Vooružennyje sily proletariata

Ozbrojené síly proletariátu

 

Velká proletářská revoluce postavila proletariát před otázku vytvořit vlastní ozbrojené síly k boji s ozbrojenou buržoazií.

V otevřené občanské válce třídy proti třídě se z masy povstavšího proletariátu zrodila Rudá armáda.

Je záštitou svobody a nezávislosti proletariátu a postrachem všech nepřátel sovětské moci.

Proletariat splynul s Rudou armádou v jediný živý organismus, ona jej vede k vytouženému cíli - k jeho diktatuře, ke splnění bojového úkolu internacionály a ke konečnému vítězství nad imperialismem.

Rudá armáda, to je ozbrojený lid, který vstupuje na světové bojiště, aby porazil buržoazii, rozdrtil kontrarevoluci a uvedl ve zmatek imperialistické dravce.

Historická minulost, v níž Proletariat zakoušel útlak buržoazie a imperialismu, ho probudila k útoku proti svým nepřátelům.

Probudila v něm snahu vybojovat si svou diktaturu.

Známe v dějinách dvě epochy, kdy dělníci a rolníci vztyčili na puškách bodáky.

Poprvé - když byli hnáni do světové války, aby dobývali pro vlastní buržoazii cizí trhy. Kati jim nařídili vzít pušku do ruky pro konkurenční zájmy fabrikantů.

Podruhé se dělníci a rolníci chopili pušek, aby se osvobodili od svých katů. Vytvořili Rudou armádu, bojový orgán na záchranu proletářského světa.

Puška v ruce dělníka a rolníka je jeho ctí.

Rudá armáda je mohutná zbraň občanské války.

Prostřednictvím Rudé armády drtí teď Rudá sovětská republika nejen buržoazně statkářskou kontrarevoluci, ale klade též odpor tlaku imperialistů, hájíc tak světovou revoluci.

Rudá armáda je štítem revolučního proletariátu v ostatních zemích.

Silná Rudá armáda v Rusku je pevností světové revoluční fronty.

Imperialističtí dravci, kontrarevolucionáři a zrádci dělnického hnutí pohlížejí se strachem, kdy z této pevnosti vyrazí masy ozbrojeného proletariátu na pomoc revolučnímu proletariátu v jiných zemích.

Tisíce zahraničních dělníků a rolníků už bojují v Rudé armádě. Je povinností nás, zahraničních komunistů, formovat nové a nové kádry a posilovat řady Rudé armády.

Zahraniční dělníci a rolníci, musíte se chopit zbraně a připravovat se k boji s kontrarevoluci a zrádcovskými socialisty ve vašich zemích.

Vstupte neprodleně do Rudé armády a spojte se s ruskými soudruhy ve službě společnému dílu - obraně diktatury proletariátu.

Vy, zahraniční krasnoarmějci, budete nadějnou záštitou vítězství proletariátu nad buržoazií ve všech státech. Ať žije Rudá armáda a její strašné bodáky!