Všem rakousko-uherským a německým válečným zajatcům i bojujícím vojákům

 

 

Vám všem, jimž je drahá světová revoluce, vám všem, kteří jste čtyři roky strádali jako oběti imperialismu, vojáci, dělníci a rolníci z Rakousko-Uherska a Německa, vám posílá pozdrav strana zahraničních komunistů (bolševiků).

Na troskách rakousko-uherského a německého absolutismu vyrůstá nové republikánské zřízení.

Místo starých nepřátel proletariátu zmocnili se vlády sociálně demokratičtí zrádci pracujících mas v čele se Scheidemannem, kteří se plně shodují s německou buržoazií.
Tato smečka krvavých psů zavraždila naše vůdce Karla Liebknechta a Rosu Luxemburgovou.

Jste povinni je pomstít a dobře víte, koho za to zničit.

Naši soudruzi v Rakousko-Uhersku a v Německu připravují převrat, který se může podařit jen tehdy, jestliže na Východě jako na stráži zájmu rakousko-uherského a německého proletariátu bude stát bašta proletářské diktatury - silné sovětské Rusko.

Je vaší povinností, vojáci, dělníci a rolníci z Rakousko-Uherska a Německa, chopit se zbraně a posílit armádu sovětského Ruska, spojence rakousko-uherského a německého proletariátu.

Pomsta za zavraždění Karla Liebknechta a Rosy Luxemburgové je ve vašich rukou.

Všichni do řad oddílů zahraničních komunistů, které formuje vojenský odbor strany zahraničních komunistů (bolševiků) .

Zápis na výboru strany zahraničních komunistů (bolševiků), Ufa, Malá Kazaňská, Karimovův dům č. 61, od 10 do 16 hodin. Telefon 320.

Vojenský odbor výboru strany zahraničních komunistů v Ufě