Volební historie

 

 

Redaktoři sociálně demokratického deníku skládali Volební provolání u přítomnosti vydavatele listu.

Sedělo jich osm v redakci a tvářili se krvežíznivě.

Tlustý jeden redaktor poznamenal: „Jest třeba veřejnost omráčit.“

„Ovšem,“ řekl hubenější, „víc ohně musí být v provolání.“

„Jedná se v prvé řadě o finanční zájmy listu,“ prohodil snivě vydavatel.

„Zajisté,“ pravil tlustý redaktor a počal malému muži diktovat: „Sto tisíc nás stojí v organizacích!“

„Napiš,“ řekl prosebně vydavatel, „raději pět set tisíc.“

„Šest set tisíc,“ navrhoval hubený spoluredaktor.

„Tak tedy: Šest set tisíc nás stojí v organizacích!“

„Buď a nebo,“ vykřikl vydavatel, „dejte, soudruzi, do toho nějaký hrom a klacek.“

„Rozbíjení lebek,“ podotkl hubený, tahaje si dlouhou bradu.

„A je to také dogmatismus,“ poznamenal redaktor, filosof.

„Naši soudruzi přijmou bez jakékoliv zkoušky zkušenost protivy mezi vlastním já a světem ostatním.“

„Musíme nyní před volbami ostře vystupovat.“

„Musíme být hulváty. Bijte, zabijte, nikoho neživte,“ zazpíval dlouhý redaktor.

„Mně v zabíjení vadí tloušťka,“ pokusil se udělat vtip tlustý.

„Břicho tvoje povstává odpředu,“ pravil filosof, „toť jest transcedentální idealismus.“

„Nechte žertů, děti,“ řekl vydavatel. Tituloval je dětmi vždy, kdykoliv byl v dobré náladě. „Nač teď se smát, počkejme až po volbách.“

„O mandáty se rozdělíte,“ pravil tlustý, „škoda, že mně ještě není třicet let, bral bych také zlatý peníz denně.“

Mluvili nyní o tom, jak to bude pěkné, až se jim bude říkat „soudruhu poslanče“.

„Tyto boty,“ pravil vydavatel, „šil mně jeden náš soudruh. Boty jsou dobré a trvanlivé. Zásobuje již deset let naši rodinu botami. Jest to hlava otevřená, neboť na letních střevících dovede skládat barvy, aby tvořily harmonický celek. Šedivé plátno a černé lakované proužky. Uděláme ho poslancem.“

Rokovali nyní, komu dají mandáty.

Tlustý redaktor přimlouval se, aby udělali poslancem jednoho soudruha, s kterým hrává taroky. On obehrál krále tarokářů Kurtse! A až budou mít dlouhou chvíli soudruzi poslanci v parlamentě, naučil by je několika výborným kouskům s kartami, kouskům takovým, že kdyby teď o nich povídal, zdálo by se to redaktorskou kachnou. Kromě toho je břichomluvcem a v parlamentě by tohoto umění mohl užít na zastrašení protivníků. Zčistajasna by se kupříkladu zdálo, že politický protivník při své řeči chrochtá. Zatím by on mluvil břichem. Nebo by při hlasování pletl nepřátelské poslance. Což kdyby kupříkladu udělal, že by poslanci mysleli vážně, že ministerský předseda kvičí? Tím by otřásl velmocenské postavení říše.

Hubený redaktor vytasil se také s jedním výborným člověkem. Zná ho již delší dobu osobně a není soudruha čelnějšího, od kterého by si ten znamenitý muž nevypůjčil peníze. Toho budou volit už kvůli tomu, aby přišli k svým penězům, neboť zlatý peníz denně diety je jakousi zárukou pro ně. Jinak jest to muž ryzí povahy. Politické protivníky škrtí v hospodě a tvrdí o sobě, že jest idealistou. Stejně jako Marx tvrdí, že na vývoj dějinný mají vliv jenom materiální poměry. Proto hledá bohatou nevěstu. Jako poslanec ji najde spíš a poněvadž je to dobrý soudruh a jeho osobní přítel, bylo by žádoucno, aby byl poslancem. Třeba ho kandidovat.

Malý redaktor prohlásil, že zná jednoho atleta soudruha, že by bylo žádoucno udělat ho poslancem, poněvadž zdvihá 150 kg leže. Zná se výborně v řeckořímském zápase, umí boxovat výtečně po anglickém, irském i bretaňském způsobu. „Třeba nám silných mužů,“ prohlásil ve své řeči, „mužů, kteří by popřípadě dovedli rozbít křesla v parlamentě. Atletický zjev jeho nažene vládě strachu. Na tvrdý suk třeba tvrdého klínu a palice. A tím klínem a palicí je ten soudruh. Získal dvě ceny v atletice. Jednoho černocha obra přemohl v mezinárodních zápasech a ještě ke všemu udělal z něho sociálního demokrata. Poražený černoch, který ztratil mistrovství, odbírá dodneška sociálně demokratické listy.“

Černovlasý redaktor pravil, že zná také jednoho výborného soudruha, kterého by bylo hříchem nekandidovat. Sedává s ním v kavárně a je to sečtělý člověk. Napsal knihu o vychování dětí v budoucím sociálně demokratickém státě. Navrhuje, aby na Prvního máje nejlepší žáci sociálně demokratičtí byli strojeni za andělíčky a stavěni před redakce sociálně demokratických listů, kde by se jim za odměny dávaly knížky v rudé vazbě a červené kravaty. Jest to vzdělaný soudruh. Hodlá nyní napsat pojednání o rozkazu jako vychovávacím prostředku sociálně demokratickém. Jest měkkého srdce a říká, že ani sociální demokraté nejsou dosud lidmi dokonalými a že k dokonalosti schází jim jen malý stupínek, a to mít své vlastní ministry.

Rozdávaly se mandáty. Byl to jenerální štáb, který se radil, koho udělat poslancem. Nezapomenuto na osobní přátely a na soudruhy, kterým byli zavázáni díky za různé služby.

A koho k čertu ještě udělat poslancem? Jednu chvíli se zdálo, že už nenajde se kandidát, aby všechny jisté okresy byly obsazeny.

Redaktoři svěsili hlavy, konečně vstal vydavatel listu. „Soudruzi,“ řekl, „uděláme poslancem našeho sluhu z redakce Garna. Garn jest dobrá duše. Nedávno chtěl, aby se mu zvýšil plat a takhle to bude lepší. Bude mít diety. Jest to poctivec. Můžeme ho poslat kdykoliv pro uzené maso a nikdy nás neokrade a přinese přesně dle přání. Chceš libové, přinese libové, chceš prorostlé, uposlechne. Piva nám, když ho pošlém, na cestě neupíjí. Socialismu mnoho sice nerozumí, ale má dobrou hlavu. Napíšeme mu kandidátní řeč, on se jí naučí nazpaměť, přidá něco svého, dají mu hlasy a bude poslancem. Může před parlamentem a v parlamentě prodávat okovy a rudé karafiáty. Také může prodávat párky kolegům soudruhům poslancům: ,Libo páreček s křenem, soudruzi?‘ Bude se hodit k obchůzkám, naučíme ho šermovat a když nás někdo z nepřátelského bloku v parlamentě urazí, pošleme ho, aby ho vyzval na souboj. Řečnit nebude, bude jen s námi hlasovat. Též, poněvadž má silný hlas, může pronášet různé výkřiky protivládní, aby se zdálo, že chceme stát rozbít na cucky.“

Vydavatel šel k telefonu a telefonoval dolů do administrace: „Pošlete sem okamžitě Garna!“

Když Garn přišel, seděli vážně všichni a vydavatel řekl: „Milý Garne, výkonný výbor strany sociálně demokratické usnesl se kandidovat tebe za poslance.“

Garn zbledl. „Pane soudruhu,“ pravil, „já jsem hlupák.“

„To nevadí, to, co víš, to ti docela stačí na poslance. Dáme ti takový okres, že musíš vyhrát. Na schůzích voličů můžeš mluvit, co chceš. Ostatně ti řeč nápisem. Víš, co jest to kolektivismus?“

„Nevím, pane soudruhu…“

„Nu, jak bych ti to řekl? Zkrátka můžeš na schůzích říkat, že v našem budoucím sociálně demokratickém státě bude to tak zařízeno, že kupříkladu člověk přijde do krámu a řekne: Dejte mně pět syrečků za čtvrt hodiny práce...“

„A zač šest syrečků?“

Redaktoři se dali do smíchu. „To ti všechno řeknem. Za pět minut práce sklenice piva a podobně. Na schůzích můžeš mluvit, co chceš, jako že se přičiníme, že koňské maso bude zadarmo...“

„Tahle volební sezóna bude veselá,“ prohodil po jeho odchodu tlustý redaktor. „Pravím ještě jednou, že je to báječná škoda, že mně není třicet. Vycpal bych si ještě břicho polštáři a dělal bych dojem i na kapitalisty.“

„Pravé muže na pravé místo,“ pravil redaktor filosof, „za legraci vždy praví mužové stojí.“

„Šest set tisíc nás stojí v organizacích,“ počal znovu diktovat volební provolání tlustý redaktor.

Vydavatel kýchl. „Zaplaťpánbůh, že je to pravda,“ pravil hubený redaktor a všichni po řadě dali se do smíchu.