Vsem inostrancam, vozvraščajuščimsja na rodinu

Všem cizincům, kteří se vracejí do vlasti

 

Soudruzi!

Revoluce, která v Rakousku-Uhersku a v Německu rozbila staré, prohnilé monarchistické zřízení, byla první etapou osvobozeneckého hnutí. Na troskách těchto říší vznikla Maďarská, Rakouská, Německá a Československá republika, avšak lid, který svou krví vykoupil v zemi svobodu, není ve svých republikách u moci.

V mladých republikách vládnou průmyslníci, obchodníci, finančníci a lidé, které si buržoazie koupila - zrádci dělnického hnutí a lokajové vládnoucích tříd.

Vlády těchto republik se bojí revolučního proletariátu.

Pod ušlechtilou záminkou demokratického republikánského zřízení se používá nejběžnějších absolutistických metod politické pomsty nad proletariátem, o čemž svědčí čerstvé hroby Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové.

Bandy buržoazně kompromisnických vůdců vidí celou náplň politické linie našich vlád v tom, aby byl odzbrojen Proletariat a donucen policejním režimem zůstat i nadále hříčkou v rukou kontrarevolučního důstojnictva, junkerů a kapitálu.

Nejpřednější povinností vás všech musí být organizovaný rozchod se všemi přisluhovači buržoazie.

Vaší povinností je být doma ve své vlasti, a neprodleně vstoupit do organizace revolučního proletariátu. V Maďarsku, Čechách a Rakousku do strany komunistů, v Německu do strany spartakovců.

Vy všichni, vychovaní velikou proletářskou Říjnovou revolucí v Rusku, musíte pomáhat soudruhům ve své zemi vybudovat republiku na sovětských základech.

Přenesete prapor proletářské diktatury z Ruska na západ do svých zemí.

Pomůžete svrhnout ve svých republikách buržoazní kompromisnické vlády.

Musíte doma rozehnat všechna ústavodárná shromáždění a pozavírat všechny ministry a vlády.

Vstoupíte do své vlasti připraveni k boji za vítězství revoluční internacionály.

Překročíte hranice Ruska s heslem občanské války na rtech.

Budete doma organizovat maďarskou, německou, československou a rakouskou rudou armádu.

Tuto rudou armádu revolučních dělníků a rolníků povedete ve jménu komunismu k vítězství nad vládními vojsky zrádců dělnického hnutí.

Toto provolání strany zahraničních komunistů (bolševiků) je třeba přečíst ve všech ešalonech cizinců, kteří se vracejí do vlasti.

Pryč s bandami buržoazně kompromisnických vůdců! Pryč s vládami západoevropských republik! Ať žije maďarská, německá, rakouská a československá sovětská republika!

Ufský výbor zahraniční strany komunistů (bolševiků)