Vítězný boj o severní točnu

 

 

„Věříme ti!“ tato nezvykla slova při uvítání badatelů a hostů třepotala se v těchto dnech ulicemi Brooklynu na slavobranách a praporech, kterými vítali statečného objevitele severní točny dr. Cooka Američané při jeho vstupu na rodnou půdu. Bouřlivé ovace, které provázely badatele po celé jeho cestě kraji kultury, vyvrcholily pak zde v nesmírně ohromující volání slávy a vzduchem míhaly se tisíce a tisíce praporků s červenými hvězdami v modrém poli, hvězdnaté prapory vlály nad hlavami ohromných mas lidu, který se shromáždil, aby uviděl toho, kdo první z lidstva dosáhl severní točny, onoho bodu na zeměkouli, kde jest stále poledne.

A na praporech poznovu zavlály nápisy: „Věříme ti!“ S objevením severní točny a jejím dosažením nebylo to totiž tak jednoduché. Právě kdy dr. Cook na hostině, pořádané v Kodani na jeho počest, ověnčen růžemi přijímal přípitky, přišel kabelový telegram z New Yorku, oznamující stručně, že sekretář Arctic-Clubu v New Yorku obdržel právě z Indian-Harbouru šifrovaný telegram, ve kterém polární cestovatel kapitán Peary oznamuje, že dne 6. dubna 1909 dosáhl severní točny a vztyčil americký prapor na tomto nejsevernějším bodu zeměkoule.

Dr. Cook ihned vyslovil své potěšení, že opět to byl American, který podruhé ocitl se na severní točně, a současně litoval zklamání Pearyho, až ten se dozví, že on, dr. Cook, objevil takřka před rokem dříve, totiž 21. dubna roku 1908, severní točnu a že mu náleží prvenství v tomto historickém okamžiku. Tak klidně a rozumně choval se dr. Cook; jaké bylo však jeho překvapení, když Peary, přibyv z krajů věcného ledu, jal se prohlašovat, že dr. Cook na severní točně vůbec nebyl. To byl začátek sporu obou hrdinů severní točny, který jest veden ze strany kapitána Pearyho způsobem vzdělaného člověka nehodným, neboť vymýšlí si různé věci, které by vážně kompromitovaly dr. Cooka před světem. Prohlašuje, že mluvil se dvěma Eskymáky, kteří provázeli dr. Cooka, a z jejich'úst se prý dozvěděl, že Cook udělal s nimi jen malý výlet a nikdy snad výpravu k severní točně. Dle Pearyho je Cook lhářem, podvodníkem, mužem beze vší čestnosti, který použil Pearyho metod při prozkoumávání severních krajin. Peary neví ničeho o zakopané zprávě na severní točně, ničeho o vlajce. Obviňuje dr. Cooka veřejně z krádeže, a čím více blíží se k domovu, tím zasílá zprávy o Cookovi horší a horší. Dr. Cook ukradl mu prý zásoby, které měl uschovány na pobřeží Grónska, odvedl mu s sebou všechny jeho eskymácké psy, které měl v pohotovosti v oněch krajinách. Jeden přítel dr. Cooka naproti tomu prohlašuje, že Peary je největším podvodníkem, kterého viděla Amerika, a že může odpřisáhnout, jak kdysi Peary vypáčil kufr dr. Cooka a všechny vědecké poznámky tam uložené vybral pro sebe, jak otevřel psaní adresované choti dr. Cooka, a poněvadž ve psaní byla zmínka o úspěších cesty, tu prý Peary psaní zničil. Dr. Cook sám, klidně u vědomí svého prvenství, nijak do celé polemiky nezasahuje tak nechutným a ošklivým způsobem, jakým vyvolal Peary celý spor, nechá prostě mluvit za sebe vědecké úsudky Ústavu pro měření ve Washingtonu, který obírá se zkoumáním zpráv Pearyho. A právě tento nestranný soudce velice se pozastavuje nad údaji Pearyho o jeho cestě. Měřící úřad prohlásil, že sdělení Pearyho nejsou správná. Peary na 89° 57' severní šířky rozhodně nemohl provést měření dle měsíce, a tím méně mohl provést měření poledníková. Přednosta úřadu pro měření ve Washingtonu pravil, že je lží neb omylem, co Peary povídá. Na severním pólu jest stále poledne a nebylo tudíž naprosto možno, aby na 89° 57' severní šířky, tedy 3 minuty od pólu, mohl Peary určit poledník. „Několik kroků vpravo nebo vlevo změní se zeměpisná délka,“ jsou slova ředitele zeměměřičského ústavu. „Ovšem poledník existuje teoreticky i na severní točně, ale nikdy bych nebyl věřil, že by Peary mohl tvrdit, jak provedl měření poledníková i tam.“ Jinak ovšem zprávy Pearyho týkající se cesty jsou, pokud dosud možno tvrdit, taktéž věrohodné jako dr. Cooka, takže není té nejmenší pochybnosti, že oba skutečně také dosáhli severní točny. Cesty obou vyznačeny jsou mapou, která plasticky ukazuje ráz krajin polárních a cesty dr. Cooka i Pearyho. Naši čtenáři jistě se zájmem prohlédnou si ony neznámé kraje, které byly východiskem obou hrdinů, kteří nelekali se překážek a statečně zápasili s přírodou, která tak krutě stíhala mnohé jejich předchůdce, z nichž mnozí uprostřed věčného ledu a sněhu zahynuli beze stopy. Dle svých údajů vyjel Peary dne 26. prosince 1908 z Etahu v severním Grónsku na lodi Roosevelt. Severního pobřeží ostrova Ellesmerova stihl pak v měsíci únoru, kde loď zamrzla. Patnáctého února opustil Peary na mysu Sheridanově loď a na saních vydal se se psy a Eskymáky podél severního pobřeží k mysu Kolumbia, odkud 1. března vyrazil přímo na sever. 11. března překročil 84. stupeň severní šířky a dospěl k otevřenému moři. Tento volný kanál přeplul pomocí skládacích člunů a 18. března 1909 dostihl 85. stupeň severní šířky, o čtyři dny později 86. stupeň. 2. dubna byl již na 88. stupni severní šířky, 4. dubna dorazil na 89. stupeň a konečně 6. dubna vztyčil vlajku na severní točně. Sedmého dubna letošního roku opustil severní točnu a 23. dubna byl již opět u mysu Kolumbia a 27. dubna nalézal se na palubě Roosevelta u mysu Sheridanova. Tam byl až do 18. července, kdy nastoupil zase zpáteční cestu. O měsíc později plul kolem mysu Sabině a dorazil konečně do Indian-Harbouru, odkud telegrafoval do New Yorku svůj první telegram o svém úspěchu. Všichni členové výpravy dorazili do Indian-Harbouru v dobrém stavu až na profesora Marvina, který 10. dubna utonul 45 mil severně od mysu Kolumbia. Toť jsou cesty Pearyho a nyní slyšte, co vypravuje dr. Cook, první člověk, který vstoupil na nejsevernější bod zeměkoule a ve své přednášce v budově Zeměpisné společností dopodrobna popsal kraje, kudy prošel, odhaluje přesně tajemné pláně ledu, pohoří, ostrovy, přičemž všímal si všech přírodních jevů. Snažil se nejen dosáhnout toužebného cíle všech badatelů a cestovatelů v krajích polárních, ale prozkoumal blíže a zevrubně mnohem větší počet krajin než Peary, poněvadž severní točny vracel se opět jinou cestou, kdežto Peary vrátil se toutéž cestou.

Dr. Cook vyplul z New Yorku dne 4. července 1907 a připlul do Annootoku v severním Grónsku, odkud 19. února 1908 vyplul a doraziv na ostrov Ellesmerův prošel středem ostrova a po saních přibyl k zemi Helbergově přes průplav Nansenův a ocitl se na mysu Hubbartově 610 anglických mil vzdálen od severního pólu. Tam dne 18. března vrátilo se do Annootoku z jeho družiny eskymácké šest Eskymáků, a dr. Cook pokračoval na cestě dne 21. března již jen se dvěma Eskymáky a 26 psy. Na saních jeli kol země Crockerovy, kterou objevil Peary roku 1906. Nalezli v zamrzlém polárním moři Nejsevernější pohoří a 30. března dělilo statečné muže 360 mil od severní točny. Za osm dní později 210 mil, které urazili při nesmírných obtížích za třináct dní, ocitnuvše se dne 21. dubna 1908 na severní točně, kde v ledu polárního moře vztyčili vlajku Spojených států severoamerických. Jaký to byl nesmírný dojem, jaký nezapomenutelný okamžik, kdy vzpomněl si na to, že oč tolik a tolik výprav se pokoušelo, podařilo se jemu, provázenému jen dvěma Eskymáky a 26 psy. Myšlenka, že první z lidstva ocitl se zde, opojovala dr. Cooka. Kam se rozhlédl, ležel jih. Nikde nebylo severu. Jen jih a jih v ledových pláních za nesmírného ticha polárních krajů, v nichž zahynulo tolik odvážných badatelů. A druhého dne dr. Cook se vracel pláněmi polárního ledu, kdy příroda kladla mu při návratu ještě větší obtíže. Po saních minul západní část Nejsevernějšího pohoří a 24. května byl vzdálen od severní točny 417 mil. Bylo nutno zdržet se po tři neděle a pak nastoupen pochod zemí Rignesovou do země Armunda Ignesa na severní pobřeží ostrova Severního Devenu, kde dr. Cook přezimoval pět měsíců, konaje geologická zkoumání půdy. 15. dubna 1909 vrátil se dr. Cook do Etahu pod Annootokem, cíle své pouti. Byl opět v Grónsku. 21. května nato nacházel se Cook na parníku v Uperniviku na pobřeží Grónska vzdálen od Kodaně 5 600 mil. Toť stručný popis jeho cesty. A hlavní důraz klade dr. Cook na to, že nebýt psů, nebyl by nikdy dosáhl severní točny. Eskymáčtí psi to byli, kteří, jak pravil, mají na tomto vítězství lidské vytrvalosti nemenší podíl. Vzpomněl si také s díkem obou svých věrných Eskymáků a poeticky naznačil, jak zaplesali v duchu, když po tolikaměsíční pouti viděli na horských pláních Grónska opět pást se pižmoně, podivné to tvory, kteří zahrnují v sobě znaky ovec a skotu. „Umingarok“, jak jim říkají Eskymáci, hleděli udiveně svrchu na něho a na vrších zelenala se tráva. To bylo pod Upernivikem, kde potkávali obrovské ledové hory, které mu přinášely pozdrav ze zemí věčného ledu, zatímco zelená tráva vítala ho na hornatém pobřeží jižního Grónska svým vlněním jako písní života. Od doby Davise, který roku 1587 dosáhl 73. stupně severní šířky, uplynulo přes tři sta let! A teprv za tři sta let od té doby podařilo se dr. Cookovi překonat překážky, které ležely mezi historickým 73. stupněm severní šířky a severní točnou. Tři sta let od doby Davise to trvalo, než lidstvo postoupilo část po části o 17 stupňů na sever až ku konečnému bodu zeměkoule. Přinášíme mapu, kde znázorněny jsou význačné výpravy na severní točnu, od dob Davise až po úspěšné zakončení dr. Cooka a Pearyho. A všichni ti, už i Davis před třemi sty léty, nebyli by mohli nikam proniknout, kdyby nebylo nejvěrnějšího přítele člověka, psa. A bez svých eskymáckých psů nebyli by ani dr. Cook ani Peary tím, čím jsou. Hrdiny severní točny.