Vlastivěda

 

 

"Jsou okamžiky v lidském životě, že i vůl pláče," pravil kdysi jeden neznámý filozof po dvanácté hodině noční u Fleků.

"Veselost hraničí se sentimentalitou," řekl, řekněme, škarohlíd Schopenhauer.

Uváživ význam těchto dvou vět, jel jsem svůj bol, smutek, zármutek vyplakat do Vejvodova Městce. Tak jezdili kajícníci na poušť. Ostatně Vejvodův Městec jest něco tak opuštěného, že by zdejší okolí napravilo i Máří Magdalénu.

Sem jel jsem tedy plakat nad sebou. Přišel totiž světlý okamžik, kdy jsem si uvědomil, že jsem lotr, a litoval jsem ubohou zemi, že mne nosí. Co lidí už se mnou zkusilo trápení. Ale nechme toho, ať se nerozpláči poznovu. Vejvodův Městec jest záludná obec. Jaktěživ jsem něco podobného neviděl. Jmenuje se to Městec a je to nepatrná obec o osmnácti číslech, z nichž jest sedm na spadnutí. Patřilo to patrně dřív nějakému vévodovi, který dle všeho o sobě asi tvrdil, že je chudý jako kostelní myš. Tato zpustlá obec, do jejíhož okolí jsem se výborně hodil, je úplně mezi lesy, jaktěživ jsem o ní ničeho neslyšel. Tři hodiny za obcí je v lesích hájovna. Hajný má poetické jméno Pampeliška, pije kořalku a nadržuje pytlákům.

Když jsem se o něm dověděl, přistěhoval jsem se k němu. Svůj k svému. A oddal jsem se lítosti, bloudil jsem po lesích, utíral si oči velkým červeným kapesníkem, chodil jsem bos, živil se kořínky, kobylkami a uzeným masem s knedlíky se zelím a neholil se. Za týden vyhlížel jsem jako zpustlý kovboj z Divokého západu. Abych pak ještě víc trýznil své tělo, objednal jsem si z Prahy poslední ročník Moderní revue, kterou jsem pročítal, leže v té lesní pustině na břiše, maje před sebou psí lebku, kterou jsem vyšťáral na hnojišti hájovny, a v kapse láhev obyčejné kořalky.

A když ani potom neobjevila se u mne účinná lítost, vydal jsem se na pouť do Vejvodova Městce, kdež jsem vypil pět sklenic nějakého strašného venkovského piva, a v každé sklenici s tuctem pivních mázder. Pak byla má lítost úplná.

Jednoho dne seděl jsem v hlubokých lesích na omšelém balvanu a přemýšlel, co dělají asi v Dejvicích, když vtom z mého klidu mne vyrušil hlasitý hovor na jedné z těch ztracených cest v této pustině a přede mnou objevil se pán, provázený dvěma staršími dámami. Jedna z nich měla v ruce velký zápisník a na nose brejle. Druhá měla v ruce mapu a rozhlížela se, jako by chtěla spolknout celou krajinu.

Pán vypadal strašně utahaně, byl tlustý a na první pohled bylo vidět, že mu cestováni nesvědčí. Potil se a na konci hole sušil si dva kapesníky, které promočil stálým utíráním potu. Na holi měl ještě dva plédy a jeden havelok.

Když uviděl před sebou bosého, zpustlého mladého zarostlého muže, totiž mne, otázal se: "Poslouchají, člověče, je daleko ještě do Vejvodova Městce?" "I je, milostpane," řekl jsem. ,,A jak asi?" "Přijde na to, milostpane." "Dvě nebo tři hodiny?" "Tak nějak, .milostpane." Pán se zamlčel a ta s brejlemi řekla k němu německy: "Zeptej se toho sprosťáka, zdali není tu v okolí něco památného nebo zdali se nevypravuje zde nějaká pověst."

Pán mně to přetlumočil a já zdlouhavě odpověděl: "I chvála pánubohu, památek tady máme dost a pověstí taky."

Dáma s brejlemi připravila si tužku, zápisník a já pokračoval: "Tak například, milostpane, tadyhle na tom balvanu, co sedím, seděl před dávnými lety svatý Cyril a Metoděj, vlastně ne, babička říkala že ... jo, takhle to bylo, svatý Metoděj tady seděl, kdežto svatý Cyril stál tamhle na tom kameni vedle, nebo, k sakru, počkejte, jak to bylo, tamhle na tom kameni seděl svatý Cyril, kdežto svatý Metoděj na tomhle, co sedím, stál, ale ne, když já mám slabou paměť a ono to už je dávno. Nebožtík otec zas říkal, že oba stáli na jednom kamení, ale že neví na kterém, na tomhle prý seděl Napoleon a tam stál pruskej Bedřich. Čert ví, co je na tom pravdy, ale náš starosta říká, že zde ležel Kryštof Kolumbus z Uhlířských Janovíc."


Sotva jsem to dořekl, první na útěk se dala dáma s brejlemí, upustívší zápisník, za ní běžela druhá s mapou a za všemi klusal uděšený pán s plédy a havelokem a já volal za nimí:

"Nebojte se, já vám povím, jak jsme tady zamordovali knížete Sáma."

Byli však již pryč.

Zvedl jsem zápisník a tam jsem četl na deskách: "Vlastivědné poznámky z potulek po českých vlastech."

Toho dne se mně ulevilo.