Vislingská aféra v Mydlovarech

 

 

Byly doby, kdy jsme si hráli na vojáky. Území obce Mydlovar hraničilo na území obce Zaháje.

Když jsme na tomto území chytli nějakého kluka ze Zaháje, byla z toho mezinárodní zápletka, poněvadž jsme mu nabili, co se do něho vešlo. Obyčejně to spravil rozhodčí soud a hlavními smírčími sudími bývali staří výminkáři, kteří napráskali zase nám.

A když jsme my zabloudili na území Zaháje, tu zahájští kluci chytili zase nás, a když jsme byli v menšině, tu utrpěli jsme opět my porážku.

Měli jsme vojsko pozemní i námořní. Na konci Mydlovar nachází se totiž velký rybník, který táhne se až na území Zaháje a zaklínován je do zahájského území.

Zahájští měli tam na konci lodičky, poněvadž byli také pytláci rybní. Mydlovarští měli také lodičky na svém konci rybníku, poněvadž také kradli ryby.

Jak my, tak i zahájští hoši odvazovali lodičky a sváděli jsme velké boje na vodě. Na levém břehu rybníka nacházel se klín neutrálního území. Tam byly totiž katastrální pozemky obce Zlivské.

Místo toto bylo velké strategické důležitosti a bylo nejvýhodnějším úkrytem pro naše pěší vojsko mydlovarské.

Také jsme tam několikrát za sebou učinili útok, na tomto neutrálním území, na Zahájské. Pak nastala velká doba vyjednávání o neutralitu levého břehu, pokrytého rákosím.

Jak my, Mydlovarští, tak i Zahájští seznali jsme, že tento levý břeh jest pro obě strany důležitý a nebezpečný pro své úkryty.

I nastala jednoho dne mezi námi Mydlovarskými a Zahájskými úmluva, že území toto, totiž levý břeh, nebude více na věčné časy sloužit za útočiště vojska jedné neb druhé strany a že nikdo z obou válčících stran nebude onoho klínu na zlivském území používat za východisko svých vojenských operací.

Smlouvu tuto jsme přesně dodržovali. Ale tu nastalo něco obdobného a podobného vislingské aféře. Zlivští kluci opevnili svůj klín u rákosí tím, že tam, na toto nejdůležitější místo, ke kradení ryb a strategickým výpadům dopravili si dvě lodičky.

Tím porušili neutralitu, kterou jsme bez jejich vědomí vyjednali.

Případ byl velmi zajímavý. Vůdcem zlivských kluků byl Čambula.

K tomu odebrala se deputace naše i zahájská, a poněvadž nebyli jsme obeznámeni s diplomatickým jednáním v rukavičkách, zpohlavkovali jsme Čambulu a utekli a současně vypověděli jsme válku Zlivským.

Bylo to tedy přísnější, než vislingská aféra. Dříve však, než nastala první srážka, zakročily druhé velmoci.

Ponocný Matějka z Mydlovar, ponocný Koubek ze Zaháje a Šlikandr ze Zlivi.

Před rozhodnou bitvou obklíčili nás na břehu levém a napráskali všem třem válčícím stranám a to bylo jistě rozumnější než nynější diplomatické noty ve vislingské aféře.