Vsem Čecho-slovakam

Všem Čecho-slovákům

 

Soudruzi!
Řekli vám, že v Rusku není co dělat a že budete ve svém revolučním boji pokračovat na francouzské frontě. Nejživější spory se vedou právě kolem vašeho odjezdu do Francie. S velkým nadšením vám popisují Francii, Ameriku a Anglii. Věříme, že obrátíte pozornost k událostem, které vás obklopují, a přerušíte svou cestu na francouzskou frontu.

Soudruzi!
Rakousko-německá vojska pronikají do hloubi Ruské federativní republiky. Na své cestě postříleli mnoho Čechů, kteří nestačili ustoupit. Rakousko-německé oddíly obsadily Charkov a vojska císaře Karla a Viléma táhnou na Kursk. Což má být v dějinách světa napsáno, že v této době, ohrožující svobodu všech národů, česká vojska utekla před rakousko-německými hordami a zanechala ruské revolucionáře bez pomoci?

Soudruzi!
Jsme přesvědčeni, že náš lid doma by vám zakázal odjet do Francie a že by vám řekl, že vaše místo je na této frontě, kde je ohrožena svoboda všech národů, že vaše místo je v Rusku! Voláme všechny Čechoslováky k obraně Revoluce! My Češi, kteří jsme světu ukázali bezpříkladnou svornost v boji proti rakouské monarchii, musíme být první i při reorganizováni ruské Rudé armády. Formujeme oddíly skutečných bojovníků za svobodu ze všech, kdož nechtějí odjet do Francie.

Čekáme na vás!
Výkonný výbor československé sekce Ruské komunistické strany Samara 1918