Vlídná domluva

 

 

„Nu, vidíte, vidíte,“ řekl dobromyslně soudní adjunkt Mařík v kanceláři Adamcové, která právě si odbyla čtrnáctidenní vězení pro potulku, „vidíte, Adamcová, kam byste to dopracovala, kdybyste se stále s tím Rachem toulala po světě. Zde máte výkaz, že jste si trest odbyla. Jste ještě mladá a můžete se napravit. A nyní mně řekněte, v jakém poměru stojí k vám ten Rach?“

„Rach, milostpane, je můj milý,“ odpověděla Adamcová.

„Váš milý? Nu, Adamcová, rozvažte si to dobře,“ pravil vážně pan adjunkt, „uvažujte, kam to povede. On si vás nevezme. Je mladší než vy, Vám je třicet a jemu je čtyřiadvacet. A pak považte, jaký je to člověk. Jednou už seděl dva roky pro krádež. Věřte, že by to nebyla pro vás žádná budoucnost. Na vás vzal jsem ohled. Byla jste sice trestána již třikrát pro potulku, ale říkám vám, že ještě není nic ztraceno. Rozhodně není nic ztraceno. S Rachem je zcela jinak. A také na něho jsem žádný ohled nevzal. Víte to, Adamcová, sama dobře. Přivedli vás oba stejně. Vy jste dostala čtrnáct dní a Rach dostal tři neděle. Tak vidíte, že jsem vzal na vás ohled. A to vám povídám, s Rachem nemějte nic. Pracujte, Adamcová, přičiňujte se, práce jen člověka šlechtí. Teď je hodně práce na poli, lidí všude třeba, najdete snadno obživu a pak pamatujte si, že člověk stále stárne, a kdybyste sestárla, přijdete na obtíž své domovské obci, a jak se pak budou na vás dívat. Rozvážila jste si to dobře?“

„Děkuji poníženě, milostpane, za všechno,“ odvětila Adamcová.

„Nu, vidíte,“ pravil pan adjunkt, „všechno ještě není ztraceno, pracujte, službu dostanete, vy jste přece ze vsi.“ „Z Miletic, milostpane.“

„Vidíte, znáte tedy dobře všechny domácí práce na venkově, jako třebas i pást, za nic se člověk nemusí stydět. Ze se potulujete, je sice velká chyba, je to jakási vášeň, ale, Adamcová, pamatujte, že pevná vůle přemůže všechno a že chtít pracovat, znamená jako pracovat, poněvadž kdo práci hledá, ten ji nalezne, a vy přece, silná ženská, můžete snadno najít práci. A jak povídám, Adamcová, práce šlechtí a při ní člověk zapomíná na svou bídu. A tak při práci zapomenete snadno, že kdysi byly časy, kdy jste se jen potulovala, a řeknete si: Vida, co jsem to tenkrát vyváděla. Nemám pravdu?“

„Svatá pravda, milostpane,“ kývala hlavou Adamcová.

„Nu, dobře, dobře,“ řekl pan adjunkt, „jsem rád, že dnes nemám tolik práce a mohu vám promluvit do duše, neboť pamatujte si, Adamcová, že domluva často víc pomůže než sebe přísnější zakročení. Myslím s vámi upřímně. Nemyslete si, že spokojím se, jako jiní soudní úředníci, tím, že diktuji pouze trest. To nikoliv. Vycházím z té zásady, že trest jest sice napravujícím prostředkem, ale že vlídná domluva doplní ten napravující prostředek. Kdybych, kupříkladu jako dnes, vůbec si vás nedal zavolat a řekl k sobě: ,Nu, dobře, trest je odbyt a víc nemám zde co dělat,’ tu jednal bych nesprávně. Hleďte, Adamcová, podívejte se na svůj celý život. Dnes odcházíte ze soudu po vytrpěném trestu a před vámi rozkládá se nový život, kde práce, ten pravý úkol života, jest sloupem, o který se musí rozbít každá špatná myšlénka. Co by bylo z vás, Adamcová, kdybyste stále chodila s tím Rachem? Rach by jednoho dne mohl vás svést ku krádeži, považte si, Adamcová, že přišla jste sem s takovým člověkem, který pro krádež seděl už dva roky. Chodíte s ním a on svede vás ke krádeži. A rozvažte si ty následky, Adamcová. Tu nesedíte víc než čtrnáct dní, ale pak byste seděla po případě léta. A vyjdete ven z vězení, tu neodoláte, abyste se nedotkla cizího majetku, neboť ve vězení se nic dobrého nenaučíte. Vím to ze zkušenosti. Pochopujete, že ten Rach by jednoho dne byl vaším zlým démonem. A na druhé straně, Adamcová, vyjdete z vězení, budete pracovat, štěstí, kterého jste dosud nepoznala, naleznete v poctivé práci. Jak vás to bude těšit, až prácí svých rukou vyděláte si chléb, nikdo nebude vámi opovrhovat, každý bude se na vás dívat s úctou, minulost vaše jako by nebyla, ta jako by byla smazána. Možná, že naleznete muže, poctivého člověka, vydělávajícího si, podobně jako vy, chléb prací svých rukou, který bude ochoten dát vám své jméno a ruku. A až dospějete k takovému cíli, tu zajisté řeknete: ,Ten pan adjunkt měl pravdu.’ A bude vás těšit celý život, kdežto takhle s tím Rachem potulujete se, musíte žebrat, spát třebas někde v lese, vyhýbati se četníkům a mít strach před soudy. A proto radím vám ještě jednou, Adamcová, nemějte nic s tím Rachem. Jste dnes propuštěna a Rach bude zde sedět ještě týden. Radím vám, zapomeňte na Rachá, myslete si, že to byl jen škaredý sen, a vesele, s nadějí na šťastnější život opusťte soudní budovu a pracujte, ano, pamatujte na latinské přísloví: ,Ora et labora,’ to jest česky ,modli se a pracuj’. A pak nechť váš bývalý život nikdy se neobnoví, zrovna tak jako tato soudní akta ať se nikdy nerozšíří o nějaký spis, kterým byste byla poznovu žalována. Jsem přesvědčen, že bude vás všechno těšit a na pracující lidi, na které se nyní nemůžete dívat, budete hledět jako na své druhy. Rozuměla jste mně dobře?“

„Ano, milostpane,“ odpověděla Adamcová.

„Nu, vidíte,“ pravil pan adjunkt, „mne těší, když vidím pochopení. Jste propuštěna, pracujte, a budu vskutku rád, když uvidím, že mé domluvy nebyly marný. Máte-li ke mně nějakou prosbu, jen se svěřte, neboť nyní nestojí před vámi vyšetřující soudce. Jen směle řekněte, tažte se o radu. Vždyť sám jsem rád, když vidím, že mně někdo důvěřuje.“

„Prosila bych poníženě, milostpane,“ ozvala se Adamcová.

„Jen řekněte, bude-li to možno, vyplním vše rád,“ dodával jí odvahy dobrý pan adjunkt.

„Milostpane, prosím jich, nehněvají se,“ prosila Adamcová, „kdyby ráčili dovolit a mě jako nechali ještě na týden zavřít, abych vyšla ven zároveň s Rachem, my jsme si slíbili, že se nevopustíme, ale nehněvají se, milostpane ...“