Velmi spletitá historie o špatném vínu

 

 

Mluvilo se o různých příšerných historkách a na celou společnost největší dojem učinilo vypravování hostinského Vidnavy.

„Bylo to časné ráno onoho dne, když jsem ponejprv otevřel svou novou hospodu ve větším okresním městě. Jak se člověk těší na prvního hosta, můžete si pomyslit. Kolem sedmé hodiny se dostavil také první host, mladý, slušně ustrojený muž, který si poručil čtvrtku vína a doutník. Zdál se po cestě velice unaven a pravil, že nese nějaké peníze do spořitelny.

Bavím se s ním a najednou se mladý muž zadívá na jedno místo, zavře oči, chvíli sedí a náhle spadne se židle. Jakživ jsem se v životě tak nelekl! Počnu ho křísit, ale on nedýchá, ruce má studené.

Ježíši, je mrtev! To je pěkný začátek! Jakmile se to rozhlásí, že první host v mé nové hospodě umřel, nepáchne sem živá noha!

Žena byla energičtější než já a měla v sobě víc obchodního ducha. „Odneseme ho zatím do sklepa,“ pravila klidně a večer ho strčíme do sousedovy zahrady.“ Vedle totiž byla restaurace mého konkurenta.

Tak jsme také učinili. Netrvalo dlouho a ve dveřích se objevil nový host. Starší pán příjemného zevnějšku, který si objednal dršťkovou polévku a sklenici piva a rozpovídal se, že zde má schůzku se synem, který nese peníze do spořitelny, právě zde v této, nové restauraci. Popsal ho tak důkladně, že jsem ihned seznal, že ten syn je týž nešťastný první host, uložený tou dobou ve sklepě jako chladná mrtvola.

Starší pán jevil nepokoj. „Mám strach, aby se nic nestalo,“ řekl, „aby ho nepřepadli a neoloupili. Dnes se nesmí věřit žádnému. Měl peníze ve svrchníku zašité!“

Můžete si pomyslit, že jsem byl bledý jako stěna...

Jen žena zachovala rozvahu a kamsi odešla. Vrátila se však bledší a řekla tiše, že v nebožtíkově svrchníku, který jsem uschoval do komory, je podšívka odpárána a peníze jsou pryč.

Starší pán jevil stále větší nepokoj a když dopil pivo, dal si čtvrtku vína. Náhle prohlásil, když se napil vína, že je mu nevolno, podíval se do kouta, sklopil oči a položil si hlavu na stůl.

Pln neblahého tušení zatahal jsem ho za kabát a ubohý starý pán se svalil jako houba se židle. Když jsme ho nemohli vzkřísit, odnesli jsme ho také do sklepa.

Tak jsme měli ve sklepě už otce se synem. Zamkli jsme sklep a uvažovali jsme o našem hrozném neštěstí. Zdálo se nám téměř jisté, že náhoda si s námi strašné zahrála. Bylo to hrozné representační otevření hospody.

Po osmé hodině se dostavila starší paní, která se ptala po svém muži a synovi, neboť prý jí řekl strážník, že vešli sem. Čekala na ně na trhu již půl hodiny a má strach, aby se jim nic nestalo, poněvadž oba nesou peníze do spořitelny.

Třesoucím hlasem jsem jí řekl, že takoví páni zde dosud nebyli.

Pravila, že na ně počká...“

Hostinský Vidnava se napil vína, přejel si rukou čelo a skácel se se židle.

Skonal v mém náručí, aniž dopověděl, jak tato velmi zapletená historka dopadla. Instinktivně jsme ho chtěli odnést také do sklepa.

 
Poprvé údajně vyšlo v Karikaturách v roce 1911