Vězeňská kuchyně

 

 

I

Nově jmenovaný vládní rada V ministerstvu spravedlnosti Köhler byl pověřen úkolem prohlédnouti si věznice Rakouska, a poněvadž tento pán myslel to se svými povinnostmi dosud opravdově, jsa na počátku kariéry, bylo to mnohoslibné. A tak vládní rada Köhler umínil si, že zejména všimne si zařízení vězeňských kuchyní, neboť stát tak pěkně uspořádaný jako Rakousko, má zajisté povinnosti i k žaludkům trestanců. To vidět již z toho, že u nás ve století dvacátém stát v jistých případech, kdy nejedná se o pohoštění vyslanců sousedních říší, dělá hostitele. Je to ten případ, kdy k smrti odsouzenému nabídne stát ten večer před jeho popravou dobrou večeři. Jak vysoko stojíme dnes v Rakousku proti stoletím minulým, stoletím barbarských zvyků! Popravujeme také sice, ale elegantně. Kat je zcela příjemný člověk ve fraku a láme vaz ne tak barbarsky jako dříve, zleva napravo, nýbrž z pravé strany nalevo, a co je hlavní, dříve před popravou nedali večeři, ale my dnes ve dvacátém století zpříjemňujeme odsouzenci vyhlídku na smrt vyhlídkou na dobrou a chutnou večeři. Biftek, smažené kuře, husa, zajíc, losos s majonézou, královská polévka, vše z nejpřednějších restaurantů, pak nějaký sýr a nakonec nějaká ta láhev vína, dobré zákusky. A černé kávy kolik chce. Kvůli tomu a kvůli té myšlence: „Dnes mě stát pohostí,“ je radost dát se pověsit. A útěcha vězeňského kaplana není nic?

O tom všem přemýšlel vládní rada Köhler na cestě ku trestnici mošovské. Když se vláda tak stará o lidi, stojící vlastně jednou nohou v hrobě, tedy má se také starat o lidi delší dobu uvězněné v tomto směru. Proto se mu jednalo přijet před obědem do té první trestnice a tam překvapit správce, oficiála, co dávají trestancům k obědu, v čem ten oběd záleží, a hlavně si umínil, že ten oběd ochutná, okusí. Jak říkám, byl to mladý člověk, třebas dosáhl již titulu vládního rady, a proto mu zajisté odpustí všichni úředníci v ministerstvu spravedlnosti, že chtěl ochutnat jídla z trestanecké kuchyně. Ubožák, představoval si to příliš růžově. Považuji dále za svou povinnost zmíniti se na tomto místě, jak vládní rada Köhler dosáhl svého titulu.

Sekční šéf v ministerstvu spravedlnosti měl totiž bratra, ten bratr byl ženat a jeho švagr měl bratrance. Tento bratranec nebyl ženat, měl jen hospodyni, která chodila na návštěvy k jedné kuchařce, která byla zaměstnána u rodičů pana Köhlera. Ta kuchařka uměla dělat znamenitý nákyp z rýže, jablek a bramborů. Od té naučila se ho dělat hospodyně bratrance švakra vlastního bratra sekčního šéfa v ministerstvu spravedlnosti. Od bratrance švagrova kuchařka, od té kuchařka vlastního bratra sekčního šéfa, a přicházel zde na stůl pod jménem: nákyp rodiny Köhlerovy. A tak se stalo, že jednoho dne, kdy pan Köhler byl představen sekčnímu šéfovi, řekl tento neobyčejně vlídně: „Vaše jméno je mně dobře známo, pane Köhlere. Doufám, že budeme spolu dobře vycházet. Jste mladý, nadaný právník, máte budoucnost!“

A tak se stal pan Köhler vládním radou, přeskočiv dvaaosmdesát starších kolegů. Hraje zde tedy, jak vidět, roli jídlo, a proto myslím, že do tohoto vypravování není přitaženo za vlasy.

II

Trestnice mošovská je jednou z těch trestnic, kde trestanci páchají nejvíce urážek Jeho Veličenstva, jedině aby se dostali odtud, neboť strava je zde mizerná. Hlavní součástkou zdejší stravy jsou brambory, kapusta a lůj. Není se také čemu divit. Správce měl osm dětí a oficiál šest. Ty děti něco stojí, to uzná každý. O správu této trestnice dělili se jak se patří správce, oficiál, vězeňský kněz a vězeňský lékař. Pod sebou měli dozorce a naddozorce, kteří se zde nudili a byli sužováni i od správce, oficiála, i od lékaře a kněze. Správce byl bývalý nadporučík u hulánů a netituloval nijak jinak trestance než slovy: „Zatracená svině!“ Pil kořalku a udržoval milostný poměr se ženou oficiála. Oficiál byl slušnější. Říkal sice trestancům také „svině“, ale netykal. Tituloval je: „Vy jste svině!“ A proto mu trestanci říkali „Pan Vyjstesvině“. Nudil se zde také a udržoval důvěrný poměr s paní správcovou.

*

Vězeňský duchovní byl člověk, který nevěřil v pánaboha a unavoval trestance dlouhými kázáními o věčné odplatě. Říkalo se o něm, že při přijímání napravuje jakost mešního vína koňakem. Dvořil se paní správcové i paní oficiálové, kromě toho poplácával mladistvé trestance. Pak přišel na řadu vězeňský lékař. To byl člověk zasmušilý, který všechno léčil vodou, chininem a tmavou komůrkou. Byl hrozný vůči nemocným a strašný vůči simulantům. Také jeho oblíbenými léky byly posty. Jedině o vězně, odsouzené k doživotnímu žaláři, pečoval s takovou něžností, že by člověk pohnutím plakal. I když již takřka nebylo naděje, vyrval je přece z náručí smrti a odevzdal je zase do rukou odplácející spravedlnosti.

„Jest to mojí povinností,“ říkal, „je-li někdo odsouzen k doživotnímu žaláři, tím stát vlastně riskuje. Nikdo neví, kdy ten člověk umře, a proto je mou povinností zachovat ho co nejdéle při životě.“ Jeho oblíbeným nápojem byla kontušovka, které když více pil, vedl s vězeňským duchovním nemravné řeči.

Tito čtyři vládci v trestnici scházívali se den co den dopoledne v kanceláři správce, stejně jako dnes, aby hráli karty a pili koňak.

Právě chtěl správce vynášet kulového spodka, když přiběhl naddozorce, zasalutoval a hlásil: „Poslušně hlásím, že přijel vládní rada Köhler z ministerstva spravedlnosti na inspekci.“

„Dobře, odstupte.“

„Co dělat, pánové?“ teskným hlasem promluvil správce. Místo odpovědi vysmrkali se otázaní hlučně a bouřlivě.

III

Měli ho tedy ve svém středu. Seděl v čele stolu a dělal si záznamy. Stav vězňů: „Výborný“. „A co je s kuchyní?“ otázal se náhle.

Správce byl by mu nejraději dal pár facek. „Kuchyně jest,“ zakoktal, „nově malována, prostorná a vyhovuje všem požadavkům.“

Vládní rada si to zapamatoval a řekl, že ho to velice těší a že právě přijel před obědem, aby ochutnal stravu vězňů.

Do správce jako by hrom udeřil. „Pánové budou ochutnávat se mnou,“ pokračoval vládní rada, „dáme tak vězňům dobrý příklad.“ Zakývali smutně hlavou a dělalo se jim špatně. „Musím,“ řekl správce neobyčejně rychle, „dát nějaké rozkazy.“ Vyběhl a telefonoval do kuchyně: „Haló! Haló! Spadla dnes nějaká myš do kotle s kapustou?“

„Několik,“ zněla odpověď.

„Vytaženy?“

„Rozvařeny, poslušně hlásím.“

Správce vrátil se bledý. Zatím bavil lékař vládního radu anekdotou starou dvacet let a vládní rada smál se na celé kolo.

Přitom podařilo se správci pošeptat oficiálovi: „Několik. Rozvařeno.“

Oficiál se vytratil a přinesl láhev vína.

„Ještě,“ řekl, „pane vládní rado, nevykonáváte úřední povinnost, proto dovoluji si nabídnouti vám sklenku.“

Zatím co naléval, oznámil správce duchovnímu i lékaři nenápadně truchlivou zprávu o několika myších, rozvařených v kapustě. Škytali.

Vládní rada díval se stále na hodinky. ,,V kolik hodin roznáší se oběd?“

,,Ve dvanáct.“

Nové škytání. Správce, oficiál, lékař i duchovní lili do sebe víno jako vodu. Nic platno. Dělalo se jim, čím více blížilo se dvanáct, tím více špatně. Měli pocit, jako kdyby žaludek chtěl jim vyrazit podbřišnicí a skákat po stole.

Bylo dvanáct. „Pánové, půjdeme ochutnávat,“ pronesl vládní rada.

V tom okamžiku oficiálovi obrátil se žaludek. Počal dávit do kouta na uložená akta.

„Pane oficiále, proboha!“ vykřikl správce, „co to ...“

Nedořekl. Zdálo se mu, že má myší ocásek, omastěný lojem, mezi patrem a jazykem. A měl tolik taktu, že ještě řekl: „Od ...“ Víc ne.

Ostatní slabiky vynesly mu z úst neztrávené části snídaně a červené víno. Po něm namáhavě dávil duchovní. A nakonec obrátil se žaludek vězeňskému lékaři. Byla to úplná a hrozná porážka.

A vládní rada? Tomu se nakonec udělalo také špatně ...

Zatím roznesli již oběd.

IV

Důsledek toho byl, že prozatímní dozorce vězňů, který kupoval ve městě červené víno pro oficiála, byl okamžitě propuštěn, neboť koupil víno špatné, které mělo tak neblahý účinek na zdraví a žaludek vzácných pánů.

„Podivné jsou cesty Páně,“ pravil k němu vězeňský duchovní, „kdybyste byl pod dekretem, nebo kdyby pan vládní rada nepřijel, tak by se vám to nestalo.“