Velice spletitá historie

 

 

Mluvilo se o různých příšerných historkách a na celou společnost největší dojem učinilo vypravování hostinského Vidnavy.

„Bylo to časně ráno onoho dne, ‘kdy otevřel jsem ponejprv svou novou hospodu ve větším okresním městě. Jak se člověk těší na prvního hosta, můžete si pomyslet. Kolem sedmé hodiny dostavil se také první host, mladý, slušně oděný muž, který poručil si čtvrtku vína a doutník. Zdál se být po cestě velice unaven a pravil, že nese nějaké peníze do spořitelny.

Bavím se s ním a najednou mladý muž zadívá se na jedno místo, zavře oči, chvíli sedí a najednou ale spadne se židle. Jaktěživ jsem se v životě tak nelekl. Počnu ho křísit, on nedýchá, ruce má studené.

Ježíši, je mrtev! To je pěkný začátek! Jakmile se to rozhlásí, že první host v mé nové hospodě umřel, nepáchne sem živá duše!’ Žena byla energičtější než já a měla v sobě víc obchodního ducha. ,Odneseni ho zatím do sklepa,’ pravila klidně, ,a večer ho strčíme do sousedovy zahrady.’ Vedle totiž byla restaurace mého konkurenta. Tak jsme také učinili. Netrvalo to dlouho a objevil se ve dveřích nový host.

Starší pán příjemného zevnějšku, který objednal si drštkovou polévku a sklenici piva a rozpovídal se, že má zde schůzku se synem v této nové restauraci, který nese peníze do spořitelny. Popsal ho tak důkladně, že jsem ihned seznal, že ten syn je týž nešťastný první host, nacházející se tou dobou ve sklepě jako chladná mrtvola.

Starší pán jevil nepokoj.

,Mám strach, aby se mu nic nestalo,’ řekl, ,aby ho nepřepadli a neoloupili. Dnes se nesmí věřit žádnému. Měl peníze ve svrchníku zašité!’ Můžete si pomyslit, že jsem byl bledý jako stěna.

Jen žena zachovala rozvahu a kamsi odešla. Vrátila se však bledší a řekla mně tiše, že ve svrchníku nebožtíka, který jsem uschoval do komory, je podšívka odpáraná a peníze že jsou pryč.

Starší pán jevil stále větší nepokoj a dal si čtvrtku vína, když dopil pivo. Náhle prohlásil, když se napil vína, že jest mu nevolno, podíval se do kouta, sklopil oči a položil si hlavu na stůl.

Pln neblahého tušení zatahal jsem ho za kabát a ubohý starý pán svalil se jako houska ze židle. Když jsme ho nemohli vzkřísit, odnesli jsme ho také do sklepa.

Tak jsme měli ve sklepě už otce se synem. Zamkli jsme sklep a uvažovali jsme o našem hrozném neštěstí. Zdálo se nám téměř jisté, že náhoda si strašně s námi zahrála. Bylo to hrozné reprezentační otevření hospody.

Po osmé hodině dostavila se starší paní, která se ptala po svém muži a synovi, neboť prý jí řekl strážník, že vešli sem. Cekala na ně na trhu již půl hodiny a má strach, aby se jim nic nestalo, poněvadž oba nesou peníze do spořitelny.

Třesoucím hlasem řekl jsem jí, že zde takoví páni dosud nebyli.

Pravila, že tedy na ně počká ...“

Hostinský Vidnava napil se vína, přejel si rukou čelo a skácel se se židle . . .

Skonal v mém náručí, aniž by dopověděl, jak dopadla tato velmi zapletená historie. Instinktivně chtěli jsme ho odnést také do sklepa.

Mluvilo se o různých příšerných historkách a na celou společnost největší dojem učinilo vypravování hostinského Vidnavy.

„Bylo to časně ráno onoho dne, ‘kdy otevřel jsem ponejprv svou novou hospodu ve větším okresním městě. Jak se člověk těší na prvního hosta, můžete si pomyslet. Kolem sedmé hodiny dostavil se také první host, mladý, slušně oděný muž, který poručil si čtvrtku vína a doutník. Zdál se být po cestě velice unaven a pravil, že nese nějaké peníze do spořitelny.

Bavím se s ním a najednou mladý muž zadívá se na jedno místo, zavře oči, chvíli sedí a najednou ale spadne se židle. Jaktěživ jsem se v životě tak nelekl. Počnu ho křísit, on nedýchá, ruce má studené.

Ježíši, je mrtev! To je pěkný začátek! Jakmile se to rozhlásí, že první host v mé nové hospodě umřel, nepáchne sem živá duše!’ Žena byla energičtější než já a měla v sobě víc obchodního ducha. ,Odneseni ho zatím do sklepa,’ pravila klidně, ,a večer ho strčíme do sousedovy zahrady.’ Vedle totiž byla restaurace mého konkurenta. Tak jsme také učinili. Netrvalo to dlouho a objevil se ve dveřích nový host.

Starší pán příjemného zevnějšku, který objednal si drštkovou polévku a sklenici piva a rozpovídal se, že má zde schůzku se synem v této nové restauraci, který nese peníze do spořitelny. Popsal ho tak důkladně, že jsem ihned seznal, že ten syn je týž nešťastný první host, nacházející se tou dobou ve sklepě jako chladná mrtvola.

Starší pán jevil nepokoj.

,Mám strach, aby se mu nic nestalo,’ řekl, ,aby ho nepřepadli a neoloupili. Dnes se nesmí věřit žádnému. Měl peníze ve svrchníku zašité!’ Můžete si pomyslit, že jsem byl bledý jako stěna.

Jen žena zachovala rozvahu a kamsi odešla. Vrátila se však bledší a řekla mně tiše, že ve svrchníku nebožtíka, který jsem uschoval do komory, je podšívka odpáraná a peníze že jsou pryč.

Starší pán jevil stále větší nepokoj a dal si čtvrtku vína, když dopil pivo. Náhle prohlásil, když se napil vína, že jest mu nevolno, podíval se do kouta, sklopil oči a položil si hlavu na stůl.

Pln neblahého tušení zatahal jsem ho za kabát a ubohý starý pán svalil se jako houska ze židle. Když jsme ho nemohli vzkřísit, odnesli jsme ho také do sklepa.

Tak jsme měli ve sklepě už otce se synem. Zamkli jsme sklep a uvažovali jsme o našem hrozném neštěstí. Zdálo se nám téměř jisté, že náhoda si strašně s námi zahrála. Bylo to hrozné reprezentační otevření hospody.

Po osmé hodině dostavila se starší paní, která se ptala po svém muži a synovi, neboť prý jí řekl strážník, že vešli sem. Cekala na ně na trhu již půl hodiny a má strach, aby se jim nic nestalo, poněvadž oba nesou peníze do spořitelny.

Třesoucím hlasem řekl jsem jí, že zde takoví páni dosud nebyli.

Pravila, že tedy na ně počká ...“

Hostinský Vidnava napil se vína, přejel si rukou čelo a skácel se se židle . . .

Skonal v mém náručí, aniž by dopověděl, jak dopadla tato velmi zapletená historie. Instinktivně chtěli jsme ho odnést také do sklepa.