mně se zdá, že mám já ucho stejně elektricky naladěné s mou ženou. Najednou totiž se mně zdá, že slyším ženu doma křičet: ,Ten můj už by měl jít domů.’ “

Nastal všeobecný smích, a zatímco pan učitel odcházel k rodině, pravil rázně pan asistent: „Pánové, dnes věda žádá vědět a ne věřit...“