Všem českým dělníkům a vojákům Rudé armády

 

 

Stojíme před volbami do irkutského místního sovětu dělnických a krasnoarmějských delegátů. Ruská pracující veřejnost se zájmem očekává, kdo bude zvolen českými dělníky a vojáky Rudé armády. Odpověď je jasná a všem srozumitelná. Každý český dělník, proletář, který sympatizuje upřímně s ruskou proletářskou revolucí, dávno pochopil, že jedině ruští komunisté odstranili bezpráví, skoncovali s boháči, zlikvidovali buržoazní vlastnictví a ukázali pracujícím třídám na celé zemi, na celém světě onu jedině správnou cestu, kterou se mohou dát i oni sami, aby zvítězili nad současným společenským řádem.

Jestliže se dnes u nás v Čechách, na Moravě, ve Slezsku i na Slovensku lid na ulicích i v tisku vyslovuje pro vládu dělnických, rolnických a vojenských sovětů, jestliže slovo sovět proniklo dneska jako zvučné heslo do všech nejnuznějších příbytků české republiky, pak je zřejmé, že český proletariát stojí ve zdrcující většině na pozicích komunistického sovětského Ruska a že komunistické hnutí se v Čechách stalo hybnou silou pracujících mas.

Naprostou solidaritu českých dělníků s ruskými ukázalo nejlépe rozhodnutí kladenských dělníků, kteří v červenci koupili parní lokomotivu a poslali ji jako dar komunistické Ruské republice sovětů. A to je pouze jeden příklad z celé řady činů. které prokázaly prakticky solidaritu českých dělníků s dělníky ruskými.

A to všechno bez ohledu na to. že Češi nesvrhli imperialisty, a dokonce ani nebojovali proti polským zločincům!

Stejně tedy i zde mohou čeští dělníci a vojáci Rudé armády prakticky dokázat, co dokázali naši krajané doma - to jest vytvořit těsný svazek s pracujícími komunistického Ruska!

Volí do irkutského místního sovětu jednoho ruského soudruha komunistu a touto volbou vyjadřují také zde na daleké Sibiři svou solidaritu s českými dělníky a vojáky, kteří v ulicích Kladna, Brna, Prahy a Ostravy volají: „Ať žije sovětský dělník, rolník a voják!“